Kompisavtalet

Vi arbetar för en mer inkluderande bostadsmarknad så att fler ska kunna få möjlighet att äga sin bostad och därför har vi lanserat Kompisavtalet som gör det lättare för er att reglera ägande, bolån och kostnader.

Kompisavtalet är med andra ord en juridisk lösning som möjliggör gemensamt ägande mellan kompisar. Det fungerar ungefär som ett samboavtal, men är speciellt utformat för kompisar som vill köpa en bostad tillsammans. Det reglerar ägande, ansvar och ekonomi och skapar en trygghet kring vad som gäller mellan kompisar under tiden man bor ihop samt den dagen man står inför en försäljning. Med hjälp av avtalet kan kompisar enkelt ansöka om ett gemensamt bolån och ta det första steget mot att uppfylla sina bostadsdrömmar.

Fler vägar till bostad

Många drömmer om att köpa en egen bostad. Det kan däremot vara svårt att som ensam köpare lyckas komma in på bostadsmarknaden, speciellt som ung förstagångsköpare, men även som nyskild eller äldre. Bostadsmarknaden är på många sätt anpassad till par som kan dela på kontantinsats och bolånekostnader. Det behövs idag flera vägar till en bostad och det blir vanligare med andra sätt att bo på – generationsboenden, flerfamiljsboenden, kollektiv och att bo med en kompis.

Kompisavtalet gäller även syskon

Självklart kan också syskon vilja köpa en bostad tillsammans. På Bluestep Bank går det utmärkt att ansöka om bolån tillsammans med syskon. De har som oftast bott tillsammans tidigare i livet, så det är ett samboskap man vet fungerar. Det är dessutom en relation som varar livet ut. Att flytta ihop med ett syskon kan, förutom de ekonomiska fördelarna med delade utgifter, vara ett socialt och tryggt alternativ till att bo ensam. Kompisavtalet gäller juridiskt även för syskon på precis samma sätt som för kompisar.

Kriterier om man vill köpa lägenhet eller hus med en kompis

För att kunna ansöka om lånelöfte för kompisar behöver ni båda ha en taxerad inkomst i Sverige, vara minst 18 år och ha en kontantinsats på 15%. Fast anställning är inte ett krav. Vi godkänner flera olika anställningsformer och inkomsttyper. 

 • 2-4 personer kan ansöka om bolån för kompisar 
 • Bolånet får uppgå till max 85% av bostadens värde
 • Ni behöver en kontantinsats på minst 15% av bostadens pris (med möjlighet att låna till en del av kontantinsatsen genom vårt hemlån)
 • Bostaden ska köpas av er som privatpersoner
 • Bostaden ska vara värd minst 300 000 kr
 • Bostaden ska inte hyras ut i andra hand eller användas för kommersiella ändamål
 • Alla låntagare behöver vara skrivna på adressen
 • Ni behöver ha ett, er emellan, signerat kompisavtal


Flytta hemifrån med en kompis

Att få ihop den där kontantinsatsen eller att få KALP:en att gå ihop är inte det lättaste idag. Dessutom är det långt ifrån alla som är gifta eller sambo med någon som man kan dela kostnaderna med, vilket gör det svårare att komma in på bostadsmarknaden som ensam köpare. 

Är ni två eller fler kompisar som vill dela bostad blir det också lättare att spara till kontantinsatsen. Att dela på kostnaderna för möbler och inredning samt alla månatliga hushållskostnader minskar den individuella ekonomiska bördan och gör det möjligt att köpa en bostad som annars kan vara svår att ha råd med ensam.

Det gäller speciellt unga människor som vill flytta hemifrån för första gången. Hur ska förstagångsköpare, singelhushåll och unga ha råd att köpa bostad såsom bostadsmarknaden ser ut? Många blir förpassade till bostadsköer på 10-20 år eller till att hyra i andra hand, eller riskerar att bli medelålders när man ska flytta hemifrån. Då är det perfekt att kunna köpa lägenhet med en kompis.

Så här gör ni för att ansöka om bolån för kompisar

Laddar

Vanliga frågor och svar om bolån för kompisar

 • På Bluestep Bank är vi väl medvetna om utmaningarna på bostadsmarknaden idag samt hur svårt det är för många att köpa en egen bostad. Det finns inte tillräckligt många bostäder, både priser och räntor ökar och det blir allt svårare att komma in på bostadsmarknaden. Dessutom är det långt ifrån alla som är gifta eller sambo med någon som man kan dela kostnderna med.

   

  Bluestep Bank är en renodlad och modern bolånebank som sedan 2005 hjälpt fler att komma in på bostadsmarknaden trots att man kanske saknar fast anställning eller av någon anledning har sämre kredithistorik. Nu vill vi ta det steget längre och slopa de gamla idéerna om att man behöver ha en romantisk relation med någon för att kunna köpa en bostad tillsammans. Därför introducerar vi nu bolån för kompisar. Vi erbjuder dessutom ett juridiskt avtal som vi har valt att kalla Kompisavtalet, som likt ett samboavtal ger en trygg och formell struktur för att hantera ägande, ansvar och ekonomi för både låntagare och bank. 

