Vanliga frågor och svar

Vad innebär det att man äger en bostad tillsammans med en kompis?

När det gäller fastigheter och bostadsrätter så framgår delägarnas andelsinnehav i fastighetsregistret eller i bostadsrättsföreningens lägenhetsförteckning. Om inget annat anges i ett kompisavtal eller ett s.k. samäganderättsavtal anses man äga bostaden till lika delar.

 

Om man samäger en bostad tillsammans med en kompis är lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt tillämplig. Lagen reglerar ägarnas förhållanden, skyldigheter och rättigheter. Enligt lagen krävs till exempel alla delägares samtycke till hur bostaden ska tas om hand eller om den ska säljas. 

 

Generellt kräver underhåll, t.ex. reparationer eller renoveringar, alla delägarnas samtycke. Undantaget är om åtgärden måste vidtas skyndsamt då den samägda bostaden annars kan ta skada. Man behöver därför inte de andra delägarnas samtycke om man till exempel ringer rörmokaren för att stoppa en pågående vattenläcka. 

 

Om man gör utlägg för kostnader som är kopplade till den samägda bostaden har man rätt att få tillbaka en del av pengarna från den andra delägaren. Detta kallas för regressrätt och det betyder att man har rätt att få tillbaka pengar från den som ursprungligen var betalningsskyldig. 

Hittar du inte svaret på din fråga?

Du är varmt välkommen att kontakta oss.
Ring oss på telefon 0770-33 01 00