Vanliga frågor och svar

Vad skiljer Kompisavtalet mot samboavtal eller sambolagen?

Ett samboavtal kan endast ingås av två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Kompisavtalet kan ingås mellan vem som helst som äger något tillsammans. 

 

Samboavtal reglerar framförallt vad som händer när ett samboförhållande har upphört, medan Kompisavtalet hanterar alla frågor som är kopplade till ägande och underhåll av det mellan kompisar samägda objektet.

 

Om man inte har upprättat ett samboavtal (vid samboförhållande) eller ett samäganderättsavtal såsom Kompisavtalet, träder sambolagen respektive lagen om samäganderätt in. Vid en försäljning har då parterna alltid rätt till lika delar av vinsten oavsett om man har gått in med olika insats vid köpet av bostaden.

Hittar du inte svaret på din fråga?

Du är varmt välkommen att kontakta oss.


Ring oss på telefon 0770-33 01 00