Logga in

Ekonomisk ordlista

Svårt att hänga med bland alla begrepp inom bankvärlden? Här förklarar vi vanliga begrepp och termer som kan dyka upp när du exempelvis ska köpa en bostad, ansöka om lån eller öppna ett sparkonto.

 • Acceptpris
  Acceptpris, eller accepterat pris, är det pris som säljaren av en bostad kan tänka sig att acceptera som slutpris för bostaden Läs mer
 • Amortering
  <p>Att amortera betyder att betala av en skuld. En l&aring;ntagare som amorterar betalar av p&aring; sitt l&aring;n och minskar sina r&auml;ntekostnader f&ouml;r varje amorteringstillf&auml;lle.</p> Läs mer
 • Amorteringsfrihet
  <p>Amorteringsfrihet &auml;r en best&auml;md tidsperiod d&aring; en l&aring;ntagare, under vissa f&ouml;ruts&auml;ttningar, inte beh&ouml;ver amortera p&aring; sitt l&aring;n. Tidsperioden best&auml;ms oftast i f&ouml;rv&auml;g och l&aring;ntagaren betalar under perioden endast r&auml;nta p&aring; sitt l&aring;n.</p> Läs mer
 • Annuitetslån
  <p>Annuitet betyder att l&aring;ntagaren betalar ett lika stort totalbelopp vid varje amorteringstillf&auml;lle. Betalning av r&auml;nta och amortering &auml;r med andra ord upplagt p&aring; ett s&aring;dant s&auml;tt att de i slut&auml;ndan alltid landar p&aring; en och samma summa per betalningsperiod.</p> Läs mer
 • Belåningsgrad
  <p>Bel&aring;ningsgraden &auml;r den procentsats som beskriver hur bel&aring;nad bostaden &auml;r j&auml;mf&ouml;rt med marknadsv&auml;rdet p&aring; bostaden. En bostad v&auml;rderad till 1 000 000 kronor med en bel&aring;ningsgrad p&aring; 70% &auml;r allts&aring; bel&aring;nad till 700 000 kronor.</p> Läs mer
 • Betalningsanmärkning
  <p>En <a href="/lana/lana-trots-betalningsanmarkning">betalningsanm&auml;rkning</a> &auml;r en anteckning i kreditupplysningsf&ouml;retagens register om att en person eller ett f&ouml;retag inte har betalat sina skulder i tid.</p> Läs mer
 • Billån
  Ett billån är när du lånar för att köpa en bil. När du tar ett billån måste du betala minst 20% av bilens värde kontant och bilen utgör då säkerhet för billånet. Bluesteps privatlån kan användas för köp av ny eller begagnad bil utan krav på säkerhet. Läs mer
 • Blancolån
  <p>Ett blancol&aring;n &auml;r ett l&aring;n utan s&auml;kerhet. Med s&auml;kerhet menas exempelvis ett hus, en l&auml;genhet eller en bil. L&aring;ngivaren har allts&aring; inte n&aring;gon s&auml;kerhet att ta som pant.</p> Läs mer
 • Boendekostnad
  <p>Boendekostnad &auml;r precis som det l&aring;ter den totala kostnaden f&ouml;r ditt boende. H&auml;r ing&aring;r bland annat r&auml;nta, amortering, hyra och driftkostnader s&aring;som el, v&auml;rme och vatten.</p> Läs mer
 • Borgensman
  <p>Borgensman &auml;r en person som g&aring;r i borgen f&ouml;r en l&aring;ntagare. Som borgensman &aring;tar man sig att betala tillbaka l&aring;ntagarens skuld om den personen inte sj&auml;lv kan slutf&ouml;ra betalningen. Begreppet ska inte f&ouml;rv&auml;xlas med borgen&auml;r, som &auml;r den som l&aring;nar ut pengar till n&aring;gon (vanligtvis en bank eller ett l&aring;neinstitut).</p> Läs mer
 • Borgenär
