Vad är Kompisavtalet?

Kompisavtalet är en juridisk lösning som möjliggör gemensamt ägande mellan kompisar. Kompisavtalet fungerar ungefär som ett samboavtal, men är speciellt utformat för kompisar som vill ta steget att köpa en bostad tillsammans. Det ger er en trygg och formell struktur för att hantera ägande, ansvar och ekonomi för låntagare såväl som bank.

Med hjälp av detta verktyg kan kompisar ansöka om bolån tillsammans och ta det första steget mot att uppfylla sina bostadsdrömmar. Vi på Bluestep Bank finns självklart här för att stötta er genom hela processen och se till att ni får den support och expertis ni behöver.

Kompisavtalet

Kompisavtalet är ett juridiskt avtal som fungerar likt ett samboavtal, fast för kompisar som köper en bostad ihop. Avtalet hjälper er att hantera ägande, ansvar och ekonomi på ett schysst och säkert sätt.

Kompisavtalet kan användas som grund inför samtalet om era ekonomiska situationer och hur ni ska fördela kostnader när ni bor tillsammans. När ni vunnit en budgivning är det dags att fylla i och signera avtalet. 

Ladda ner Kompisavtalet

Så här gör ni för att ansöka om bolån för kompisar

Kompisavtalet

Kompisavtalet är ett juridiskt avtal som fungerar likt ett samboavtal, fast för kompisar som köper en bostad ihop. Avtalet hjälper er att hantera ägande, ansvar och ekonomi på ett schysst och säkert sätt.

Kompisavtalet kan användas som grund inför samtalet om era ekonomiska situationer och hur ni ska fördela kostnader när ni bor tillsammans. När ni vunnit en budgivning är det dags att fylla i och signera avtalet. 

Ladda ner Kompisavtalet

Vanliga frågor och svar om Kompisavtalet

 • Vad är Kompisavtalet?

  Kompisavtalet är ett samäganderättsavtal som reglerar ägande och betalningsansvar mellan kompisar som köper en bostad tillsammans. Det är en färdigskriven avtalsmall som är juridiskt bindande, likt ett samboavtal men för kompisar. Det ger både banken och låntagarna trygghet kring betalningsansvar samt trygghet mellan kompisar om relationen skulle förändras och man står inför en försäljning.

   

  Samäganderätt betyder att man äger något, till exempel en bostad, tillsammans. Samäganderätt kan uppstå om man gemensamt köper bostaden, men också om man överlåter ägandet av en andel till någon annan.

   

  Kompisar som bor tillsammans omfattas idag inte av sambolagen. Med Kompisavtalet ger vi fler möjlighet att kunna köpa en bostad och att ta bolån tillsammans med en kompis

 • Varför behöver man ett kompisavtal?

  Kompisar som äger en bostad tillsammans omfattas per automatik av lagen om samäganderätt, vilket innebär att varje delägare som huvudregel har rätt till lika stor andel oavsett hur mycket insats man har gått in med från början.

   

  Med ett kompisavtal regleras ägandet och fördelning av andra kostnader kopplat till den gemensamma bostaden samt vad som händer den dagen någon vill flytta, så att man minimerar risken för onödiga konflikter. Man skyddar sig också från att sambolagen träder in. Med ett kompisavtal kan man tryggt och säkert ansöka om bolån eller bo tillsammans.

 • Kan man använda Kompisavtalet även om man inte ska ta bolån?

  Det går bra att använda Kompisavtalet även om en av parterna inte ska ta bolån. Det spelar ingen roll hur köpet finansieras. Kompisavtalet reglerar ägarandelar och andra åtaganden och kostnader för den gemensamma bostaden samt vad som gäller vid en försäljning. Det gör det enklare för kompisar som vill köpa en bostad tillsammans att i förväg avtala om sådant som kan vara svårt att prata om.

 • Vad skiljer Kompisavtalet mot samboavtal eller sambolagen?

  Ett samboavtal kan endast ingås av två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Kompisavtalet kan ingås mellan vem som helst som äger något tillsammans. 

   

  Samboavtal reglerar framförallt vad som händer när ett samboförhållande har upphört, medan Kompisavtalet hanterar alla frågor som är kopplade till ägande och underhåll av det mellan kompisar samägda objektet.

   

  Om man inte har upprättat ett samboavtal (vid samboförhållande) eller ett samäganderättsavtal såsom Kompisavtalet, träder sambolagen respektive lagen om samäganderätt in. Vid en försäljning har då parterna alltid rätt till lika delar av vinsten oavsett om man har gått in med olika insats vid köpet av bostaden.

 • Vad gäller om vi tar ett bolån tillsammans och har signerat ett kompisavtal?

  Kompisavtalet är ett samäganderättsavtal som upprättas mellan bostadens delägare och innebär inga rättsverkningar för personer som inte är parter till avtalet. Om man tar ett bolån med den samägda bostaden som säkerhet så är man därför alltid solidariskt betalningsansvarig för bolånet och långivaren har rätt att kräva vem som helst av delägarna på betalning, även om delägarna har kommit överens om något annat i avtalet.

Nöjda kunder - det bästa betyget vi kan få

4.3 av 5 baserat på 456 omdömen
Våra favoritomdömen
Trustpilot