Annuitetslån

Annuitet betyder att låntagaren betalar ett lika stort totalbelopp vid varje amorteringstillfälle. Betalning av ränta och amortering är med andra ord upplagt på ett sådant sätt att de i slutändan alltid landar på en och samma summa per betalningsperiod.

Vid annuitetslån går i början en större del av betalningen till att betala av räntan medan amorteringsnivån blir högre allt eftersom kapitalskulden på lånet blir lägre. Fördelen med denna lånetyp är att det är lätt att få en överblick över beloppet som ska betalas. Det är därmed också enklare att lägga upp en budget.

Tillbaka till ordlistan