Tips inför att flytta ihop med partner och bonusbarn

Att flytta ihop kan berika livet på många sätt. Det innebär en stor förändring för alla parter, särskilt när det är barn inblandade. För att sambolivet ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att planera och ta hänsyn till en mängd olika aspekter. Vi går igenom några viktiga överväganden som du kan ta med dig när du ska flytta ihop med partner och barn.

Det kan vara något helt fantastiskt att bli sambos. Man kan ha filmkvällar varje dag i veckan, du har någon att laga middagar med och behöver inte längre utföra alla hushållssysslor själv. Det kan dock även finnas utmaningar som är bra att prata om innan man flyttar ihop. För att samboskapet ska fungera är det viktigt att ha samsyn på praktikaliteter som ekonomi, städning, uppfostran och ansvarsfördelning.

Är ni redo att flytta ihop?

När ska man flytta ihop? Hur vet vi att vi är redo för den här förändringen? Det är ofta många tankar som snurrar när frågan börjar bli aktuell. Romantiska drömmar om en mysig vardag tillsammans kan lätt gå i kras om man inte tar hänsyn till praktiska realiteter.

Det är därför viktigt att ni pratar ihop er om allt som har med samboskapet att göra innan ni tar steget att flytta ihop. En samsyn kan också bidra till att övervinna eventuell rädsla inför att bli sambo.

Prata igenom viktiga grundstenar i ett samboskap som ekonomi, hushållssysslor, regler och inredning. Kom överens om hur ni vill ha det i ert hushåll. Kan ni hitta en samsyn i samtliga delar har ni goda förutsättningar för att ert samboskap ska fungera bra även i längden.

Ekonomi

Att flytta ihop är ofta ekonomiskt fördelaktigt, men för att förhållandet ska fungera i längden är det viktigt att ekonomin inte är den avgörande faktorn. Med det sagt är den ekonomiska aspekten förstås viktig.

Ni behöver bestämma hur er gemensamma ekonomi ska se ut, och hur utgifterna ska fördelas. Fundera på hur gemensam er ekonomi ska vara, inte enbart gällande boendeutgifter utan även för andra utgifter. Ska matkontot vara gemensamt även om det inkluderar bonusbarns matkostnader? Att bestämma vem som betalar för vad är viktigt för att förebygga framtida konflikter.

Att ha ett gemensamt bankkonto för gemensamma utgifter kan vara ett smidigt sätt för att skapa struktur och få en bra överblick. Det finns även många andra tips som ni kan ta del av om ni vill ha en mer jämställd ekonomi i hemmet.

Vilka regler ska gälla i hushållet?

När man flyttar ihop är det ofta olika rutiner och preferenser som möts och behöver jämkas. Diskutera sådant som hur ofta det ska städas, om ni ska dela lika på alla hushållsuppgifter eller om ni tar huvudansvar för olika hushållsuppgifter. Vem sköter matlagning, disk, tvätt och städning? Att sätta upp ett schema med alla uppgifter kan vara ett bra sätt att komma igång med gemensamma rutiner.

Ni behöver också vara överens om förhållningssätt till sådant som gäster, fester och egentid. Hur ofta vill ni ha gäster? Ska man få ha partner-fria tillställningar? Vilket behov har ni av egentid? Man måste inte tycka lika om allt, men om man förstår sin partners behov och preferenser blir det lättare att komma överens.

Inredning – en fråga om tycke och smak

Ofta känns det spännande att få inreda ett nytt gemensamt hem tillsammans. Men hur gör vi med den där skrymmande byrån som är en värdefull släktklenod för ena partnern, men ful och omodern för den andra? Vilka tavlor ska sättas upp på väggarna? Vilka möbler ska behållas och vilka kan säljas av? Prata ihop er och försök hitta kompromisser som fungerar för er båda. Alla ska trivas och känna sig hemma i bostaden.

En bolånebank för fler.

Vi på Bluestep Bank ser mer till dina framtida betalningsmöjligheter än ekonomisk historik eller anställningsform.

Välkommen som du är.

Ansök nu

Flytta ihop till en gemensam bostad

Oavsett om ni flyttar ihop i en bostad som en av er redan har, eller flyttar till en ny gemensam bostad, är det viktigt att veta vad som händer ifall samboskapet inte håller. Det kan vara lätt att glömma då allt bara känns roligt och härligt. För att skapa trygghet för er båda är det bra att skriva ett samboavtal. Glöm heller inte att anmäla flytten till Skatteverket så att ni båda är skrivna på rätt adress.

Flytta ihop i hyresrätt

Flyttar ni ihop i din eller din sambos hyresrätt behöver ni anmäla det till hyresvärden. Något godkännande behövs inte. 

Flytta ihop i en bostadsrätt

Om ni flyttar ihop i en bostadsrätt eller villa som en av er redan äger är det kanske extra viktigt att bestämma hur ni gör med boendekostnaderna. Glöm inte att den part som inte äger bostaden heller inte har rätt till en del av den vid en eventuell separation. För att undvika att någon går tomhänt ur relationen kan det vara ett alternativ att köpa in sig i sambons bostad.

Att flytta ihop med bonusbarn

Att flytta ihop med barn och bonusbarn kan vara komplicerat och kräver tålamod och flexibilitet. Var beredda på att det kommer att finnas utmaningar och var öppna för att anpassa er efter de förändringar som kan uppstå under vägen. Ha inte för bråttom – det är viktigt att barnen får lära känna sin bonusförälder i lugn och ro.

För att den nya familjen ska fungera ihop är det viktigt att prioritera barnens behov under övergången till ett nytt gemensamt hem. Skapa utrymme för dem att uttrycka sina känslor och var tydlig gällande de förändringar som kommer att ske. Inkludera barnen i planeringen av deras nya boendemiljö så att de känner sig delaktiga och trygga. Låt dem komma med egna förslag och idéer om allt från inredning till nya rutiner.

Regler för och uppfostran av bonusbarn är ofta en känslig fråga. Här är det viktigt som bonusförälder att vara både lyhörd och öppen för kompromisser. Prata ihop er så mycket som möjligt redan innan flytten. 


Bluestep Bank hjälper fler

Vi är en modern bolånebank som inte fastnar i traditionella ramverk och mallar. Då vi fokuserar mer på framtida betalningsförmåga framför anställningsform eller tidigare kredithistorik kan vi ge fler möjlighet till bolån. Utöver bolån erbjuder vi även lån till kontantinsatsen, handpenningslån och brygglån. Vi är med dig genom hela bostadsaffären.