Driftkostnad

Driftkostnaden avser den totala kostnaden för driften av en bostad. Vad som ingår i driftkostnaden kan variera beroende på boendeform. Men det som oftast innefattas i denna kostnad är el, vatten och värme.

Driftkostnaderna skiljer sig något åt beroende på boendeform. Bor du exempelvis i hyresrätt består kostnaden främst av el och försäkring. Resterande kostnader täcks oftast upp av hyresvärden och betalas via hyran.

Bor du i en bostadsrätt tillkommer bland annat hushållsel och bostadsrättstillägg på din försäkring. Villaägare har några fler poster som går under driftkostnader, här tillkommer bland annat vatten, sotning, sophämtning, försäkring och eventuella samfällighetsavgifter.

Ska du köpa en bostad och är osäker på hur mycket du kommer ha i driftkostnad bör du alltid undersöka hur många personer som bott i bostaden tidigare. Kostnader för exempelvis el och vatten kan skilja sig avsevärt om det tidigare varit ett singelhushåll eller en familj på fyra personer som bott i bostaden. Tänk också på att driftkostnaden kan variera mellan olika storlekar på bostäder, ålder på fastigheten och vilken kommun fastigheten är belägen i.

Äger du inte din egen tomt utan istället har nyttjanderätt till den tar kommunen ut en avgift, en så kallad tomträttsavgäld, för att du nyttjar marken där fastigheten är belägen. Tomträttsavgälden bestäms utifrån taxeringsvärdet på marken samt utifrån avdrag. Avgiften kan därför skilja sig åt beroende på vart i landet man bor.

Tillbaka till ordlistan