  <p>Den part som l&aring;nar ut pengar till n&aring;gon, vanligtvis en bank eller ett l&aring;neinstitut kallas borgen&auml;r. Vid till exempel ett bol&aring;n ska en borgen&auml;r f&aring; tillbaka sina pengar fr&aring;n l&aring;ntagaren eller g&auml;lden&auml;ren enligt &ouml;verenskommelse eller ett skrivet avtal. Begreppet b&ouml;r inte f&ouml;rv&auml;xlas med begreppet borgensman som ist&auml;llet &auml;r en person som g&aring;r i borgen f&ouml;r en l&aring;ntagare som sj&auml;lv inte kan slutf&ouml;ra betalningen.</p> Läs mer
 • Bottenlån
  Ett bottenlån är ett lån med bostaden som s&auml;kerhet. I praktiken fungerar allts&aring; bostaden som pant f&ouml;r l&aring;net. Detta kan i sin tur ge l&auml;gre r&auml;nteniv&aring;er &auml;n om l&aring;net hade tagits utan s&auml;kerhet. Läs mer
 • Brygglån
  <p>&Ouml;verbryggningsl&aring;n, eller bryggl&aring;n, &auml;r ett tillf&auml;lligt l&aring;n f&ouml;r personer som beh&ouml;ver betala f&ouml;r sin nya bostad innan de har f&aring;tt betalt f&ouml;r sin gamla bostad. Det utg&ouml;r allts&aring; en &rdquo;brygga&rdquo; mellan tv&aring; bost&auml;der.</p> Läs mer
 • Driftkostnad
  <p>Driftkostnaden avser den totala kostnaden f&ouml;r driften av en bostad. Vad som ing&aring;r i driftkostnaden kan variera beroende p&aring; boendeform. Men det som oftast innefattas i denna kostnad &auml;r el, vatten och v&auml;rme.</p> Läs mer
 • Dröjsmålsränta
  Dröjsmålsränta är extra ränta som låntagaren ska betala om en betalning inte sker i tid Läs mer
 • Effektiv ränta
  <p>Det talas om b&aring;de effektiv och nominell r&auml;nta. Den effektiva r&auml;ntan &auml;r den &aring;rliga r&auml;ntan som du betalar p&aring; l&aring;nebeloppet d&auml;r &auml;ven alla avgifter har r&auml;knats med. Det ger dig en helhetsbild av alla utgifter och g&ouml;r det l&auml;ttare att j&auml;mf&ouml;ra r&auml;ntor mellan olika l&aring;ngivare.</p> Läs mer
 • Energideklaration
  <p>Energideklarationen ger information om hur mycket energi en byggnad anv&auml;nder. Alla som ska k&ouml;pa en bostad har r&auml;tt till att ta del av energideklarationen som ska tillhandah&aring;llas av &auml;garen.</p> Läs mer
 • Förfallodag
  <p>F&ouml;rfallodag &auml;r det datum d&aring; en fordran f&ouml;rfaller till betalning. Alltså det datum d&aring; en faktura senast skall vara betald, en r&auml;nta skall vara erlagd eller ett l&aring;n senast skall vara l&ouml;st. F&ouml;rfallodag &auml;r med andra ord samma sak som den sista &aring;terbetalningsdagen för en period. Läs mer
 • Gäldenär
  En gäldenär är någon som har en skuld till n&aring;gon annan - allts&aring; motsatsen till borgen&auml;r. Vanligtvis &auml;r det en privatperson som tagit ett l&aring;n av en bank. Det &auml;r d&aring; banken som &auml;r borgen&auml;ren.</p> Läs mer
 • Handpenning
  <p>Handpenningen &auml;r en form av f&ouml;rskottsbetalning som k&ouml;paren av en bostad ger till s&auml;ljaren i samband med kontraktsskrivning. Handpenningen &auml;r vanligtvis 10% av k&ouml;peskillingen.</p> Läs mer
 • Hopbakslån
  <p>Ett hopbaksl&aring;n &auml;r ett samlingsl&aring;n d&auml;r du sl&aring;r ihop dina dyra sm&aring;l&aring;n och krediter i ett nytt l&aring;n. Genom att sl&aring; ihop dyra l&aring;n och krediter till ett l&aring;n f&aring;r man en l&aring;ngivare och en r&auml;nta att f&ouml;rh&aring;lla sig till ist&auml;llet f&ouml;r flera.</p> Läs mer