 • 2-4 personer kan ansöka om bolån för kompisar. Ni behöver alla vara minst 18 år och ha en taxerad inkomst i Sverige. Själva bolånet får uppgå till max 85% av bostadens värde. Ni behöver ha en kontantinsats på minst 15% av bostadens pris. Det finns dock möjlighet att låna till delar av kontantinsatsen genom Bluestep Banks så kallade hemlån.

   

  Bostaden ska vara värd minst 300 000 kr och ska köpas av er som privatpersoner. Bostaden får inte hyras ut i andra hand eller användas för kommersiella ändamål och alla låntagare behöver vara skrivna på adressen.

 • När det gäller fastigheter och bostadsrätter så framgår delägarnas andelsinnehav i fastighetsregistret eller i bostadsrättsföreningens lägenhetsförteckning. Om inget annat anges i Kompisavtalet eller i ett liknande samäganderättsavtal anses man äga bostaden till lika delar. 

 • Vinst från försäljning av den samägda bostaden fördelas i förhållande till respektive delägares andelsinnehav. Genom Kompisavtalet, eller ett liknande samäganderättsavtal, kan man tydliggöra hur stor andel av bostaden respektive delägare äger och därmed hur en eventuell vinst i sådana fall fördelas.

 • Man behöver inte vara kompisar för att kunna ansöka om bolån tillsammans eller för att kunna använda sig av Kompisavtalet. Det går lika bra om man är syskon, barn och föräldrar eller har någon annan form av släktskap eller relation till varandra.

 • När det gäller fastigheter och bostadsrätter så framgår delägarnas andelsinnehav i fastighetsregistret eller i bostadsrättsföreningens lägenhetsförteckning. Om inget annat anges i ett kompisavtal eller ett s.k. samäganderättsavtal anses man äga bostaden till lika delar.

   

  Om man samäger en bostad tillsammans med en kompis är lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt tillämplig. Lagen reglerar ägarnas förhållanden, skyldigheter och rättigheter. Enligt lagen krävs till exempel alla delägares samtycke till hur bostaden ska tas om hand eller om den ska säljas. 

   

  Generellt kräver underhåll, t.ex. reparationer eller renoveringar, alla delägarnas samtycke. Undantaget är om åtgärden måste vidtas skyndsamt då den samägda bostaden annars kan ta skada. Man behöver därför inte de andra delägarnas samtycke om man till exempel ringer rörmokaren för att stoppa en pågående vattenläcka. 

   

  Om man gör utlägg för kostnader som är kopplade till den samägda bostaden har man rätt att få tillbaka en del av pengarna från den andra delägaren. Detta kallas för regressrätt och det betyder att man har rätt att få tillbaka pengar från den som ursprungligen var betalningsskyldig. 

Kompisavtalet

Kompisavtalet är ett juridiskt avtal som fungerar likt ett samboavtal, fast för kompisar som köper en bostad ihop. Avtalet hjälper er att hantera ägande, ansvar och ekonomi på ett schysst och säkert sätt.

Kompisavtalet kan användas som grund inför samtalet om era ekonomiska situationer och hur ni ska fördela kostnader när ni bor tillsammans. När ni vunnit en budgivning är det dags att fylla i och signera avtalet. 

Ladda ner Kompisavtalet

Att dela lägenhet med kompis - tipslista för kombos

Att flytta ihop med en kompis kan vara både underbart och utmanande. Det är bra att tillsammans sätta upp riktlinjer för att underlätta vardagen och undvika eventuella konflikter. Här är några tips från oss på Bluestep Bank:

Kommunikation är nyckeln

Se till att ha öppen och ärlig kommunikation med varandra. Prata om förväntningar, ansvar och ekonomi redan från början.

Dela på hushållssysslorna

Skapa en tydlig arbetsfördelning för att undvika missförstånd och frustration. Genom att dela på uppgifterna blir det enklare för alla att hålla ordning och trivsel i hemmet. Kanske tycker den ena om att tvätta medan den andra föredrar att ansvara för disken? Perfekt! Så länge ni har en tydlig uppdelning.

Skapa en gemensam budget

Sätt upp en budget tillsammans och fördela utgifterna på ett sätt som fungerar för er alla. Detta hjälper er att ha koll på kostnaderna och undvika onödiga ekonomiska spänningar. Fundera på om ni vill ha ett gemensamt matkonto eller varsin hylla i kylen. Om ni vill köpa mat separat kan det ändå vara en god idé att ha en gemensam budget för dagligvaror. Läs vår inventarielista nedan*

Respektera varandras utrymme

Alla behöver sin personliga tid och plats för att koppla av. Respektera varandras behov av privatliv och skapa utrymme för avskildhet när det behövs. Det kan vara en god idé att prata igenom hur man ser på gäster, behövs okej från din kompis när du planerar besök eller vill ni ha en open door policy?

