Privatlån

Låneskydd ger dig trygghet

Låneskydd är en försäkring som ger dig trygghet även om du råkar ut för något oväntat i livet och då har svårt att betala för ditt privatlån hos oss. Om du blir sjukskriven eller ofrivilligt arbetslös täcker försäkringen månadsbetalningarna för ditt lån och vid dödsfall återbetalas hela lånet.

Månadsutgifterna för ditt lån kan betalas vid*:

  • Sjukskrivning på grund av sjukdom eller olycka
  • Ofrivillig arbetslöshet
  • Dödsfall (den resterande skulden återbetalas)

Teckna låneskydd i samband med att du ansöker om ett lån eller via telefon 0770-330 107.

Vi bjuder på de två första månaderna!**
(värde 9 % av din månadsutgift för ditt privatlån)

En kvalificeringstid om tre månader finns vid nyteckning av försäkringen för försäkringsmomenten sjukskrivning p.g.a. sjukdom eller olycka samt för ofrivillig arbetslöshet. För försäkringsmomentet dödsfall tillämpas inte någon kvalificeringstid.

Vid skada finns en karenstid om 30 dagar. Efter en skada finns en återkvalificeringstid om 365 dagar.


* För att få en fullständig bild av försäkringen och se samtliga undantag, hänvisar vi till gällande försäkringsvillkor som du hittar längst ned på den här sidan.

** Att vi bjuder på två månadspremier i samband med nyteckning av försäkringen innebär alltså att, när du själv börjar betala premie återstår en månad av kvalificeringstiden.

 

Vad kostar låneskyddet?

Låneskyddet betalas månadsvis tillsammans med lånet. Kostnaden beräknas som en fast procentsats på 9 % av den totala månadsutgiften för lånet.

Exempel:

Om din totala månadsbetalning för lånet är 1 000 kr blir kostnaden för låneskyddet 90 kr per månad. Du betalar då totalt 1 090 kr per månad inklusive låneskyddet.
Grundkriterier för att teckna låneskydd

Du som tecknar låneskydd
  • har eller ansöker om ett privatlån hos oss 
  • bor och arbetar i Sverige och är mellan 18 och 64 år
  • har en anställning eller är egenföretagare (för definition, se villkor)
  • är fullt arbetsför (för definition, se villkor)
  • känner inte till något kommande varsel om uppsägning

 

Utnyttja ditt låneskydd

Det enklaste sättet att göra en skadeanmälan är att ladda ner aktuell blankett nedan och skicka den ifyllda blanketten till försäkringsgivaren AmTrust.

AmTrust Nordic AB
Hamngatan 11 
114 47 Stockholm

Du kan även kontakta AmTrust direkt så skickar de blanketten till dig:

Tel: 08-440 38 16
E-post: skador@amtrustgroup.com