Hur fungerar återbetalning av lånet?

Vi verkar för en sund amorteringskultur och tycker att det är bra att man amorterar på sitt lån löpande, så att du på så sätt kan minska din skuld. Din amortering beräknas utifrån hur mycket du lånar i förhållande till bostadens marknadsvärde. 

Enligt amorteringskravet ska bolån som överstiger 70% av bostadens värde amorteras med minst 2%, och bolån som motsvarar 50-70% av bostadens värde amorteras med minst 1%. Om man lånar mer än 4,5 gånger sin årsinkomst tillkommer ytterligare 1% i amortering.