Solidariskt betalningsansvar

Om en person är solidariskt betalningsansvarig innebär det att det är flera låntagare som är gemensamt ansvariga att betala hela skulden.

Solidariskt betalningsansvar förekommer oftast när personer tar gemensamma lån. Med solidariskt betalningsansvar blir varje enskild låntagare ansvarig för hela skulden. Detta kan leda till att en person kan krävas på full betalning för hela skulden, inte bara sin egen del. Om en av personerna betalar mer kan denne kräva de andra på deras del av betalningarna, i efterhand.

Tillbaka till ordlistan