Vad är skillnaden på skuldsanering och skuldfinansiering?

En skuldsanering ansöker du om hos Kronofogden. Att genomgå en skuldsanering innebär att du under vanligtvis fem år betalar av dina skulder samtidigt som du lever på existensminimum. En skuldsanering är en sista utväg för att få ordning på ekonomin.

En skuldfinansiering innebär att du samlar befintliga lån och krediter i ett större lån. Lån utan säkerhet och dyra krediter har som oftast mycket högre ränta och lånekostnader än ett bolån. Skuldfinansiering kan vara ett alternativ till skuldsanering och en väg för att själv få ordning på sin ekonomi. Genom att samla dina lån i ett utökat bolån kan du sänka dina lånekostnader och undvika en skuldsanering, vilket innebär att du tvingas leva på existensminimun.

Ansök om samlingslån tryggt och säkert

Vill du undersöka möjligheterna att samla dina lån och krediter i ett bolån hos Bluestep Bank? Skicka in din ansökan redan idag så ser vi igenom dina möjligheter tillsammans.


Ansök om samlingslån

Vad är skuldsanering?

Om du under lång tid inte kan betala dina skulder kan du ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. En skuldsanering innebär att du under fem år betalar av på dina skulder och sedan blir fri från skulderna som ingick i saneringen. Det ger en möjlighet att börja om på nytt ekonomiskt.

Skuldsaneringen pågår vanligtvis under fem år. Under den perioden måste du leva på existensminimum. Allt som blir över av dina inkomster efter dina nödvändiga utgifter går till att betala av skulderna. Det är endast Kronofogden som kan fatta beslut om skuldsanering.

Skuldsanering som enda utväg

Befinner du dig i en hopplös ekonomisk situation, med skulder du inte har möjlighet att betala, är en skuldsanering en chans att bygga upp din privatekonomi på nytt.

När man testat alla andra vägar utan att lyckats kan en skuldsanering ge en möjlighet till nystart. Det är den sista utvägen när ekonomin inte kan räddas på annat sätt. 

Vad krävs för skuldsanering?

För att bli beviljad skuldsanering måste du uppfylla en rad krav. Grundförutsättningen är att du är så svårt skuldsatt att du inte har någon möjlighet att betala dina skulder inom överskådlig tid. Du måste också först ha försökt att lösa din ekonomiska situation på egen hand.

Kronofogden gör en bedömning av dina förutsättningar och förmåga att betala av skulderna. Den baseras bland annat på din ålder, arbetsförmåga, utbildning, eventuell sjukdom och skuldernas storlek. Hänsyn tas till om det finns barn i ditt hushåll.

Både nuvarande och framtida inkomster tas i beaktande. Kronofogden kommer också att titta på hur och varför dina skulder uppstod samt vad du har gjort för att betala dem. Du måste också vara samarbetsvillig och svara på frågor under processens gång. Utöver det måste du vara folkbokförd i Sverige, inte ha pågående näringsförbud och du får inte ha genomgått en skuldsanering tidigare.

Allt detta ligger till grund för bedömningen av vem som kan få skuldsanering. Om du tror att du uppfyller kraven kan du göra Kronofogdens skuldsaneringstest. Det ger dig en preliminär uppskattning av dina möjligheter.

Skuldsanering – så fungerar det

För att få hjälp med skuldsanering börjar du med att göra en ansökan hos Kronofogden. Det är enkelt att göra ansökan, men var så noggrann som möjligt för att undvika risken att behöva komplettera din ansökan senare. Behövs en komplettering kommer handläggningstiden att förlängas.

Alla skulder du har måste uppges. Det inkluderar skulder till släkt och vänner, eventuella utländska skulder, skatteskulder och studieskulder. Skulder som du redan har hos Kronofogden är förifyllda om du använder Kronofogdens e-tjänst. Du kan också göra en ansökan på pappersblankett.

