Amortering

Att amortera betyder att betala av en skuld. En låntagare som amorterar, betalar av på sitt lån och minskar sina räntekostnader för varje amorteringstillfälle.

En amortering betalas vanligtvis samtidigt som räntan, antingen månadsvis eller en gång i kvartalet. Hur mycket låntagaren behöver amortera varje gång beror på vilken form av amortering det är frågan om. Lånets storlek påverkar avbetalningstiden, eftersom till exempel bostadslån ofta är stora belopp så sträcker sig avbetalningen vanligen över lång tid. Vad som gäller för den aktuella amorteringen ska alltid stå angivet i låneavtalen.

Rak amortering

Rak amortering innebär att låntagaren amorterar ett lika stort belopp vid varje tillfälle, antingen månads - eller kvartalsvis. I samband med detta betalas även ränta, som successivt blir lägre vid varje betalningstillfälle. Detta innebär även att totalsumman minskar i takt med att lånet betalas tillbaka.

Annuitetsamortering

Annuitet betyder att låntagaren betalar ett lika stort totalbelopp varje amorteringstillfälle. Kostnaderna för lån, ränta och amortering är med andra ord upplagda på ett sådant sätt att de i slutändan alltid landar på en och samma summa. I början går en större del av betalningen till att betala av räntan, medan amorteringsnivån blir högre allt eftersom som räntan och lånet blir lägre.

Fördelen med denna amorteringsform är att det är lätt att få en överblick över återbetalningstiden och därmed också enkelt att lägga upp en budget. Dock är det bra att vara medveten om att räntenivån alltid kan förändras, vilket i sin tur kan påverka återbetalningsplanen.

Amorteringskrav

Alla som lånar till mer än halva bostadens värde måste betala av på sitt bolån. Detta gäller inte bolån tagna före 1 juni 2016. Det är med andra ord idag sällan möjligt att ta bolån utan amortering eller att skjuta upp sin amortering. Mer konkret innebär kraven att bostäder som är belånade mellan 50–70% av värdet ska årligen amorteras med ett belopp som motsvarar 1% av det totala lånebeloppet. Belåning över 70% av bostadens värde ska årligen amorteras med ett belopp motsvarande 2% av det totala lånebeloppet. Lånar du mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt ska du amortera ytterligare 1% årligen på det totala lånebeloppet.

Kraven på amortering gäller även i de fall där låntagaren utökar ett redan befintligt lån. Det gäller också för personer som övertar redan existerande lån, som då räknas som nya.

Tillbaka till ordlistan