 • Huslån
  <p>Ett husl&aring;n &auml;r ett bolån som anv&auml;nds f&ouml;r att finansiera k&ouml;pet av ett hus. Husl&aring;n fungerar p&aring; samma s&auml;tt som ett bol&aring;n. N&auml;r du l&aring;nar f&ouml;r k&ouml;p av ett hus anv&auml;nds huset som s&auml;kerhet f&ouml;r l&aring;net, vilket inneb&auml;r att l&aring;ngivaren har en pant på lånet ifall du skulle f&aring; problem med att betala tillbaka l&aring;net.</p> Läs mer
 • Insättningsgaranti
  <p>Ins&auml;ttningsgarantin inneb&auml;r att staten garanterar de pengar du har satt in p&aring; sparkonto hos vissa banker eller kreditmarknadsbolag.</p> Läs mer
 • KALP
  <p>KALP st&aring;r f&ouml;r Kvar Att Leva P&aring;. Det inneb&auml;r mer best&auml;mt det belopp som hush&aring;llet ska ha kvar att leva p&aring; efter att alla r&auml;ntekostnader, boendekostnader och &ouml;vriga levnadskostnader &auml;r betalda. Innan ett l&aring;n beviljas g&ouml;rs alltid en &rdquo;KALP-kalkyl&rdquo; f&ouml;r att se till att du som l&aring;ntagare har r&aring;d att betala tillbaka l&aring;net.</p> Läs mer
 • Kontantinsats
  <p>Kontantinsatsen &auml;r den del som k&ouml;paren av en bostad inte kan finansiera med hj&auml;lp av ett bol&aring;n.&nbsp;&Auml;ven om kravet ofta &auml;r minst 15% i kontantinsats erbjuder vissa l&aring;ngivare m&ouml;jligheten att l&aring;na pengar till kontantinsatsen. R&auml;ntan p&aring; dessa l&aring;n &auml;r dock ofta h&ouml;gre &auml;n ett bol&aring;n och kraven kan se olika ut.</p> Läs mer
 • Korttidslån
  <p>Ett korttidsl&aring;n inneb&auml;r att du l&aring;nar pengar under en begr&auml;nsad period, f&ouml;r att exempelvis k&ouml;pa eller renovera en bostad som du sedan planerar att s&auml;lja.</p> Läs mer
 • Kreditprövning
  <p>N&auml;r du ans&ouml;ker om ett l&aring;n g&ouml;rs en kreditpr&ouml;vning. Det inneb&auml;r att l&aring;ngivaren kontrollerar om du uppfyller kraven f&ouml;r ett l&aring;n och ser &ouml;ver dina m&ouml;jligheter att betala r&auml;ntor och amorteringar.</p> Läs mer
 • Kreditupplysning
  <p>En kreditupplysning ger information om en persons ekonomiska situation, civilst&aring;nd eller om personen bor kvar i landet. L&aring;ngivare anv&auml;nder informationen som underlag inf&ouml;r beslut att bevilja ett l&aring;n eller annan typ av kredit. Upplysningen &auml;r ocks&aring; ett s&auml;tt att bekr&auml;fta de uppgifter som personen eller hush&aring;llet sj&auml;lva bidragit med inf&ouml;r exempelvis en l&aring;neans&ouml;kan.</p> Läs mer
 • Kronofogden
  <a href="/lana/lana-trots-kronofogden">Kronofogden</a> har som uppdrag att hjälpa den som inte har fått betalt genom att utmäta till exempel pengar, eller genom att omhänderta egendom för att säljas för att betala av skulder. Kronofogden ger också råd och stöd till den som ska betala. Läs mer
 • Köpebrev
  <p>Ett k&ouml;pebrev &auml;r en juridiskt bindande dokumentation som bevisar att betalning av en fastighet har skett. N&auml;r k&ouml;pebrevet &auml;r p&aring;skrivet av båda parter bevisar det att en &ouml;verl&aring;telse av en fastighet har skett.</p> Läs mer
 • Lagfart
