Skuldsanering

Personer som är svårt skuldsatta och inte kan betala sina skulder på väldigt många år, kan ansöka om skuldsanering via Kronofogden.

Om ansökan om skuldsanering beviljas får personen i fråga en personlig avbetalningsplan av Kronofogden. Avbetalningsplanen är vanligtvis satt till 5 år. Under den tid som en person har skuldsanering måste personen betala av så mycket av sina skulder som möjligt, men ett visst belopp får behållas varje månad för levnadskostnader