Hållbarhet

På Bluestep Bank är vi övertygade om att såväl myndigheter som företag och medborgare kan bidra till en positiv utveckling. Som en modern bolånebank arbetar vi för ett mer inkluderande, rättvist och hållbart samhälle.

Governance

Governance, eller intern styrning och kontroll, är ett av våra viktigaste områden. Vårt arbete på området gör att Bluestep Bank kan leva upp till ambitionen att vara en transparent och respekterad bank.

Socialt ansvarstagande

Bluestep Banks sociala hållbarhetsarbete omfattar både våra medarbetare och våra kunder. Vi strävar efter att bidra till finansiell inkludering och ett ökat välbefinnande hos såväl kunder som medarbetare.

Miljö och klimat

Bluestep Bank jobbar för att identifiera konkreta initiativ som hjälper oss nå ambitiösa utsläppsläpsmål. Samtidigt lanserar vi produkter som skapar incitamtent för våra kunder att ta klimatsmarta beslut.

Läs mer i våra hållbarhetsrapporter

Läs mer