Logga in

Genomsnittsräntor för bolån

I tabellen ser du de genomsnittliga bolåneräntorna per månad för bolån med olika räntebindningsperioder på Bluestep.

Tänk på att den faktiska genomsnittsräntan är historisk och inte ligger till grund för framtida räntesättning.

Genomsnittlig boränta för nya kunder, utan förhöjd ränta:

Månad 3 mån 3 år 5 år 6 mån*
2020 10 - 4,65% 4,81% -
2020 09 3,64% 4,78% 5,05% -
2020 08 3,76% 4,68% 5,51% -
2020 07 4,01% 4,95% - -
2020 06 4,00% 4,91% - -
2020 05 4,01% 4,84% - -
2020 04  3,72% 4,61% - -
2020 03 3,62% 5,05% - -
2020 02 4,03% 5,00% - -
2020 01 4,01% 5,44% - -
2019 12 3,73% 5,92% - -
2019 11 4,81% 5,61% - -
2019 10 4,71% 5,65% 5,03% -
2019 09 5,08% 5,42% - -
2019 08 4,43% 5,81% 5,08% -
2019 07 4,59% 5,99% - -
2019 06 4,82% 6,02% - -
2019 05 4,75% 6,11% - -
2019 04 4,40% 5,63% - -
2019 03 4,70% 6,03% - -
2019 02 4,98% 6,08% - -
2019 01 4,30% 6,41% - -
2018 12 4,41% 6,33% - -
2018 11 4,47% 6,14% - -
2018 10 4,73% 6,52% - -
2018 09 4,60% 6,16% - -
2018 08    4,87% 6,16% - 9,50%
2018 07 4,92% 6,54% - -
2018 06 5,03% 6,54% - -
2018 05 4,92% 6,31% - 9,50%
2018 04 5,17% 6,34% - 9,50%
2018 03 5,28% 6,36% - 9,50%
2018 02 5,12% 6,01% - -
2018 01 5,01% 6,12% - 9,50%
2017 12 5,01% 6,04% - 11,56%
2017 11 5,09% 6,04% - 9,50%
2017 10 4,99% 6,11% - 11,44%
2017 09 5,28% 5,88% - 12,07%
2017 08 4,99% 5,98% - 10,80%
2017 07 5,24% 6,08% - 11,41%
2017 06 5,16% 6,09% - 11,67%
2017 05 4,95% 6,10% - 10,64%
2017 04 4,83% 6,12% - 10,37%
2017 03 4,88% 6,15% - 9,50%
2017 02 5,06% 5,98% - 9,50%
2017 01 4,81% 6,08% - 9,50%
2016 12 4,75% 5,72% - 10,13%
2016 11 4,92% 5,74% - 11,83%
2016 10 4,96% 5,78% - 11,29%
2016 09 5,20% 5,78% - 11,20%
2016 08 4,77% 5,94% - 9,50%
2016 07 5,24% 5,78% - 10,59%
2016 06 5,27% 5,98% - 9,50%
2016 05 5,43% 5,78% - 11,45%
2016 04 5,18% 5,84% - 9,50%
2016 03 5,36% 5,73% - 9,50%
2016 02 5,31% 6,04% - 10,89%

* Handpenningslån och överbryggningslån, nytecknade lån med cirka 6 månaders räntebindning och löptid. Upptagna före den 10 december 2018.

Genomsnittlig boränta för nya och befintliga kunder, förhöjd ränta inkluderad:

Månad 3 mån 3 år 5 år 6 mån*
2020 10 4,85% 5,29% 5,29% -
2020 09 4,89% 5,31% 5,25% -
2020 08 4,82% 5,28% 6,42% -
2020 07 4,89% 5,55% 6,52% -
2020 06 4,93% 5,43% 7,17% -
2020 05 5,01% 5,42% 4,85% -
2020 04  4,99% 5,32% 4,87% -
2020 03 4,93% 5,75% 5,92% -
2020 02 5,07% 5,54% 5,05% -
2020 01 4,99% 5,80% 6,03% -
2019 12 4,86% 6,11% 6,01% -
2019 11 4,96% 5,96% 5,50% -
2019 10 4,97% 5,96% 5,10% -
2019 09 5,08% 5,96% 5,36% -
2019 08 4,97% 6,28% 5,40% -
2019 07 5,12% 6,34% 5,42% -
2019 06 5,24% 6,34% 6,74% -
2019 05 5,54% 6,44% 5,22% -
2019 04 5,31% 5,89% 6,58% -
2019 03 5,32% 6,15% 5,65% -
2019 02 5,53% 6,30% 5,36% -
2019 01 4,97% 6,26% 4,35% -
2018 12 4,79% 6,10% 5,62% -
2018 11 4,78% 5,88% 5,04% -
2018 10 5,28% 6,12% - -
2018 09 5,27% 5,97% 4,81% -
2018 08    5,12% 6,12% 4,57% 9,50%
2018 07 4,93% 6,41% 4,71% -
2018 06 5,02% 6,24% 4,96% -
2018 05 5,35% 6,15% 4,99% 9,50%
2018 04 4,92% 6,08% 5,55% 9,50%
2018 03 5,52% 6,51% 5,48% 9,50%
2018 02 4,90% 6,10% 4,51% -
2018 01 4.75% 6,51% 4,78% 9,50%
2017 12 4,64% 6,59% 4,52% 11,56%
2017 11 4,71% 6,57% 4,66% 9,50%
2017 10 4,92% 6,42% 4,48% 11,44%
2017 09 4,94% 6,61% 4,82% 12,07%
2017 08 4,54% 6,59% 4,91% 10,80%
2017 07 4,59% 6,47% 4,81% 11,41%
2017 06 4,76% 6,62% 4,70% 11,67%
2017 05 4,87% 6,09% 5,37% 10,64%
2017 04 5,04% 6,20% 4,34% 10,37%
2017 03 4,99% 6,13% 4,81% 9,50%
2017 02 4,94% 6,09% 4,54% 9,50%
2017 01 4,65% 5,88% - 9,50%
2016 12 4,58% 5,96% 5,71% 10,13%
2016 11 4,36% 5,92% 5,07% 11,83%
2016 10 4,83% 5,85% 4,97% 11,29%
2016 09 4,80% 6,08% 5,32% 11,20%
2016 08 4,50% 6,16% - 9,50%
2016 07 4,49% 6,21% 4,94% 10,59%
2016 06 4,58% 6,07% 5,31% 9,50%
2016 05 5,13% 6,52% 5,43% 11,45%
2016 04 5,15% 6,21% 5,80% 9,50%
2016 03 5,21% 6,18% 5,96% 9,50%
2016 02 5,42% 6,23% 5,08% 10,89%

