Genomsnittsräntor för bolån

I tabellen ser du de genomsnittliga bolåneräntorna per månad för bolån med olika räntebindningsperioder på Bluestep Bank.

Tänk på att den faktiska genomsnittsräntan är historisk och inte ligger till grund för framtida räntesättning.

Genomsnittsräntor (inkl. tilläggsränta)

Månad 3 mån 1 år 3 år 5 år
2022 05 4,51% 5,34% 5,95% 6,13%
2022 04 4,07% 5,47% 5,36% 5,52%
2022 03 4.15% 5.41% 5.06% 5.57%
2022 02 4.28% 5.42% 5.27% 5.35%
2022 01 4.04% 4.52% 4.24% 4.00%
2021 12 4.16% 4.56% 5.09% 4.96%
2021 11 4.17% 4.85% 5.09% 5.09%
2021 10 4.42% 4.54% 4.94% 4.34%
2021 09 4.24% 5.34% 4.92% 4.80%
2021 08 4.29% 4.83% 4.97% 4.80%
2021 07 4.32% 4.97% 5.04% 5.82%
2021 06 4.30% 5.21% 5.24% 5.51%
2021 05 4.64% 5.31% 5.05% 4.81%

 

Genomsnittsräntor (exkl. tilläggsränta)

Månad 3 mån 1 år 3 år 5 år
2022 05 4,48% 5,31% 5,92% 6,07%
2022 04 3,99% 5,47% 5,32% 5,47%
2022 03 4.10% 5.41% 5.02% 5.50%
2022 02 3.98% 5.42% 4.76% 5.14%
2022 01 3.27% 4.52% 3.97% 3.30%
2021 12 3.46% 4.56% 4.57% 4.34%
2021 11 4.01% 4.85% 4.41% 4.51%
2021 10 3.65% 4.54% 4.53% 3.79%
2021 09 3.48% 5.34% 4.42% 4.34%
2021 08 4.27% 4.83% 4.60% 4.14%
2021 07 3.70% 4.97% 4.60% 5.43%
2021 06 3.62% 5.21% 4.76% 5.00%
2021 05 4.56% 5.31% 4.64% 4.37%

Genomsnittlig ränta för 60pluslånet

Den genomsnittliga räntan för 60pluslånet är 4,72%. För historik vänligen se de genomsnittliga räntorna här