Effektiv ränta

Det talas om både effektiv och nominell ränta. Den effektiva räntan är den årliga räntan som du betalar på lånebeloppet där även alla avgifter har räknats med. Det ger dig en helhetsbild av alla utgifter och gör det lättare att jämföra räntor mellan olika långivare.

När du tagit ett lån så betalar du dels ränta för lånet, men också ett antal olika avgifter som exempelvis administrativa avgifter, aviavgifter och liknande. Alla dessa olika utgifter kan göra det svårt att överblicka kostnaderna som är kopplade till ett specifikt lån. Att beräkna effektiv ränta är då en bra formel för tydlig helhetsbild.

Underlättar jämförelser

För att beräkna effektiv ränta slår man med andra ord ihop både den nominella räntan, som erbjuds av banken, samt övriga avgifter. Allt detta räknas sedan ihop och bakas samman till den effektiva räntan som ger en tydligare bild över dina faktiska, eller kommande ränteutlägg. Att kunna överblicka räntan på ett sådant sätt gör det lättare att jämföra olika långivare och dina räntekostnader i samband med att du tar lån.

I samband med presentation och marknadsföring av kredit eller lån är en långivare är alltid skyldig att ange den effektiva räntan. Detta för att låntagaren ska ha klart för sig vilka kostnader lånet kommer att ha. Långivaren är också skyldig att ha ett representativt exempel med den vanligaste förekommande lånesituationen i marknadsföringen.  

Så påverkas den effektiva räntan

Att beräkna effektiv ränta underlättar jämförelser mellan långivare men det finns samtidigt vissa nackdelar med denna typ av ränta. Eftersom den lägger ihop de olika kostnaderna och utläggen så framgår det inte alltid vilka exakta utgifter som lånet omfattar. 

Den effektiva räntan påverkas också direkt av huruvida man som låntagare väljer bunden eller rörlig ränta för sitt lån. Om man väljer bunden ränta så ligger kostnaderna stilla och man behöver inte oroa sig för plötsligt ökade utgifter. Däremot, i samband med rörlig ränta så är det möjligt att räntekostnaden ökar eller minskar. Vilken typ av ränta som passar bäst beror på olika saker, men hänger framförallt på den egna ekonomin och budgeten.

Tillbaka till ordlistan