Löptid

Löptid är den avtalade tidsperiod som lånet ska betalas tillbaka på. Lånet kan bindas på olika ränteperioder under löptiden.

Löptiden syftar på den tidsperiod från den dag då man tecknade lånet fram till den dag lånet ska vara fullständigt återbetalt. Olika typer av lån har olika lång löptid.

Tillbaka till ordlistan