Borgensman

Borgensman är en person som går i borgen för en låntagare. Som borgensman åtar man sig att betala tillbaka låntagarens skuld om den personen inte själv kan slutföra betalningen. Begreppet ska inte förväxlas med borgenär, som är den som lånar ut pengar till någon (vanligtvis en bank eller ett låneinstitut).

En borgensman fungerar ungefär som pantsättning och en slags säkerhet för en borgenär som vill kunna känna sig övertygade om att få tillbaka utlånade pengar. Den som går in som borgensman förbinder sig därmed också till att betala amorteringar, räntor och andra kostnader om kredittagaren själv inte skulle klara av att betala. På så sätt är lån med borgensman ett alternativ vid betalningsanmärkning.

Proprieborgen

Den vanligaste typen av borgen som innebär att borgensmannen gått i borgen ”såsom för egen skuld”. Långivaren kan därmed kräva både gäldenären och borgensmannen på skulden direkt efter att den förfallit och borgensmannen är lika skyldig att betala skulden som om han/hon själv hade tagit krediten eller lånet.

Enkel borgen

Borgensmannen tar över ansvaret för skulden först när det står klart att kredit- eller låntagaren själv inte har de nödvändiga resurserna för att klara av att betala tillbaka. Motsatsen till proprieborgen.

Generell borgen

Generell borgen är en förbindelse utan beloppsbegränsning och innebär att borgensmannen tar ansvar för kredit- eller låntagarens alla skulder – nu och i framtiden. Denna typ av borgen ska, enligt Finansinspektionens regler, inte tecknas för konsumentkrediter utan bara i kommersiella sammanhang och av företag. En borgensförbindelse av det här slaget bör endast upprättas i de fall som borgensmannen har god insyn i låntagarens ekonomi.

Innan ett borgensåtagande är det viktigt att först kontrollera borgensmannens betalningsförmåga. En betryggande borgen är till exempel om en borgensman för bolån har avyttringsbara tillgångar och värdet av dessa värderas som tillräckliga för att täcka borgensansvaret.

Borgensmannen ska också få detaljerad information angående betydelsen och eventuella konsekvenser av åtagandet. Även om borgensmannen måste betala hela eller delar av en kredit så har han/hon alltid rätt att kräva tillbaka pengarna från kredittagaren. Detta kallas regressrätt. Bolån med borgensman innebär därmed att även låntagaren själv måste ta ekonomiskt ansvar.

Tillbaka till ordlistan