Ekonomisk ordlista

Svårt att hänga med bland alla begrepp inom bankvärlden? Här förklarar vi vanliga begrepp och termer som kan dyka upp när du exempelvis ska köpa en bostad, ansöka om lån eller öppna ett sparkonto.

 • Acceptpris
  Acceptpris, eller accepterat pris, är det pris som säljaren av en bostad kan tänka sig att acceptera som slutpris för bostaden Läs mer
 • Amortering

  Att amortera betyder att betala av en skuld. En låntagare som amorterar betalar av på sitt lån och minskar sina räntekostnader för varje amorteringstillfälle.

  Läs mer
 • Amorteringsfrihet

  Amorteringsfrihet är en bestämd tidsperiod då en låntagare, under vissa förutsättningar, inte behöver amortera på sitt lån. Tidsperioden bestäms oftast i förväg och låntagaren betalar under perioden endast ränta på sitt lån.

  Läs mer
 • Annuitetslån

  Annuitet betyder att låntagaren betalar ett lika stort totalbelopp vid varje amorteringstillfälle. Betalning av ränta och amortering är med andra ord upplagt på ett sådant sätt att de i slutändan alltid landar på en och samma summa per betalningsperiod.

  Läs mer
 • Belåningsgrad

  Belåningsgraden är den procentsats som beskriver hur belånad bostaden är jämfört med marknadsvärdet på bostaden. En bostad värderad till 1 000 000 kronor med en belåningsgrad på 70% är alltså belånad till 700 000 kronor.

  Läs mer
 • Betalningsanmärkning

  En betalningsanmärkning är en anteckning i kreditupplysningsföretagens register om att en person eller ett företag inte har betalat sina skulder i tid.

  Läs mer
 • Billån
  Ett billån är när du lånar för att köpa en bil. Oavsett om du köper bil privat eller genom en bilhandlare kan du ansöka om att utöka ditt befintliga bolån hos oss för ändamålet. Läs mer
 • Blancolån

  Ett blancolån är ett lån utan säkerhet. Med säkerhet menas exempelvis ett hus, en lägenhet eller en bil. Långivaren har alltså inte någon säkerhet att ta som pant.

  Läs mer
 • Boendekostnad

  Boendekostnad är precis som det låter den totala kostnaden för ditt boende. Här ingår bland annat ränta, amortering, hyra och driftkostnader såsom el, värme och vatten.

  Läs mer
 • Borgensman

  Borgensman är en person som går i borgen för en låntagare. Som borgensman åtar man sig att betala tillbaka låntagarens skuld om den personen inte själv kan slutföra betalningen. Begreppet ska inte förväxlas med borgenär, som är den som lånar ut pengar till någon (vanligtvis en bank eller ett låneinstitut).

  Läs mer
 • Borgenär

  Den part som lånar ut pengar till någon, vanligtvis en bank eller ett låneinstitut kallas borgenär. Vid till exempel ett bolån ska en borgenär få tillbaka sina pengar från låntagaren eller gäldenären enligt överenskommelse eller ett skrivet avtal. Begreppet bör inte förväxlas med begreppet borgensman som istället är en person som går i borgen för en låntagare som själv inte kan slutföra betalningen.

  Läs mer
 • Bottenlån
  Ett bottenlån är ett lån med bostaden som säkerhet. I praktiken fungerar alltså bostaden som pant för lånet. Detta kan i sin tur ge lägre räntenivåer än om lånet hade tagits utan säkerhet. Läs mer
 • Brygglån

  Överbryggningslån, eller brygglån, är ett tillfälligt lån för personer som behöver betala för sin nya bostad innan de har fått betalt för sin gamla bostad. Det utgör alltså en ”brygga” mellan två bostäder.

  Läs mer
 • Driftkostnad

  Driftkostnaden avser den totala kostnaden för driften av en bostad. Vad som ingår i driftkostnaden kan variera beroende på boendeform. Men det som oftast innefattas i denna kostnad är el, vatten och värme.

  Läs mer
 • Dröjsmålsränta
  Dröjsmålsränta är extra ränta som låntagaren ska betala om en betalning inte sker i tid Läs mer
 • Effektiv ränta

  Det talas om både effektiv och nominell ränta. Den effektiva räntan är den årliga räntan som du betalar på lånebeloppet där även alla avgifter har räknats med. Det ger dig en helhetsbild av alla utgifter och gör det lättare att jämföra räntor mellan olika långivare.

  Läs mer
 • Energideklaration

  Energideklarationen ger information om hur mycket energi en byggnad använder. Alla som ska köpa en bostad har rätt till att ta del av energideklarationen som ska tillhandahållas av ägaren.

  Läs mer
 • Förfallodag

  Förfallodag är det datum då en fordran förfaller till betalning. Alltså det datum då en faktura senast skall vara betald, en ränta skall vara erlagd eller ett lån senast skall vara löst. Förfallodag är med andra ord samma sak som den sista återbetalningsdagen för en period. Läs mer

 • Gäldenär
  En gäldenär är någon som har en skuld till någon annan - alltså motsatsen till borgenär. Vanligtvis är det en privatperson som tagit ett lån av en bank. Det är då banken som är borgenären.

