Styrränta

Styrräntan, tidigare kallad reporäntan, bestäms av Riksbanken som bedömer det svenska och internationella ekonomiska läget i samhället.

Styrränta är den ränta som banker får betala när de lånar pengar av Riksbanken. Styrräntan är därför en del av vad som påverkar bankernas räntor på marknaden och på så sätt kan Riksbanken använda styrräntan som ett av flera styrmedel för att påverka inflation och ekonomisk tillväxt. En hög styrränta bromsar tillväxten och inflationen medan en låg styrränta stimulerar tillväxt.

Styrräntan infördes 1994 och kallades då för reporäntan. Den 8 juni 2022 bytte Riksbankens reporänta namn till Riksbankens styrränta.

Tillbaka till ordlistan