Spara långsiktigt med fast ränta

Våra sparkonton med fast ränta passar dig som vill spara långsiktigt och inte behöver pengarna under den närmaste tiden. Det finns flera bindningstider att välja mellan, och redan från början vet du vilken avkastning du kommer få. Alla våra sparkonton är helt avgiftsfria.

Våra sparkonton med fast ränta ger dig bra avkastning från första kronan, oavsett hur mycket pengar du sätter in och vilken bindningstid du väljer. Tänk på att du inte kan göra några uttag från ett sparkonto med fast ränta och du kan heller inte avsluta kontot i förtid.

Sparkonto Ränta Effektiv ränta* Avgift
Fast 3 månader 2,30% (2,320%) 0 kr
Fast 6 månader 2,55% (2,566%) 0 kr
Fast 1 år 3,05% (3,050%) 0 kr
Fast 2 år 3,25% (3,199%) 0 kr
Fast 3 år 3,30% (3,197%) 0 kr
Fast 5 år 3,35% (3,146%) 0 kr

*För samtliga fastränteprodukter kapitaliseras räntan vid bindningstidens slut. Den effektiva räntan motsvarar den räntesats som krävs för att ge samma avkastning vid årlig kapitalisering, med så kallad ränta-på-ränta-effekt, och används för att jämföra sparkonton med olika kapitaliseringar.

Alltid med insättningsgaranti
Alla våra sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Hos Bluestep Bank kan du sätta in upp till 1 050 000 kr per person.

Räntehistorik
Intresserad av hur våra rörliga och fasta räntor förändrats över tid? Kolla in vår räntehistorik.