  Läs mer

 • Handpenning

  Handpenningen är en form av förskottsbetalning som köparen av en bostad ger till säljaren i samband med kontraktsskrivning. Handpenningen är vanligtvis 10% av köpeskillingen.

  Läs mer
 • Handpenningslån
  När du ska köpa en ny bostad behöver du gå in med en kontantinsats. Om du har ett bolån hos oss finns även möjlighet att ta ett handpenningslån för att kunna gå vidare med ditt bostadsköp. Det är ett tillfälligt lån som du betalar tillbaka när bostadsaffären är klar. Läs mer
 • Hopbakslån

  Ett hopbakslån är ett samlingslån där du slår ihop dina dyra smålån och krediter i ett nytt lån. Genom att slå ihop dyra lån och krediter till ett lån får man en långivare och en ränta att förhålla sig till istället för flera.

  Läs mer
 • Huslån

  Ett huslån är ett bolån som används för att finansiera köpet av ett hus. Huslån fungerar på samma sätt som ett bolån. När du lånar för köp av ett hus används huset som säkerhet för lånet, vilket innebär att långivaren har en pant på lånet ifall du skulle få problem med att betala tillbaka lånet.

  Läs mer
 • Insättningsgaranti

  Insättningsgarantin innebär att staten garanterar de pengar du har satt in på sparkonto hos vissa banker eller kreditmarknadsbolag.

  Läs mer
 • KALP

  KALP står för Kvar Att Leva På. Det innebär mer bestämt det belopp som hushållet ska ha kvar att leva på efter att alla räntekostnader, boendekostnader och övriga levnadskostnader är betalda. Innan ett lån beviljas görs alltid en ”KALP-kalkyl” för att se till att du som låntagare har råd att betala tillbaka lånet.

  Läs mer
 • Kontantinsats

  Kontantinsatsen är den del som köparen av en bostad inte kan finansiera med hjälp av ett bolån. Även om kravet ofta är minst 15% i kontantinsats erbjuder vissa långivare möjligheten att låna pengar till kontantinsatsen. Räntan på dessa lån är dock ofta högre än ett bolån och kraven kan se olika ut.

  Läs mer
 • Korttidslån

  Ett korttidslån innebär att du lånar pengar under en begränsad period, för att exempelvis köpa eller renovera en bostad som du sedan planerar att sälja.

  Läs mer
 • Kreditprövning

  När du ansöker om ett lån görs en kreditprövning. Det innebär att långivaren kontrollerar om du uppfyller kraven för ett lån och ser över dina möjligheter att betala räntor och amorteringar.

  Läs mer
 • Kreditupplysning

  En kreditupplysning ger information om en persons ekonomiska situation, civilstånd eller om personen bor kvar i landet. Långivare använder informationen som underlag inför beslut att bevilja ett lån eller annan typ av kredit. Upplysningen är också ett sätt att bekräfta de uppgifter som personen eller hushållet själva bidragit med inför exempelvis en låneansökan.

  Läs mer
 • Kronofogden
  Kronofogden har som uppdrag att hjälpa den som inte har fått betalt genom att utmäta till exempel pengar, eller genom att omhänderta egendom för att säljas för att betala av skulder. Kronofogden ger också råd och stöd till den som ska betala. Läs mer
 • Köpebrev

  Ett köpebrev är en juridiskt bindande dokumentation som bevisar att betalning av en fastighet har skett. När köpebrevet är påskrivet av båda parter bevisar det att en överlåtelse av en fastighet har skett.

  Läs mer
 • Lagfart

  Alla typer av fastighetsöverlåtelser (t.ex. köp, gåva och arv) ska registreras i ett officiellt register som sköts av Lantmäteriet. I registret finns det bland annat information om vilka som är ägare till fastigheter, så kallade lagfarna ägare. En lagfart är ett bevis på vem som äger en fastighet.

  Läs mer
 • Lån med historiskt skuldsaldo
  Att ha ett historiskt skuldsaldo innebär att du har en skuld hos Kronofogden som har varit obetald i mer än en månad. Den typen av skulder rapporteras till kreditupplysningsföretagen och även om du har löst skulden finns den registrerad i minst 24 månader framåt, vilket påverkar dina möjligheter att ta lån hos traditionella banker. Läs mer
 • Lån med säkerhet

  Ett lån med säkerhet är när det du tar lån för exempelvis en bostad eller en bil och dessa används som pant för lånet. Skulle du få svårt att betala kan långivaren tvinga fram en försäljning av säkerheten. Läs mer

 • Lån utan fast anställning
  I dagsläget finns det en mängd olika anställningsformer som traditionella banker ser som en risk när du vill ta lån. Du är inte ensam om att ha ett vikariat, en timanställning eller en projektanställning. På Bluestep tar vi hänsyn till hela din ekonomi när vi gör en bedömning, oavsett anställningsform. Läs mer
 • Lån utan säkerhet

  Ett lån utan säkerhet är en låneform där banken eller långivaren inte kräver någon säkerhet för lånet i form av exempelvis ett hus eller en bil. Lånet kan användas till vad du vill. 

