;

Klagomål

Hur kan jag få hjälp med mitt klagomål?

Du har möjlighet att få kostnadsfri rådgivning avseende ett klagomålsärende. Du kan t.ex. vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller konsumentvägledaren i din hemkommun. 

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
Telefon: 0200-22 58 00
www.konsumenternas.se

Kommunala konsumentvägledningen
Kontaktuppgifter till din lokala konsumentvägledare finns på din hemkommuns hemsida och på www.hallakonsument.se.

Du kan även få oberoende vägledning av Konsumentverket genom Klagoguiden.Om du inte blir nöjd med beslutet

Om du är missnöjd med Bluestep Banks beslut finns möjlighet att få ärendet prövat av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol. ARN prövar opartiskt tvister mellan konsumenter och företag. Det kostar ingenting att få ett ärende prövat hos ARN och Bluestep Bank åtar sig att medverka i ARN:s behandling av tvisten. Ärendet måste dock anmälas skriftligen inom ett år från Bluestep Banks beslut i ett klagomålsärende.

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00
www.arn.se

Ett ärende kan även hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol. En domstolsprocess är förknippad med kostnader.

Allmän domstol, Domstolsverket
551 81 Jönköping
Telefon: 036-15 53 00
www.domstol.se