Frågor och svar

Vad är er genomsnittsränta för bolån?

December 2018: 3 månader: 4,79%, 3 år: 6,10%, 5 år: 5,62%, 6 månader: -

Räntesatsen en enskild kund erbjuds bestäms av hur stor andel av bostadens marknadsvärde som belånas, kundens inkomst och utgifter, kredithistorik samt övriga lån.

Genomsnittsräntor för samtliga lån varierar över tid beroende på andelen nya lån och andelen lån till existerande kunder som binder om sina lån.

Generellt sett får befintliga kunder som binder om sina lån en lägre ränta än nya kunder. Det beror dels på att nya låntagare betalar en förhöjd ränta på 3,98% (nominell) under det första året och dels på BlueSteps Bonuslöfte. Den förhöjda räntan är medräknad i tabellen nedan. Kunder som stannar längre än 3 år kan få vårt Bonuslöfte som innebär sänkt ränta. Från år 4 sänks kundens ränta automatiskt med upp till 1 %-enhet om betalningarna skett i tid. Finns det ytterligare utrymme ned till vår lägsta ränta sänks räntan ytterligare år 6 med upp till 1 %-enhet om kunden fortsatt att betala i tid.


I tabellen ser du den genomsnittliga boräntan per månad som våra nya samt befintliga kunder som bundit om sina gamla lån fått för de räntebindningstider där BlueStep erbjuder bostadslån. Tänk på att den faktiska genomsnittsräntan är historisk och inte ligger till grund för framtida räntesättning. I genomsnittsräntan för handpenningslån och överbryggningslån ingår nytecknade lån med cirka 6 månaders räntebindning och löptid. 

Genomsnittlig boränta för nya och befintliga kunder, förhöjd ränta inkluderad (procent):

Månad 3 mån 3 år 5 år 6 mån*
2018 12 4,79% 6,10% 5,62% -
2018 11 4,78% 5,88% 5,04% -
2018 10 5,28% 6,12% - -
2018 09 5,27% 5,97% 4,81% -
2018 08 5,12% 6,12% 4,57% 9,50%
2018 07 4,93% 6,41% 4,71% -
2018 06 5,02% 6,24% 4,96% -
2018 05 5,35% 6,15% 4,99% 9,50%
2018 04 4,92% 6,08% 5,55% 9,50%
2018 03 5,52% 6,51% 5,48% 9,50%
2018 02 4,90% 6,10% 4,51% -
2018 01 4,75% 6,51% 4,78% 9,50%
2017 12 4,64% 6,59% 4,52% 11,56%
2017 11 4,71% 6,57% 4,66% 9,50%
2017 10 4,92% 6,42% 4,48% 11,44%
2017 09 4,94% 6,61% 4,82% 12,07%
2017 08 4,54% 6,59% 4,91% 10,80%
2017 07 4,59% 6,47% 4,81% 11,41%
2017 06 4,76% 6,62% 4,70% 11,67%
2017 05 4,87% 6,09% 5,37% 10,64%
2017 04 5,04% 6,20% 4,34% 10,37%
2017 03 4,99% 6,13% 4,81% 9,50%
2017 02 4,94% 6,09% 4,54% 9,50%
2017 01 4,65% 5,88% 9,50 %
2016 12 4,58% 5,96% 5,71% 10,13%
2016 11 4,36% 5,92% 5,07% 11,83%
2016 10 4,83% 5,85% 4,97% 11,29%
2016 09 4,80% 6,08% 5,32% 11,20%
2016 08 4,50% 6,16% - 9,50%
2016 07 4,49% 6,21% 4,94% 10,59%
2016 06 4,58% 6,07% 5,31% 9,50%
2016 05 5,13% 6,52% 5,43% 11,45%
2016 04 5,15% 6,21% 5,80% 9,50%
2016 03 5,21% 6,18% 5,96% 9,50%
2016 02 5,42% 6,23% 5,08% 10,89%
         

* Handpenningslån och överbryggningslån, nytecknade lån med cirka 6 månaders räntebindning och löptid. Upptagna före den 10 december 2018.För att ge en mer rättvisande bild av den genomsnittliga boräntan nya kunder får över tid, visar tabellen nedan den genomsnittliga boräntan per månad utan förhöjd ränta.

