Vanliga frågor och svar

Hur stor del äger varje delägare om man köper en bostad tillsammans?

När det gäller fastigheter och bostadsrätter så framgår delägarnas andelsinnehav i fastighetsregistret eller i bostadsrättsföreningens lägenhetsförteckning. Om inget annat anges i Kompisavtalet eller i ett liknande samäganderättsavtal anses man äga bostaden till lika delar. 

Hittar du inte svaret på din fråga?

Du är varmt välkommen att kontakta oss.
Ring oss på telefon 0770-33 01 00