  <p>Alla typer av fastighets&ouml;verl&aring;telser (t.ex. k&ouml;p, g&aring;va och arv) ska registreras i ett officiellt register som sk&ouml;ts av Lantm&auml;teriet. I registret finns det bland annat information om vilka som &auml;r &auml;gare till fastigheter, s&aring; kallade lagfarna &auml;gare. En lagfart &auml;r ett bevis p&aring; vem som &auml;ger en fastighet.</p> Läs mer
 • Lån med säkerhet
  <p>Ett l&aring;n med s&auml;kerhet &auml;r n&auml;r det du tar l&aring;n f&ouml;r exempelvis en bostad eller en bil och dessa anv&auml;nds som pant f&ouml;r l&aring;net. Skulle du få svårt att betala kan långivaren tvinga fram en försäljning av säkerheten. Läs mer
 • Lån utan fast anställning
  I dagsläget finns det en mängd olika anställningsformer som traditionella banker ser som en risk när du vill ta lån. Du är inte ensam om att ha ett vikariat, en timanställning eller en projektanställning. På Bluestep tar vi hänsyn till hela din ekonomi när vi gör en bedömning, oavsett anställningsform. Läs mer
 • Lån utan säkerhet
  <p>Ett l&aring;n utan s&auml;kerhet &auml;r en l&aring;neform d&auml;r banken eller l&aring;ngivaren inte kr&auml;ver n&aring;gon s&auml;kerhet f&ouml;r l&aring;net i form av exempelvis ett hus eller en bil. L&aring;net kan anv&auml;ndas till vad du vill.&nbsp;</p> Läs mer
 • Lånelöfte
  <p>Ett l&aring;nel&ouml;fte &auml;r ett f&ouml;rhandsintyg fr&aring;n banken som visar hur mycket du kan få låna f&ouml;r att k&ouml;pa en bostad. L&aring;nel&ouml;ftet &auml;r vanligtvis giltigt mellan tre till sex m&aring;nader men &auml;r i sig ingen garanti f&ouml;r att du f&aring;r ett bol&aring;n.</p> Läs mer
 • Låneskydd
  <p>L&aring;neskydd &auml;r en f&ouml;rs&auml;kring som ger dig trygghet om du r&aring;kar ut f&ouml;r n&aring;got ov&auml;ntat i livet och d&aring; har sv&aring;rt att betala f&ouml;r ditt l&aring;n. Om du blir sjukskriven eller ofrivilligt arbetsl&ouml;s t&auml;cker f&ouml;rs&auml;kringen m&aring;nadsbetalningarna f&ouml;r ditt l&aring;n och vid d&ouml;dsfall &aring;terbetalas hela l&aring;net.</p> Läs mer
 • Löptid
  <p>L&ouml;ptid &auml;r den avtalade tidsperiod som l&aring;net ska betalas tillbaka p&aring;. L&aring;net kan bindas p&aring; olika r&auml;nteperioder under l&ouml;ptiden. </p> Läs mer
 • Medlåntagare
  <p>Att ha en medl&aring;ntagare inneb&auml;r att man tar ett l&aring;n tillsammans med n&aring;gon annan. Det vill s&auml;ga att det &auml;r tv&aring; eller fler personer som ansvarar f&ouml;r att ett l&aring;n betalas tillbaka.</p> Läs mer
 • Nominell ränta
  <p>Det talas om b&aring;de effektiv och nominell r&auml;nta. Den nominella r&auml;ntan &auml;r den r&auml;nta som man betalar f&ouml;r sj&auml;lva l&aring;net. Nominell r&auml;nta tar inte h&auml;nsyn till eventuella avgifter som tillkommer.</p> Läs mer
 • Ombildning
  <p>Ombildning inneb&auml;r att en hyresfastighet k&ouml;ps av en bostadsr&auml;ttsf&ouml;rening d&auml;r de boende hyresg&auml;sterna &auml;r medlemmar. Efter k&ouml;pet av fastigheten har de boende ocks&aring; m&ouml;jlighet att k&ouml;pa sin l&auml;genhet med bostadsr&auml;tt av bostadsr&auml;ttsf&ouml;reningen. F&ouml;reningen uppl&aring;ter l&auml;genheterna med bostadsr&auml;tt till medlemmarna mot en insats.</p> Läs mer
 • Omstartslån