Genomsnittlig boränta för nya kunder, utan förhöjd ränta (procent):

Månad 3 mån 3 år 5 år 6 mån*
2018 12 4,41% 6,33% - -
2018 11 4,47% 6,14% - -
2018 10 4,73% 6,52% - -
2018 09 4,60% 6,16% - -
2018 08 4,87% 6,16% - 9,50%
2018 07 4,92% 6,54% - -
2018 06 5,03% 6,54% - -
2018 05 4,92% 6,31% - 9,50%
2018 04 5,17% 6,34% - 9,50%
2018 03 5,28% 6,36% - 9,50%
2018 02 5,12% 6,01% - -
2018 01 5,01% 6,12% - 9,50%
2017 12 5,01% 6,04% - 11,56%
2017 11 5,09% 6,04% - 9,50%
2017 10 4,99% 6,11% - 11,44%
2017 09 5,28% 5,88% - 12,07%
2017 08 4,99% 5,98% - 10,80%
2017 07 5,24% 6,08% - 11,41%
2017 06 5,16% 6,09% - 11,67%
2017 05 4,95% 6,10% - 10,64%
2017 04 4,83% 6,12% - 10,37%
2017 03 4,88% 6,15% - 9,50%
2017 02 5,06% 5,98% - 9,50%
2017 01 4,81% 6,08% - 9,50%
2016 12 4,75% 5,72% - 10,13%
2016 11 4,92% 5,74% - 11,83%
2016 10 4,96% 5,78% - 11,29%
2016 09 5,20% 5,78% - 11,20%
2016 08 4,77% 5,94% - 9,50%
2016 07 5,24% 5,78% - 10,59%
2016 06 5,27% 5,98% - 9,50%
2016 05 5,43% 5,78% - 11,45%
2016 04 5,18% 5,84% - 9,50%
2016 03 5,36% 5,73% - 9,50%
2016 02 5,31% 6,04% - 10,89%
         

* Handpenningslån och överbryggningslån, nytecknade lån med cirka 6 månaders räntebindning och löptid. Upptagna före den 10 december 2018.I tabellen nedan ser du den genomsnittliga boräntan per månad som våra befintliga kunder som bundit om sina lån fått.

Genomsnittlig boränta för befintliga kunder som bundit om sina lån (procent):

Månad 3 mån 3 år 5 år 6 mån*
2018 12 4,36% 5,25% 5,09% -
2018 11 4,41% 5,23% 5,04% -
2018 10 4,72% 5,06% - -
2018 09 4,76% 5,28% 4,81% -
2018 08 4,54% 5,25% 4,57% -
2018 07 4,49% 5,29% 4,71% -
2018 06 4,68% 5,22% 4,38% -
2018 05 4,81% 5,28% 4,99% -
2018 04 4,66% 5,09% 5,55% -
2018 03 4,73% 5,21% 5,48% -
2018 02 4,59% 4,98% 4,51% -
2018 01 4,30% 4,92% 4,37% -
2017 12 4,14% 5,13% 4,52% -
2017 11 4,15% 4,82% 4,58% -
2017 10 4,45% 4,93% 4,48% -
2017 09 4,53% 5,00% 4,82% -
2017 08 4,31% 5,22% 4,91% -
2017 07 4,30% 5,07% 4,81% -
2017 06 4,42% 5,11% 4,70% -
2017 05 4,41% 4,97% 5,37% -
2017 04 4,34% 4,93% 4,34% -
2017 03 4,43% 5,06% 4,81% -
2017 02 4,55% 5,00% 4,54% -
2017 01 3,82% 4,90% - -
2016 12 3,60% 4,74% 4,59% -
2016 11 3,40% 4,91% 4,98% -
2016 10 4,15% 4,91% 4,58% -
2016 09 4,01% 4,93% 4,79% -
2016 08 3,82% 5,12% - -
2016 07 3,64% 5,32% 4,94% -
2016 06 3,95% 5,04% 4,56% -
2016 05 4,26% 5,13% 4,85% -
2016 04 4,53% 4,97% 5,08% -
2016 03 4,48% 4,94% 4,75% -
2016 02 4,52% 5,09% 4,90% -
         

* Handpenningslån och överbryggningslån, nytecknade lån med cirka 6 månaders räntebindning och löptid. Upptagna före den 10 december 2018.