Spara långsiktigt med fast ränta

Våra sparkonton med fast ränta passar dig som vill spara långsiktigt och inte behöver pengarna under den närmaste tiden. Det finns flera bindningstider att välja mellan, och redan från början vet du vilken avkastning du kommer få.

Våra sparkonton med fast ränta ger dig bra avkastning från första kronan, oavsett hur mycket pengar du sätter in och vilken bindningstid du väljer. Tänk på att du inte kan göra några uttag från ett sparkonto med fast ränta och du kan heller inte avsluta kontot i förtid.

Sparkonto Ränta Effektiv ränta*
Fast 3 månader 1,10% (1,105%)
Fast 6 månader 1,30% (1,304%)
Fast 1 år 1,80% (1,800%)
Fast 2 år 2,05% (2,029%)
Fast 3 år 2,30% (2,249%)
Fast 5 år 2,35% (2,247%)

*För samtliga fastränteprodukter kapitaliseras räntan vid bindningstidens slut. Den effektiva räntan motsvarar den räntesats som krävs för att ge samma avkastning vid årlig kapitalisering, med så kallad ränta-på-ränta-effekt, och används för att jämföra sparkonton med olika kapitaliseringar.

Intresserad av hur våra sparräntor förändrats över tid? Kolla in räntehistoriken.