Bottenlån

Ett bottenlån är ett lån med bostaden som säkerhet. I praktiken fungerar alltså bostaden som pant för lånet. Detta kan i sin tur ge lägre räntenivåer än om lånet hade tagits utan säkerhet.

Sedan Finansinspektionen tog beslut om det så kallade bolånetaket år 2010 så står bottenlånet oftast för upp till 85 procent av bostadens marknadsvärde. De resterande 15 procenten kallas för kontantinsats och betalas med bostadsköparens egna pengar eller i vissa fall med ett privatlån.

Ett bolån kan delas upp i både bottenlån och topplån. Gemensamt täcker de upp till 85% av bostadens värde. Bottenlån och topplån kan ha olika räntesatser, villkor och återbetalningstider.

Angående bottenlånets räntenivåer så ska låntagaren välja mellan att binda räntan under kortare period, exempelvis tre månader, men kan även välja att binda räntan under flera år.
Ett bottenlån återbetalas under lång tid. Vissa väljer att amortera samma summa varje månad, oavsett inkomstnivå, medan andra föredrar att betala av större delar av lånet. Oavsett vilket så minskar kostnaden per månad i takt med tiden som du har och betalar av lånet.

Tillbaka till ordlistan