Förfallodag

Förfallodag är det datum då en fordran förfaller till betalning. Alltså det datum då en faktura senast skall vara betald, en ränta skall vara erlagd eller ett lån senast skall vara löst. Förfallodag är med andra ord samma sak som den sista återbetalningsdagen för en period.

Detta innebär till exempel, att om en gäldenär använder en betalningsmetod som tar tre dagar, så måste gäldenären göra betalningen tre dagar före förfallodagen för att betalningen säkert ska komma in i tid. Om betalningen å andra sidan direkt kommer in på fordringsägarens konto så är det ofta möjligt att betala fakturan samma dag även om det inte är rekommenderat att vänta med inbetalning till sista stund. Det är viktigt att kolla upp aktuella regler för fakturans förfallodag.

Faktura – så funkar det

När man som kund köper en vara på till exempel webben så skickas en faktura vanligen med produkten. En faktura kan också ges direkt i handen om man köper en tjänst eller i de fall som en vara inte betalas kontant eller med kort. På fakturan förklaras vad man som kund har köpt och det belopp som den specifika varan eller tjänsten kostar.

Här informeras man också om vilket datum som betalningen senast ska erläggas och detta datum är alltså fakturans förfallodatum. Om inte betalningen kommit in senast detta datum så skickar fordringsägaren vanligen ut en betalningspåminnelse. Ofta lägger man då också på en påminnelseavgift utöver den ursprungliga summan.

Tidsfrist och villkor

Tiden för en fakturas förfallodag kan variera och bestäms av fordringsägaren själv. Många företag föredrar den vanligaste tidsfristen som är trettio dagar, men både kortare och längre tid förekommer.

Som kund är det inte möjligt att klaga eller komma undan villkoren för förfallodag och faktura som man ingår i samband med ett köp. Innan man bestämmer sig för att köpa en vara eller en tjänst är det därför viktigt att man är väl införstådd med vilka tidsramar som gäller för sista betalningsdatum. På så vis undviker man onödiga och oväntade utgifter.

I de fall som fakturan inte betalas senast på förfallodagen och inte heller det påföljande påminnelserna betalas så kan ärendet komma att gå vidare till inkasso och senare till kronofogden. Då kan den som som köpt något på faktura, i värsta fall, få en betalningsanmärkning.

Har du frågor om lån eller vill du veta mer om hur Bluestep kan hjälpa dig?

Kontakta oss

Tillbaka till ordlistan