Lånelöfte för bolån

Lånelöfte till en nyproducerad bostadsrätt

Från lånelöfte till inflyttning. Här förklarar vi hur processen för köp av nyproduktion kan se ut hos oss.

 

Lånelöfte – upp till 2 år före tillträdet

Kontakta våra bolånespecialister på 0770-330 107 för att se över möjligheterna att låna pengar till den nya bostaden och ansöka om ett lånelöfte. En första prövning görs både på dig som låntagare och på det objekt som du är intresserad av. Din bolånespecialist ser över din framtida betalningsförmåga och en kreditupplysning tas. I den första prövningen som görs på objektet godkänns byggherren, preliminärt pris och avgiften till föreningen. Den bedömning som våra bolånespecialister gör i detta skede är preliminär och lånelöfte ges under förutsättning att din möjlighet att bära ett bolån inte försämras och marknaden inte förändras i någon större utsträckning. Tidigast tre månader innan tillträde gör vi en slutlig bedömning av ditt ärende. Då gör vi bland annat en ny kreditprövning för att säkerställa att du har råd att finansiera bostaden.Förhandsavtal – upp till 2 år före tillträdet

När du har bestämt dig för en lägenhet skrivs ett förhandsavtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. För att teckna ett förhandsavtal behövs oftast ett skriftligt lånelöfte att visa för byggherren. Ett förskott på insatsen ska betalas och bostaden reserveras då för dig. Det förskottet betalar du själv och det är en del av den totala kontantinsats som du själv behöver finansiera för att köpa bostaden.  

 


Ekonomisk plan – 3 till 6 månader före tillträdet

När den ekonomiska planen för föreningen är klar och stämplad av Bolagsverket är det dags att kontakta din bolånespecialist för att uppdatera ditt lånelöfte. Det är nu vi gör en slutlig bedömning av bostaden. Vi tittar på föreningens ekonomi, hur stor andel av lägenheterna som är sålda samt eventuella förändringar på marknaden. Din kreditupplysning och dina personliga uppgifter uppdateras och eventuella förändringar i din ekonomi värderas utifrån den nya situationen. Om du ska tillträda din nya bostad inom tre månader är det nu den slutliga kreditprövningen görs.

 

Upplåtelseavtal – 3 till 6 månader före tillträdet

Tre till sex månader före inflyttning tecknar du ett upplåtelseavtal med bostadsrättsföreningen och betalar då handpenning motsvarande 10 % av köpeskillingen. Om du var med tidigt i processen och tecknade ett förhandsavtal och då betalade ett förskott, räknas det beloppet av de 10 % som du nu ska betala in. När upplåtelseavtalet är signerat skickar du en kopia av avtalet så fort som möjligt till din bolånespecialist.

 

Slutlig prövning – mindre än 3 mån före tillträdet

Hos oss på BlueStep är en kreditprövning giltig i tre månader. Det innebär att ett slutligt beslut om finansieringen kan tas tidigast tre månader innan tillträde. Vi tar då en ny kreditupplysning och eventuella kompletteringar ska uppdateras. Om du tidigare har skickat in exempelvis underlag på din inkomst är det nu de ska uppdateras med nya dokument. Det är nu vi även utför en värdering av din blivande bostad för att säkerställa värdet. 

Lånehandlingar – mindre än 3 mån före tillträdet

När den slutliga prövningen är klar skickar vi lånehandlingarna via post till din folkbokföringsadress. Handlingarna ska signeras av dig och returneras till BlueStep i ett svarskuvert som bifogas. När vi har fått in lånehandlingarna granskar din bolånespecialist att de är korrekt undertecknade.Betalning av lägenheten – 1 vecka före tillträdet

Normalt ska din lägenhet betalas ca en vecka innan tillträdet. Då betalar du som köpare in din del av köpeskillingen till oss på BlueStep, och vi ser till att lägenheten blir fullbetald med hjälp av ditt lån. I samband med detta skickas ett kvitto till dig som du kan ta med till byggherren på tillträdesdagen.Tillträde!

På tillträdesdagen visar du ditt kvitto på slutbetalningen och får då nycklarna till ditt nya boende. 

 


 

Värdering – efter tillträdet

På BlueStep gör vi alltid en värdering av din nya lägenhet efter att du har fått tillgång till den. Därför kommer du att få kontaktuppgifter till den mäklare som ska utföra värderingen, och tillsammans bokar ni in en tid som passar er båda. 

Klart – njut av din nyproducerade bostad

När mäklaren har gjort värderingen är allt klart och det är bara att njuta av din nyproducerade bostad. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med affären. Därför är du alltid välkommen att kontakta din bolånespecialist om du har några frågor, 0770-330 107.