Tillträdesdag

Tillträdesdagen är den dagen då bostaden övergår från säljaren till köparen och köparen tar över ansvaret för fastigheten eller bostadsrätten.

På tillträdesdagen ska den sista delen av köpesumman betalas. Nycklar ska överlämnas och köparen ska registreras som ägare av bostaden. Har du köpt en fastighet betalas normalt även kostnad för lagfart och pantbrev under tillträdesdagen.

Tillbaka till ordlistan