Ränteskillnadsersättning

Ränteskillnadsersättning är en ersättning som måste betalas till långivaren om du löser in ett lån med bindningstid i förtid. Ränteskillnadsersättning är inte en avgift utan en ersättning för den förlust långivaren gör på räntan.

Bluestep tar för närvarande inte ut ränteskillnadsersättning om du löser ditt lån under den första räntebindningsperioden. Väljer du 3 månaders rörlig ränta räknas 12 månader som lånets första räntebindningsperiod.