;

Visselblåsning

Bluestep Banks tjänst för visselblåsning

Bluestep Bank strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. Vår Visselblåsartjänst är en kanal för att slå larm om oegentligheter som påverkar människor, vår organisation, samhället eller miljön.

Tjänsten minskar risken för att ett missförhållanden såsom tjänstefel och bedrägerier ska uppstå. Den visar vår vilja att vara en aktör som tar ansvar mot oetiskt beteende. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Vad kan jag visselblåsa om?

Du kan anonymt rapportera misstänkta tjänstefel och bedrägerier eller andra oegentligheter som är olagliga, oetiska eller oaktsamma.

Visselblåsning ska inte användas för kundklagomål eller för enskilda tvister. Om du vill framföra ett kundklagomål kan du läsa mer om hur du gör under Klagomål.

Hur visselblåsar jag?

Vi erbjuder en säker kanal för anonym rapportering och fortsatt dialog via en extern tjänst, WhistleB. Du kan välja att rapportera på svenska, engelska, norska och finska. 

Rapportera misstänkta tjänstefel, bedrägerier och andra oegentligheter: https://report.whistleb.com/bluestepbank

Du når rapporteringskanalen från både dator och mobil. Vi rekommenderar medarbetare att använda tjänsten från en enhet som inte är ansluten till vårt intranät.

Om WhistleB

Om du vill veta mer om WhistleB, visselblåsning eller hur man skickar in ett meddelande finns samlad information här.

"WhistleB erbjuder en tredjepartstjänst för visselblåsning som säkerställer visselblåsarens anonymitet i kommunikationen med företaget. WhistleB sparar inte IP adresser eller annan data som kan kopplas till visselblåsaren. Vi kan därför inte spåra en anonym visselblåsare. Alla rapporter är starkt krypterade och kan dekrypteras endast av utvalda individer. WhistleB kan inte dekryptera och läsa rapporter."

WhistleB