;

Synpunkter och klagomål

Klagomål

På Bluestep Bank vill vi att alla våra kunder ska vara nöjda med våra produkter, tjänster och vår service. Därför är dina synpunkter viktiga för oss.

Om du är missnöjd ska du i första hand kontakta den person som utfört ditt ärende för att få ytterligare förklaring och reda ut eventuella missförstånd. I andra hand kan du vända dig till klagomålsansvarig och be om en ny bedömning.

För att klagomålsansvarig ska kunna sätta sig in i ärendet och kunna besvara ditt klagomål på bästa möjliga sätt ber vi dig redogöra för grunden för ditt klagomål samt inkomma med relevanta underlag.

Läs mer om hur du lämnar ett klagomål till oss och hur du kan få kostnadsfri hjälp med ditt ärende från oberoende aktörer.

Lämna ett klagomål

Visselblåsning

Bluestep Bank strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. Vi erbjuder en säker kanal för anonym rapportering via en extern tjänst, WhistleB.

Vår Visselblåsartjänst är en kanal för att slå larm om oegentligheter som påverkar människor, vår organisation, samhället eller miljön. Tjänsten minskar risken för att t.ex. tjänstefel och bedrägerier ska uppstå. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Du kan anonymt rapportera misstänkta tjänstefel och bedrägerier eller andra oegentligheter som är olagliga, oetiska eller oaktsamma.

Visselblåsning ska inte användas för kundklagomål eller för enskilda tvister. Följ i sådana fall instruktionerna under Klagomål.

Skicka en rapport