* Handpenningslån och överbryggningslån, nytecknade lån med cirka 6 månaders räntebindning och löptid. Upptagna före den 10 december 2018.

Genomsnittlig boränta för befintliga kunder som bundit om sina lån:

Månad 3 mån 3 år 5 år 6 mån*
2020 10 4,82% 5,31% - -
2020 09 4,93% 5,27% -
2020 08 4,87% 5,41% - -
2020 07 4,91% 5,52% 5,47% -
2020 06 5,12% 5,44% - -
2020 05 5,23% 5,40% 5,35% -
2020 04 5,44% 5,64% 5,16% -
2020 03 5,35% 5,65% - -
2020 02 5,37% 5,37% 4,86% -
2020 01 5,03% 5,38% 5,95% -
2019 12 4,78% 5,35% 5,48% -
2019 11 4,72% 5,40% - -
2019 10 4,86% 5,16% 4,41% -
2019 09 4,91% 5,19% 5,33% -
2019 08 4,74% 5,28% 4,84% -
2019 07 4,72% 5,41% 5,37% -
2019 06 5,00% 5,37% 4,51% -
2019 05 5,16% 5,46% - -
2019 04 5,22% 5,22% 6,17% -
2019 03 5,21% 5,32% 5,57% -
2019 02 5,00% 5,36% - -
2019 01 4,68% 5,28% 4,35% -
2018 12 4,36% 5,25% 5,09% -
2018 11 4,41% 5,23% 5,04% -
2018 10 4,72% 5,06% - -
2018 09 4,76% 5,28% 4,81% -
2018 08    4,54% 5,25% 4,57% -
2018 07 4,49% 5,29% 4,71% -
2018 06 4,68% 5,22% 4,38% -
2018 05 4,81% 5,28% 4,99% -
2018 04 4,66% 5,09% 5,55% -
2018 03 4,73% 5,21% 5,48% -
2018 02 4,59% 4,98% 4,51% -
2018 01 4,30% 4,92% 4,37% -
2017 12 4,14% 5,13% 4,52% -
2017 11 4,15% 4,82% 4,58% -
2017 10 4,45% 4,93% 4,48% -
2017 09 4,53% 5,00% 4,82% -
2017 08 4,31% 5,22% 4,91% -
2017 07 4,30% 5,07% 4,91% -
2017 06 4,42% 5,11% 4,70% -
2017 05 4,41% 4,97% 5,37% -
2017 04 4,34% 4,93% 4,34% -
2017 03 4,43% 5,06% 4,81% -
2017 02 4,55% 5,00% 4,54% -
2017 01 3,82% 4,90% - -
2016 12 3,60% 4,74% 4,59% -
2016 11 3,40% 4,91% 4,98% -
2016 10 4,15% 4,91% 4,58% -
2016 09 4,01% 4,93% 4,79% -
2016 08 3,82% 5,12% - -
2016 07 3,64% 5,32% 4,94% -
2016 06 3,95% 5,04% 4,56% -
2016 05 4,26% 5,13% 4,85% -
2016 04 4,53% 4,97% 5,08% -
2016 03 4,48% 4,94% 4,75% -
2016 02 4,52% 5,09% 4,90% -

* Handpenningslån och överbryggningslån, nytecknade lån med cirka 6 månaders räntebindning och löptid. Upptagna före den 10 december 2018.

Genomsnittlig ränta för Nya Seniorlånet

Den genomsnittliga räntan för Nya Seniorlånet är 4,50% och har varit oförändrad sedan april 2019 fram till nu.