Kostnader som kan uppstå vid bolån

Kostnader vid bolån

När du köper en ny bostad och tecknar ett bolån tillkommer ibland kostnader som kan vara bra att ha koll på.

Behöver du förklaringar kring olika begrepp finner du förklaringar i vår ordlista

 • Avgifter när du tecknar bolån

  När du tar ett bolån hos oss tillkommer en administrationskostnad (uppläggningsavgift) för att lägga upp lånet, denna betalas enbart en gång. Vid en eventuell platsvärdering, där en mäklare skickas ut för att värdera objektet, tar vi även ut en värderingsavgift. 

  Uppläggningsavgift 2 495 kr
  Aviavgift per månad  20 kr*


  *Betalning via autogiro 20 kr/månad. Betalning med inbetalningskort 30 kr/månad

 • Boräntor

  Våra bolånekunder får en individuell räntesättning. Flera olika faktorer påverkar den boränta du får hos oss, bland annat bostadens marknadsvärde, din inkomst och ekonomiska situation. För vår lägsta ränta får du inte ha några betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden. Se våra snitträntor.

 • Ränteskillnadsersättning vid lösen av bolån

  Ränteskillnadsersättning är den kostnad som tas ut av banken när du ska lösa ett bolån med bunden ränta innan bindningstiden har gått ut. Kostnaden täcker den förlust som långivaren gör när låntagaren löser bolånet under bindningstiden. Det är den räntetyp du har, rörlig eller bunden, som avgör om en ränteskillnadsersättning behöver betalas. Vid rörlig ränta tas ingen kostnad ut. Vid bunden ränta tar inte Bluestep Bank ut någon ränteskillnadsersättning under den första räntebindningsperioden.

 • Extra kostnader vid köp av fastighet

  Vid köp av fast egendom, t ex en villa, tillkommer vissa kostnader. Registrering av ditt ägande behöver göras genom att söka lagfart hos Lantmäteriet och det kan även tillkomma kostnader för pantbreven som behövs för att du ska kunna belåna fastigheten.

  När du tar ett bolån hos oss hjälper vi dig att ansöka om lagfart och sköter betalningen av avgifterna till Lantmäteriet. Vi hanterar även betalningen av avgifterna för eventuella pantbrev. Kostnaden för lagfart och pantbrev betalar du direkt till oss tillsammans med kontantinsatsen. 

 • Extra kostnader vid köp av bostadsrätt

  När du köper en lägenhet i en bostadsrättsförening kan det tillkomma avgifter som behöver betalas direkt till bostadsrättsföreningen. Det är exempelvis vanligt att bostadsrättsföreningen tar ut en överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och medlemsavgift. Kostnaderna kan variera beroende på förening.

 • Återbetalning av lånet

  Vi verkar för en sund amorteringskultur och tycker att det är bra att man amorterar på sitt lån löpande, så att du på så sätt kan minska din skuld. Din amortering beräknas utifrån hur mycket du lånar i förhållande till bostadens marknadsvärde.

  Enligt amorteringskravet ska bolån som överstiger 70% av bostadens värde amorteras med minst 2%, och bolån som motsvarar 50-70% av bostadens värde amorteras med minst 1%. Om man lånar mer än 4,5 gånger sin årsinkomst tillkommer ytterligare 1% i amortering.