KALP

KALP står för Kvar Att Leva På. Det innebär mer bestämt det belopp som hushållet ska ha kvar att leva på efter att alla räntekostnader, boendekostnader och övriga levnadskostnader är betalda. Innan ett lån beviljas görs alltid en ”KALP-kalkyl” för att se till att du som låntagare har råd att betala tillbaka lånet.

Viktigt med korrekt kalkyl

Olika banker och låneinstitut gör olika beräkningar utifrån olika riktlinjer. För bästa möjliga lånehantering gäller det att du tar kontroll över den egna budgeten och kalkylen. För att komma vidare med detta bör du först väga hushållets inkomster mot utgifter. Även utlägg som rör underhåll, barnomsorg, bilkostnader eller studier ska inkluderas i denna beräkning.

Ett bra sätt att få god överblick över din faktiska kvar-att-leva-på (KALP)-kalkyl är att också överväga olika typer av scenarion. Vad händer till exempel vid oväntad arbetslöshet, sjukdom eller om räntorna plötsligt skulle stiga? Hur mycket pengar finns det då kvar att betala av lånet med?

Ofta möjligt att komplettera

Bankernas KALP-kalkyl bygger ofta på de schablonbelopp som Konsumentverket använder. Dessa beskriver i sin tur vanligen belopp som landar i mellanlandet mellan miniminivå och lyx, för att fånga in så stor del av hushållen som möjligt.

I andra fall väljer bankerna att utgå från din faktiska livssituation och kostnader för att komma fram till en så relevant och aktuell kalkyl som möjligt. För dig som upplever att den KALP-kalkyl som tagits fram inte stämmer överens med hur du själv upplever det finns det i många fall möjlighet att komplettera kalkylen med egna uppgifter. Det ligger i både borgenärens och gäldenärens intresse att uppgifterna är så aktuella som möjligt.

Bra tips för den som vill säkerställa en stabil kvar-att-leva-på (KALP)-kalkyl inför bolån är till exempel att spara pengar löpande, bygga upp en buffert och faktiskt räkna på de olika utgifter som hushållet betalar varje månad. KALP-kalkyler ser lite olika ut beroende på din boendeform och vilken typ av bostad du har tänkt köpa.

Kontakta oss så kan våra lånespecialister berätta mer och hjälpa dig med din låneansökan.

Kontakta oss

Tillbaka till ordlistan