  <p>Ett <a href="/lana/omstartslan">omstartslån</a> är ett typ av l&aring;n som kan anv&auml;ndas n&auml;r du &auml;r i behov av att starta om ekonomiskt. Det kan exempelvis vara att du har m&aring;nga sm&aring;l&aring;n och krediter som g&ouml;r det sv&aring;rt att f&aring; ihop vardagsekonomin.</p> Läs mer
 • Pantbrev
  <p>F&ouml;r att f&aring; l&aring;na pengar till ditt hus beh&ouml;ver l&aring;ngivaren en s&auml;kerhet f&ouml;r l&aring;net. Inteckning &auml;r att du l&auml;mnat en viss del av huset i pant hos den bank du l&aring;nar pengar av. Pantbrev &auml;r bevis f&ouml;r inteckningen.</p> Läs mer
 • Refinansiering
  <p>Refinansiering &auml;r n&auml;r du tar ett nytt l&aring;n f&ouml;r att kunna betala av gamla l&aring;n. Har man m&aring;nga dyra lån och krediter med olika r&auml;ntor och avgifter kan det vara sv&aring;rt att kontrollera sin ekonomi. N&auml;r du refinansierar med ett nytt l&aring;n samlar du dina gamla l&aring;n i det nya l&aring;net vilket ofta kan leda till l&auml;gre m&aring;nadsbetalningar.</p> Läs mer
 • Reporänta
  <p>Repor&auml;ntan best&auml;ms av Riksbanken som bed&ouml;mer det svenska och internationella ekonomiska l&auml;get i samh&auml;llet.</p> Läs mer
 • Ränteskillnadsersättning
  <p>R&auml;nteskillnadsers&auml;ttning &auml;r en ers&auml;ttning som m&aring;ste betalas till l&aring;ngivaren om du l&ouml;ser in ett l&aring;n med bindningstid i f&ouml;rtid. R&auml;nteskillnadsers&auml;ttning &auml;r inte en avgift utan en ers&auml;ttning f&ouml;r den f&ouml;rlust l&aring;ngivaren g&ouml;r på räntan.</p> Läs mer
 • Skuldebrev
  <p>Skuldebrev &auml;r ett skriftligt bevis som skrivs under av dig som l&aring;ntagare och som visar hur mycket pengar du har l&aring;nat. I skuldebrevet st&aring;r &auml;ven villkoren f&ouml;r det avtalade l&aring;net.</p> Läs mer
 • Skuldsanering
  <p>Personer som &auml;r sv&aring;rt skuldsatta och inte kan betala sina skulder p&aring; v&auml;ldigt m&aring;nga &aring;r, kan ans&ouml;ka om skuldsanering via Kronofogden.</p> Läs mer
 • Solidariskt betalningsansvar
  <p>Om en person &auml;r solidariskt betalningsansvarig inneb&auml;r det att det &auml;r flera l&aring;ntagare som &auml;r gemensamt ansvariga att betala hela skulden.</p> Läs mer
 • Stressa räntan
  <p>Innan ett l&aring;n beviljas g&ouml;r handl&auml;ggaren en ber&auml;kning p&aring; om ett hush&aring;ll klarar av att betala f&ouml;r l&aring;net &auml;ven om r&auml;ntan h&ouml;js. Det kallas att &rdquo;stressa r&auml;ntan&rdquo;.</p> Läs mer
 • Tillträdesdag
  <p>Tilltr&auml;desdagen &auml;r den dagen d&aring; bostaden &ouml;verg&aring;r fr&aring;n s&auml;ljaren till k&ouml;paren och k&ouml;paren tar &ouml;ver ansvaret f&ouml;r fastigheten eller bostadsr&auml;tten.</p> Läs mer
 • Utmätning
  <p>En utm&auml;tning inneb&auml;r att Kronofogden tar beslut om att n&aring;got som du &auml;ger ska anv&auml;ndas f&ouml;r att betala din skuld. Det kan vara utm&auml;tning av l&ouml;n, vilket inneb&auml;r att pengar dras direkt fr&aring;n din inkomst eller n&aring;got annat av h&ouml;gt v&auml;rde du har, i v&auml;rsta fall utm&auml;tning av din bostad.</p> Läs mer

Genom att använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här