Samboavtal - så fungerar det

När du och din partner bor tillsammans i ett samboförhållande, men inte är gifta, gäller sambolagen när gemensam egendom fördelas vid en bodelning och separation. Att skriva ett samboavtal ger er möjligheten att själva bestämma hur egendomen ska fördelas. Men vad innebär egentligen ett samboavtal, vad händer om ni inte har ett och vad räknas som gemensam egendom?

Det kan vara lätt att glömma bort att prata om vad händer vid en separation när förhållandet känns bra. Däremot vet man aldrig hur relationen ser ut i framtiden, även om ni är de bästa av vänner idag. För att bespara sig onödiga konflikter i en redan jobbig situation rekommenderas att man skriver ett samboavtal.

Vad är ett samboavtal?

Ett samboavtal är ett juridiskt bindande avtal som reglerar hur er gemensamma egendom fördelas vid en separation eller dödsfall. Det ger möjligheten att fördela egendomen på annat vis än vad sambolagen annars bestämmer. Samboavtalet är ett sätt att skapa trygghet och undvika konflikter vid en eventuell separation. Ett samboavtal gäller endast den gemensamma egendom som räknas som samboegendom.

Vad är samboegendom?

Till er gemensamma egendom – samboegendom – räknas sådant som ni har införskaffat tillsammans till ert gemensamma boende. Dit räknas själva bostaden och det bohag som finns där. Saker som införskaffades av ena partnern innan ni flyttade ihop räknas inte som gemensam egendom. Inte heller bilar och båtar räknas in vid en bodelning enligt sambolagen.

En bolånebank för fler.

Vi på Bluestep Bank ser mer till dina framtida betalningsmöjligheter än ekonomisk historik eller anställningsform.

Välkommen som du är.

Ansök nu

Viktigt att tänka på när du ska skriva samboavtal

Du måste inte använda en färdig mall för samboavtal, även om det kan underlätta. Skriver du ett samboavtal på egen hand, tänk på att avtalet tydligt ska förklara följande:

  • Vilka ägodelar som ska vara enskild egendom och vilka som ska vara gemensam egendom
  • Vilken samboegendom som ska delas enligt sambolagen
  • Vad som händer med bostaden vid en eventuell separation

Om samboavtal

När ni skriver ett samboavtal börjar det gälla samma dag som ni skriver under avtalet, om ni redan bor ihop. Om ni inte bor ihop när avtalet signeras börjar det gälla den dag ni flyttar ihop. Ni måste båda underteckna avtalet, men det finns inga krav på att ett samboavtal ska bevittnas eller registreras. Det kan dock vara en bra idé att ändå låta avtalet bevittnas för att undvika framtida tvister om samboavtalet.

Undvik otydliga formuleringar och var så specifik som möjligt. Vill man vara på den säkra sidan kan det vara bra att söka juridisk rådgivning. Om ni vill ändra på samboavtalet går det bra att skriva ett nytt, som då ersätter det gamla.

Då ett samboavtal endast gäller för gemensam bostad och bohag ingår inte annan egendom som ni har skaffat gemensamt, som till exempel bilar eller fritidshus. För att sambor ska kunna ärva varandra måste ni skriva ett testamente.

Varför behöver vi ett samboavtal?

Med ett samboavtal kan ni bestämma exakt vem som får vad om ni skulle separera. Det kan till exempel vara svårt att bevisa att en viss möbel i hemmet införskaffades innan ni flyttade ihop. För att undvika konflikter och missförstånd kan ni tydliggöra vad ni har införskaffat tillsammans i samboavtalet.

Samboavtalet kan även reglera vad som ska hända med bostaden om ni separerar, till exempel om den ena parten ska få bo kvar eller om bostaden ska säljas. Till skillnad från ett äktenskapsförord kan ett samboavtal inte användas för att bestämma om andra tillgångar utöver samboegendomen.

I vissa fall har man även barn att ta hänsyn till när man ska bli sambor. Ta gärna del av våra tips och råd kring vad du bör tänka på om du planerar att flytta ihop med partner och bonusbarn.


Vad händer om vi inte har ett samboavtal?

Om ni inte har ett samboavtal gäller sambolagen, enligt vilken er gemensamma egendom ska delas lika vid separation. Sambolagen gäller endast samboegendomen, övriga tillgångar berörs inte. Det innebär att om du har betalat och äger hela bostaden, eller står själv på hyreskontraktet, gäller ändå häftendelning om samboavtal saknas.

Samboavtal när du köper ett hus eller en bostadsrätt

Vid husköp eller köp av bostadsrätt för gemensamt bruk är det alltid bra att skriva ett samboavtal. Om ni har köpt ett hus eller en bostadsrätt tillsammans och betalat lika mycket av bostaden är sambolagens princip om hälftendelning inga problem.

Ett samboavtal blir dock extra viktigt i situationer där ni äger eller har betalat olika mycket av bostaden. I dessa fall är ett samboavtal nödvändigt för att undvika hälftendelning. Om ni äger lika stor del av bostaden men har betalt olika mycket i kontantinsats behövs även ett skuldebrev. Vill ni ärva bostaden av varandra måste ni skriva ett testamente.

Vem räknas som sambo?

För att du ska anses vara sambo med någon ska ni leva i en kärleksrelation och dela en gemensam bostad. Delar du boende med en kompis räknas ni inte som sambor i juridisk mening. På Bluestep Bank anser vi att det inte ska krävas en kärleksrelation för att vara sambor. Med den anledningen har vi tagit fram Kompisavtalet som gör det möjligt för även kompisar och syskon att köpa en bostad och bo tillsammans.