Hur lång tid det tar att få besked om skuldsanering kan variera. Det påverkas av en rad faktorer, som mängden ansökningar och hur snabbt Kronofogden får kontakt med dina borgenärer – alltså de som du har skulder till. Räkna med att hela processen från ansökan till beslut om skuldsanering tar några månader. Under tiden är det viktigt att du inte drar på dig nya skulder, som inte kommer med i skuldsaneringen. Du behöver också betala dina löpande utgifter som hyra, barnomsorg med mera.

Om Kronofogden gör en bedömning att du uppfyller kraven påbörjas skuldsaneringen. Det brukar oftast leda till ett slutligt beslut om skuldsanering.

När du har fått ett inledande beslut sker följande:

 1. Du börjar direkt betala av på dina skulder, baserat på din betalningsförmåga. Betalningen görs till Kronofogden som sedan betalar vidare til borgenärerna.
 2. Eventuell utmätning av din inkomst upphör.
 3. Du får en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretag. Den försvinner när hela skulden är återbetald alternativt när skuldsaneringen är avslutad efter fem år.  
 4. Kronofogden publicerar beslutet om att inleda skuldsanering i Post- och Inrikes Tidningar på Bolagsverkets webbsida.
 5. Kronofogden fortsätter att utreda din ekonomi. När utredningen är klar får du ett saneringsförslag, vanligtvis någon månad efter att skuldsaneringen har inletts.  
 6. Förslag skickas till dina borgenärer. Där framgår alla dina skulder, hur mycket varje borgenär får och vid vilka tillfällen. Om någon av dem säger nej kan Kronofogden ändå besluta att du får skuldsanering.
 7. Du och dina borgenärer får ett slutligt beslut gällande din skuldsanering.
 8. Du betalar av dina skulder enligt en betalningsplan som vanligtvis sträcker sig över fem år. Nu behöver du leva på existensminimum och Kronofogden räknar ut vad det exakt innebär för dig. Beloppet baseras på vad du behöver för att försörja dig. Om du redan lever på existensminimum får du ingen betalningsplan, men skuldsaneringsperioden är fortfarande på fem år. Juni och december är betalningsfria månader.
 9. Efter fem år är du fri från alla skulder som ingick i skuldsaneringen.


Viktigt att veta om skuldsanering

Om dina ekonomiska förutsättningar ändras under saneringsåren är det viktigt att anmäla detta till Kronofogden. Det kan leda till att villkoren för skuldsaneringen omprövas. Om du inte meddelar ändrade förutsättningar kan betalningsplanen förlängas eller skuldsaneringen avbrytas. Dina borgenärer kan ansöka om en förlängd betalningsplan i upp till två år om din ekonomi förbättras.

Det är viktigt att inte dra på dig nya skulder under skuldsaneringen, då de inte kan inkluderas i pågående skuldsanering. Tas det beslut om löneutmätning för nya skulder kan det bli svårt att följa betalningsplanen, med konsekvensen att skuldsaneringen avbryts.

Om skuldsaneringen avbryts, till exempel för att du inte betalar enligt din betalningsplan, har du kvar samtliga skulder. Avdrag görs för det du redan har betalat, men räntan som löpt på under skuldsaneringen tillkommer.

Vanliga frågor och svar om skuldsanering

 • Du betalar dina skulder baserat på din betalningsförmåga. Om dina betalningar under saneringsperioden inte täcker hela skulden får dina borgenärer bara tillbaka en del av sina pengar. Borgenärer har rätt att motsätta sig en skuldsanering, men i situationer av mycket svår och långvarig skuldsättning är skuldsanering ofta det bästa sättet att lösa skulderna på.

 • Har en skuldsanering blivit inledd eller beslutad om så sker inga utmätningar hos Kronofogden längre. Det innebär att från och med en inledd skuldsanering så får gäldenären behålla sin skatteåterbäring.

 • Du kan alltid vända dig till en budget- och skuldrådgivare i din kommun för att få råd och hjälp. Försök att göra en hushållsbudget som inkluderar en återbetalningsplan. Ladda gärna ner vår kostnadsfria budgetmall om du behöver något att utgå ifrån.

