Insättningsgaranti

Insättningsgarantin innebär att staten garanterar de pengar du har satt in på sparkonto hos vissa banker eller kreditmarknadsbolag.

Du som kund får då ersättning av staten om företaget skulle gå i konkurs. Samtliga av våra sparkonton är prövade och godkända av Riksgälden och omfattas således av den statliga insättningsgarantin. Den innebär att om ett institut som omfattas av insättningsgarantin försätts i konkurs garanteras varje kontohavare ersättning upp till 1 050 000 kr för sin sammanlagda behållning hos institut på konton som omfattas av insättningsgarantin.

Ersättningen betalas ut av den myndighet som hanterar garantin inom 7 dagar från den dag ett institut som omfattas av insättningsgarantin försätts i konkurs eller Finansinspektionen beslutar att garantin skulle träda in.

För utförligare information hänvisas till www.riksgalden.se/insattningsgarantin och lag (1995:1571) om insättningsgaranti.

Tillbaka till ordlistan