Prioritera kvalitetstid

Det är lätt att det blir fokus på städning, matlagning och annat praktiskt. Glöm inte kvalitetstiden! Kanske kan ni ha en kväll i veckan då ni lagar mat tillsammans, har spelkväll eller hittar på något annat just ni tycker är roligt?

*Dagligvaror att köpa gemensamt

 • Toalettpapper
 • Toalettborste
 • Handtvål
 • Diskmedel
 • Disktrasor 
 • Diskborste
 • Hushållspapper
 • Allrengöring
 • WC-rengöring
 • Glasputs
 • Dammsugarpåsar
 • Skurmopp
 • Fiberdukar
 • Tvättmedel
 • Fläckborttagning

Möjlighet till bolån utan fast anställning

För att få ett bolån hos Bluestep Bank behövs någon form av inkomst men ni behöver inte ha en fast anställning. Vi godkänner olika typer av inkomster och anställningsformer.

I dagens samhälle finns det många olika sätt att leva och arbeta på. Någon av er kanske är egenföretagare, vikarie, timanställd eller projektanställd. Det kanske till och med är så att man är arbetssökande, sjukskriven eller studerande. Hos oss är det också möjligt att i ansökan räkna ihop flera inkomster per person som t.ex. studiemedel i kombination med extrajobb eller andra ersättningar. I våra bedömningar tar vi hänsyn till den totala disponibla inkomsten.

Typer av inkomsttyper vi godkänner:

Anställningsformer
Tillsvidareanställning, Provanställning, Vikariat, Visstidsanställning, Projektanställning och Timanställning.

Näringsverksamhet
Enskild firma, Aktiebolag, Handelsbolag och Kommanditbolag.

Pension
Ålderspensionär, Sjukpension, Försäkring, Pensionsförsäkring och skattefri Pensionsförsäkring.

Övrig inkomst
A-kassa, Barnbidrag, Bostadsbidrag, Bostadstillägg, Sjukpenning, Studiebidrag, Studielån, Föräldrapenning, Omvårdnadsbidrag, Merkostnadsersättning, Underhållsbidrag, Underhållsstöd, Hyresintäkter och övriga skattefria inkomster.

Vi godkänner tyvärr inte socialbidrag som en inkomstkälla.

Om Bluestep Bank

Bluestep Bank är en renodlad bolånebank som tycker att fler ska få möjlighet att ta bolån och kunna äga sin bostad. Vi tänker utanför storbankernas mallar och välkomnar dig oavsett anställningsform, ekonomisk historik eller om ni är kompisar. Hos oss spelar det mindre roll om man har en timanställning, ett vikariat, jobbar deltid eller är fastanställd. Huvudsaken är att er nuvarande inkomst och framtida betalningsförmåga kan bära kostnaden för ett bolån.

Hos oss får ni alltid tala med en personlig handläggare. Vi pratar över 20 olika språk och det går också bra att chatta med oss.

Skicka in en digital ansökan så kontaktar vi dig som huvudsökande per telefon för att gå igenom era uppgifter innan vi tar fram ett förslag på en bolånelösning för er. Ansökan är inte bindande.

Välkommen som du är.

Inkluderande

Bluestep Bank är en renodlad bolånebank som sedan 2005 ger fler möjlighet till bolån och en bättre privatekonomi. Vi välkomnar dig oavsett hur du jobbar, vad du har för bakgrund eller var i livet du befinner dig.

Personlig service

Hos oss får du alltid tala med en personlig handläggare som lyssnar, sätter sig in i din situation och försöker ordna en så bra lösning som möjligt. Vi pratar över 20 olika språk och du kan både ringa och mejla oss.

Tryggt och säkert

Det är tryggt och säkert att ansöka om lån hos oss. Du identifierar dig med BankID i kontakten med oss. Viktigast för oss är att du får bästa möjliga villkor utifrån din situation och att du gör en bra affär som förbättrar din ekonomi.

Nöjda kunder - det bästa betyget vi kan få

Laddar
4 av 5 baserat på 543 omdömen
Våra favoritomdömen
Trustpilot

Vi jobbar aktivt med att samla in kundomdömen genom att via mail skicka ut inbjudningar att lämna omdömen till alla som nyligen har blivit kunder hos Bluestep Bank. Cirka 64 % av våra kundomdömen på Trustpilot är från kunder som är verifierade enligt urvalet ovan. Resten är i huvudsak så kallade organiska omdömen, det vill säga kunder som själva aktivt gått till Trustpilot för att lämna ett betyg om oss. På webbplatsen visas våra fyra- och femstjärniga omdömen. På Trustpilot visas alla omdömen oavsett betyg. Vårt Trustpilot-betyg baseras på alla omdömen som lämnats av både verifierade och icke-verifierade kunder och beräknas med hjälp av faktorer som aktualitet, mängd och medelvärde.