Familjeekonomi

Familjeekonomi är den ekonomiska hanteringen och planeringen som en familj eller ett hushåll genomför för att upprätthålla en stabil och hållbar ekonomi. Det innefattar att effektivt hantera inkomster och utgifter för att möta familjens behov, spara för framtiden, till barnen och undvika ekonomiska svårigheter.

Viktigt gällande familjeekonomi

 • Budgetering
  Skapa och följ en budget.
 • Sparande
  Ha både ett kort- och långsiktigt sparande.
 • Skuldhållning
  Att hantera eventuell skuldsättning och betala räkningar.
 • Ekonomiskt ansvarstagande
  Ta ansvarsfulla ekonomiska beslut och undvik överdriven skuldsättning. Prioritera och gör medvetna val.
 • Prata ekonomi
  Öppna och ärliga diskussioner om pengar är viktigt liksom att komma överens om gemensamma mål och att fördela ekonomiska ansvar.


Varför är familjeekonomi viktigt?

Att ha en välskött familjeekonomi är avgörande för att skapa en ekonomisk stabilitet och trygghet. Det ger familjen möjlighet att klara av sina utgifter, spara för framtiden och att även kunna betala för oförutsedda kostnader. Genom att ha en tydlig översikt över inkomster och utgifter kan man undvika ekonomisk stress och eventuella konflikter. Gör gärna en hushållsbudget tillsammans.

Olika typer av familjer

Familjeekonomi är inte enbart relevant för kärnfamiljer. Idag kan en familj se ut på många olika vis. Ett samboavtal är alltid att rekommendera när du bor tillsammans med någon. Med Kompisavtalet är det möjligt att köpa en bostad och bo tillsammans med bästa kompisen eller syskonet.

Det är viktigt att tydligt definiera och fördela ekonomiskt ansvar för att undvika missförstånd och konflikter. Även de som delar boende med vänner behöver hantera sina gemensamma kostnader tillsammans. Ta gärna del av våra tips för att göra din hushållsekonomi mer jämställd

De svenska hushållens utgifter

Majoriteten av svenska hushåll spenderar mest pengar på boende, mat och transport. Det är viktigt att budgetera för dessa utgifter och se över möjligheterna att eventuellt minska kostnaderna genom smarta val, som att jämföra priser och utnyttja rabatter.

En familjs största utgifter: boende, transport och mat

Hur mycket ska barnet få i veckopeng?

Finns barn i hushållet är det även andra saker som ingår i er familjeekonomi. Att lära barn om pengar är en viktig del. När det gäller veckopeng är det bra att diskutera och komma överens om en rimlig summa.

Att introducera barn till sparande tidigt kan lägga grunden för ekonomiskt ansvarstagande. Regelbundna diskussioner om pengar kan hjälpa barnen att förstå värdet av dem och hur de kan användas klokt. Läs mer om hur du kan prata pengar med barn här och hur man kan tänka kring veckopeng.

Till startsidan för Ekonomiskolan

Gå till steg 1 (av 7)
Bostad & boende