  Läs mer
 • Lånelöfte

  Ett lånelöfte är ett förhandsintyg från banken som visar hur mycket du kan få låna för att köpa en bostad. Lånelöftet är vanligtvis giltigt mellan tre till sex månader men är i sig ingen garanti för att du får ett bolån.

  Läs mer
 • Låneskydd

  Låneskydd är en försäkring som ger dig trygghet om du råkar ut för något oväntat i livet och då har svårt att betala för ditt lån. Om du blir sjukskriven eller ofrivilligt arbetslös täcker försäkringen månadsbetalningarna för ditt lån och vid dödsfall återbetalas hela lånet.

  Läs mer
 • Löptid

  Löptid är den avtalade tidsperiod som lånet ska betalas tillbaka på. Lånet kan bindas på olika ränteperioder under löptiden.

  Läs mer
 • Medlåntagare

  Att ha en medlåntagare innebär att man tar ett lån tillsammans med någon annan. Det vill säga att det är två eller fler personer som ansvarar för att ett lån betalas tillbaka.

  Läs mer
 • Nominell ränta

  Det talas om både effektiv och nominell ränta. Den nominella räntan är den ränta som man betalar för själva lånet. Nominell ränta tar inte hänsyn till eventuella avgifter som tillkommer.

  Läs mer
 • Ombildning

  Ombildning innebär att en hyresfastighet köps av en bostadsrättsförening där de boende hyresgästerna är medlemmar. Efter köpet av fastigheten har de boende också möjlighet att köpa sin lägenhet med bostadsrätt av bostadsrättsföreningen. Föreningen upplåter lägenheterna med bostadsrätt till medlemmarna mot en insats.

  Läs mer
 • Omstartslån

  Ett omstartslån är ett typ av lån som kan användas när du är i behov av att starta om ekonomiskt. Det kan exempelvis vara att du har många smålån och krediter som gör det svårt att få ihop vardagsekonomin.

  Läs mer
 • Pantbrev

  För att få låna pengar till ditt hus behöver långivaren en säkerhet för lånet. Inteckning är att du lämnat en viss del av huset i pant hos den bank du lånar pengar av. Pantbrev är bevis för inteckningen.

  Läs mer
 • Privatlån
  Ett privatlån tas ofta när ett behov av pengar uppstår. Ett privatlån kräver inte att den som ansöker måste ha någon form av säkerhet för lånet, som exempelvis ett hus. Läs mer
 • Refinansiering

  Refinansiering är när du tar ett nytt lån för att kunna betala av gamla lån. Har man många dyra lån och krediter med olika räntor och avgifter kan det vara svårt att kontrollera sin ekonomi. När du refinansierar med ett nytt lån samlar du dina gamla lån i det nya lånet vilket ofta kan leda till lägre månadsbetalningar.

  Läs mer
 • Reporänta

  Reporäntan bestäms av Riksbanken som bedömer det svenska och internationella ekonomiska läget i samhället.

  Läs mer
 • Ränteskillnadsersättning

  Ränteskillnadsersättning är en ersättning som måste betalas till långivaren om du löser in ett lån med bindningstid i förtid. Ränteskillnadsersättning är inte en avgift utan en ersättning för den förlust långivaren gör på räntan.

  Läs mer
 • Skuldebrev

  Skuldebrev är ett skriftligt bevis som skrivs under av dig som låntagare och som visar hur mycket pengar du har lånat. I skuldebrevet står även villkoren för det avtalade lånet.

  Läs mer
 • Skuldsanering

  Personer som är svårt skuldsatta och inte kan betala sina skulder på väldigt många år, kan ansöka om skuldsanering via Kronofogden.

  Läs mer
 • Solidariskt betalningsansvar

  Om en person är solidariskt betalningsansvarig innebär det att det är flera låntagare som är gemensamt ansvariga att betala hela skulden.

  Läs mer
 • Stressa räntan

  Innan ett lån beviljas gör handläggaren en beräkning på om ett hushåll klarar av att betala för lånet även om räntan höjs. Det kallas att ”stressa räntan”.

  Läs mer
 • Tillträdesdag

  Tillträdesdagen är den dagen då bostaden övergår från säljaren till köparen och köparen tar över ansvaret för fastigheten eller bostadsrätten.

  Läs mer
 • Topplån
  Innan bolånetaket infördes år 2010 var det vanligt att dela upp bolånet i två delar, ett bottenlån och topplån. Bottenlånet utgjorde majoriteten av bolånet, och ett topplån kunde användas för att finansiera den resterande delen av köpeskillingen. Läs mer
 • Utmätning

  En utmätning innebär att Kronofogden tar beslut om att något som du äger ska användas för att betala din skuld. Det kan vara utmätning av lön, vilket innebär att pengar dras direkt från din inkomst eller något annat av högt värde du har, i värsta fall utmätning av din bostad.

  Läs mer