  Det finns även andra åtgärder du kan ta till för att sänka dina månatliga kostnader. Att samla dina dyra lån och krediter i ett större lån kan sänka månadskostnaderna avsevärt då många smålån ofta innebär höga avgifter och räntor. Ett bolån är ett lån med säkerhet och innebär därför som oftast att det har avsevärt mycket lägre ränta än andra dyra lån och krediter. Genom att utöka ditt bolån kan du, om låneutrymme finns, lösa smålån och på så vis få ner lånekostnaderna för ränta och amortering.

 • Fem år efter skuldsaneringen påbörjades är du klar. Om den har förlängts är den klar samma dag som sista betalningen görs. Då är du fri från alla skulder som ingick i skuldsaneringen.

   

  Syftet med skuldsaneringen är att hjälpa dig komma på fötter och klara din ekonomi. Under saneringsprocessen kan du få rådgivning hos din kommuns budget- och skuldrådgivare. Det hjälper dig undvika att hamna i samma situation igen.

Krav för skuldsanering

 • Du är svårt skuldsatt
 • Du saknar möjlighet att betala dina skulder inom överskådlig framtid
 • Du har försökt att lösa din ekonomiska situation på egen hand
 • Du är folkbokförd i Sverige
 • Du har inget pågående näringsförbud

Bluestep Bank hjälper fler

Hos Bluestep Bank kan det vara möjligt att få låneansökan beviljad även om du har en annan anställningsform än fast, betalningsanmärkningar, skulder hos Kronofogden och en sämre kredithistorik. Vi fokuserar mer på dina framtida betalningsmöjligheter än din ekonomiska historia. Har du skulder hos inkasso finns möjlighet att lösa dessa med hjälp av bolånet om låneutrymme finns.

Om du äger din bostad kan du utöka ditt bolån och på så vis samla dina övriga lån i bolånet, förutsatt att låneutrymme finns. Tillsammans försöker vi hitta en individanpassad lösning för att få ordning på din privatekonomi. Vi kan dock inte bevilja lån under en pågående skuldsanering.

Välkommen som du är.

Inkluderande

Bluestep Bank är en renodlad bolånebank som sedan 2005 ger fler möjlighet till bolån och en bättre privatekonomi. Vi välkomnar dig oavsett hur du jobbar, vad du har för bakgrund eller var i livet du befinner dig.

Personlig service

Hos oss får du alltid tala med en personlig handläggare som lyssnar, sätter sig in i din situation och försöker ordna en så bra lösning som möjligt. Vi pratar över 20 olika språk och du kan både ringa och mejla oss.

Tryggt och säkert

Det är tryggt och säkert att ansöka om lån hos oss. Du identifierar dig med BankID i kontakten med oss. Viktigast för oss är att du får bästa möjliga villkor utifrån din situation och att du gör en bra affär som förbättrar din ekonomi.

Nöjda kunder - det bästa betyget vi kan få

Laddar
4.1 av 5 baserat på 539 omdömen
Våra favoritomdömen
Trustpilot

Vi jobbar aktivt med att samla in kundomdömen genom att via mail skicka ut inbjudningar att lämna omdömen till alla som nyligen har blivit kunder hos Bluestep Bank. Cirka 64 % av våra kundomdömen på Trustpilot är från kunder som är verifierade enligt urvalet ovan. Resten är i huvudsak så kallade organiska omdömen, det vill säga kunder som själva aktivt gått till Trustpilot för att lämna ett betyg om oss. På webbplatsen visas våra fyra- och femstjärniga omdömen. På Trustpilot visas alla omdömen oavsett betyg. Vårt Trustpilot-betyg baseras på alla omdömen som lämnats av både verifierade och icke-verifierade kunder och beräknas med hjälp av faktorer som aktualitet, mängd och medelvärde.

Laddar