Lagfart

Alla typer av fastighetsöverlåtelser (t ex köp, gåva och arv) ska registreras i ett officiellt register som sköts av Lantmäteriet. I registret finns det bland annat information om vilka som är ägare till fastigheter, så kallade lagfarna ägare. En lagfart är ett bevis på vem som äger en fastighet.

Om du till exempel köper en villa måste du ansöka om lagfart för att registrera dig som ägare. Ansökan om lagfart gör du hos Lantmäteriet. Det kostar en stämpelskatt för att få lagfart. Kostnaden är 1,5 procent av köpeskillingen plus en avgift på 825 kronor. Långivaren kan hjälpa till att söka lagfart.

Tillbaka till ordlistan