Vanliga frågor och svar

Vad gäller om vi tar ett bolån tillsammans och har signerat ett kompisavtal?

Kompisavtalet är ett samäganderättsavtal som upprättas mellan bostadens delägare och innebär inga rättsverkningar för personer som inte är parter till avtalet. Om man tar ett bolån med den samägda bostaden som säkerhet så är man därför alltid solidariskt betalningsansvarig för bolånet och långivaren har rätt att kräva vem som helst av delägarna på betalning, även om delägarna har kommit överens om något annat i avtalet.

Hittar du inte svaret på din fråga?

Du är varmt välkommen att kontakta oss.


Ring oss på telefon 0770-33 01 00