Borgenär

Den part som lånar ut pengar till någon, vanligtvis en bank eller ett låneinstitut kallas borgenär. Vid till exempel ett bolån ska en borgenär få tillbaka sina pengar från låntagaren eller gäldenären enligt överenskommelse eller ett skrivet avtal. Begreppet bör inte förväxlas med begreppet borgensman som istället är en person som går i borgen för en låntagare som själv inte kan slutföra betalningen.

Fordringsförhållande mellan borgenär och gäldenär är som vanligast i samband med banklån men förkommer även i vardagliga sammanhang både mellan privatpersoner och företag. För att en borgenär ska kunna kräva tillbaka en fordran, tjänst, vara eller en skuld så måste det dock ha upprättats ett avtal mellan de inblandande parterna. Allt som oftast, när det gäller banker- eller kreditbolag, är avtalen skriftliga, men muntliga avtal är i praktiken lika giltiga även om det är svårt att bevisa vad som avtalats. Ett skuldebrev är ett bra sätt att tydliggöra hur mycket pengar som lånats ut, till vem och till vilka villkor.

Har lånetagaren exempelvis en sämre ekonomi kan borgenären i vissa fall kräva att gäldenären ska ta in en borgensman. En borgensman är någon som förbinder sig att betala tillbaka skulden om gäldenären av någon anledningen inte kan betala tillbaka den.

Fordring och sakrätt

Det är upp till en borgenär om låntagaren ska få bolån trots betalningsanmärkning. Det ligger alltid i borgenärens intresse att kredittagaren betalar tillbaka den aktuella skulden, men hur den ska täckas beror på skuldens form och på villkoren i avtalet. Till exempel när det gäller fordringar så spelar det oftast ingen större roll hur de täcks. Huvudsaken är att värdet av den aktuella egendomen motsvarar skulden. Oftast är det så att bolån och andra lån, löpande betalas tillbaka av låntagaren som också betalar ränta och amorteringar.

I samband med bolån kräver borgenären bostaden som säkerhet för lånet för att säkra en pant i fall låntagaren skulle sluta betala enligt avtalat. 

Tillbaka till ordlistan