Ombildning

Ombildning innebär att en hyresfastighet köps av en bostadsrättsförening där de boende hyresgästerna är medlemmar. Efter köpet av fastigheten har de boende också möjlighet att köpa sin lägenhet med bostadsrätt av bostadsrättsföreningen. Föreningen upplåter lägenheterna med bostadsrätt till medlemmarna mot en insats.

Har du fått erbjudande om att ombilda din hyresrätt till bostadsrätt men nekas lånelöfte?

Två förändringar sker vid en ombildning. Dels är fastighetsägaren efter en ombildning en bostadsrättsförening och dels är de flesta lägenheterna normalt upplåtna med bostadsrätt istället för hyresrätt. De hyresgäster som köper sin lägenhet blir bostadsrättsinnehavare och betalar oftast en lägre avgift till föreningen istället för hyra till hyresvärden.

Möjlighet att köpa till ett lägre pris

Att köpa din lägenhet vid en ombildning innebär i regel att du betalar ett lägre pris än vad du skulle få betala om du köper en likvärdig bostadsrätt ute på fria marknaden. Du behöver oftast inte pengar till en kontantinsats när du köper din lägenhet vid en ombildning. Anledningen till det är att lägenhetens marknadsvärde ofta överstiger det pris du betalar för att köpa den. Det kan ge dig utrymme att låna till hela köpesumman när din lägenhet ombildas till bostadsrätt.

Många av våra kunder utnyttjar även låneutrymmet till att exempelvis renovera eller lösa skulder och dyra lån i samband med ombildningen. Detta gäller oftast vid ombildningar i Stockholm eller andra storstäder. Förutsättningen är att köpeskillingen vid ombildningen och marknadsvärdet skiljer sig åt för att ge låneutrymme att lösa skulderna.

Ombilda din hyresrätt med bolån hos Bluestep

Har du fått erbjudande om att ombilda din hyresrätt till bostadsrätt men nekas lånelöfte? Vi har möjlighet att bevilja bolån om du har betalningsanmärkningar, saknar fast anställning eller har kort kredithistorik.

Ansök om bolån