Ränteskillnadsersättning

Ränteskillnadsersättning är en ersättning som banken har rätt att ta ut om du löser ett bundet lån i förtid.

Du behöver inte betala någon ränteskillnadsersättning om du löser ditt lån i samband med att bindningstiden på lånet löper ut. Om du löser ditt lån vid ett annat tillfälle kan du komma att behöva betala ränteskillnadsersättning, enligt lag och Bluesteps allmänna lånevillkor.
Om du har ett lån med rörlig ränta behöver du inte betala ränteskillnadsersättning vid lösen. Vid bunden ränta tar inte Bluestep Bank ut någon ränteskillnadsersättning under den första räntebindningsperioden.

Tillbaka till ordlistan