Belåningsgrad

Belåningsgraden är den procentsats som beskriver hur belånad bostaden är jämfört med marknadsvärdet på bostaden. En bostad värderad till 1 000 000 kronor med en belåningsgrad på 70% är alltså belånad till 700 000 kronor.

En bostad får vara belånad till max 85% av sitt värde. Detta beror på det bolånetak som infördes den 1 oktober 2010 av Finansinspektionen. Här kan du läsa mer om rådande amorteringskrav för bolån.

Tillbaka till ordlistan