Genomsnittsräntor för bolån

I tabellen ser du de genomsnittliga bolåneräntorna per månad för bolån med olika räntebindningsperioder på Bluestep.

Tänk på att den faktiska genomsnittsräntan är historisk och inte ligger till grund för framtida räntesättning.

Genomsnittsräntor (inkl. tilläggsränta)

Månad 3 mån 3 år 5 år 6 mån*
2021 09 4,24% 4,92% 4,80% -
2021 08 4,25% 4,97% 4,80% -
2021 07 4,32% 5,04% 5,82% -
2021 06 4,30% 5,24% 5,51% -
2021 05 4,48% 5,05% 4,81% -
2021 04 4,55% 5,21% 4,94% -
2021 03 4,79% 5,47% 5,37% -
2021 02 4,80% 5,21% 5,44% -
2021 01 4,83% 5,06% 5,51% -
2020 12 4,61% 5,10% 5,00% -
2020 11 4,74% 5,26% 5,56% -
2020 10 4,85% 5,29% 5,29% -
2020 09 4,89% 5,31% 5,25% -
2020 08 4,82% 5,28% 6,42% -
2020 07 4,89% 5,55% 6,52% -

* Handpenningslån och överbryggningslån, nytecknade lån med cirka 6 månaders räntebindning och löptid. Upptagna före den 10 december 2018.

Genomsnittsräntor (exl. tilläggsränta)

Månad 3 mån 3 år 5 år 6 mån*
2021 09 4,24% 4,68% 4,66% -
2021 08 4,24% 4,75% 4,61% -
2021 07 4,28% 4,79% 5,50% -
2021 06 4,25% 5,01% 5,18% -
2021 05 4,47% 4,76% 4,68% -
2021 04 4,54% 4,89% 4,71% -
2021 03 4,78% 5,12% 5,01% -
2021 02 4,79% 4,84% 5,01% -
2021 01 4,81% 4,73% 5,16% -
2020 12 4,60% 4,79% 4,72% -
2020 11 4,72% 4,87% 5,22% -
2020 10 4,82% 4,84% 4,89% -
2020 09 4,89% 4,96% 5,04% -
2020 08 4,81% 4,99% 5,48% -
2020 07 4,83% 5,15% 5,82% -

Genomsnittlig ränta för 60pluslånet

Den genomsnittliga räntan för 60pluslånet är 3,61%. För historik vänligen se de genomsnittliga räntorna här