Så skapar du ekonomisk jämställdhet i hemmet

Att skapa en jämställd ekonomi tillsammans med din partner är ett sätt att visa omtanke och kärlek. Det blir mer rättvist och skapar bättre förutsättningar för båda parter att säkra sin ekonomiska trygghet, oavsett vad som händer i framtiden. Men det är lätt hänt att fastna i traditionella könsroller kring både hushållsarbete och ekonomi. Här tipsar vi om hur ni undviker fällorna och får en mer jämställd ekonomi i hushållet.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Trots det finns det fortfarande avsevärd ekonomisk ojämlikhet mellan män och kvinnor. Det beror inte bara på att män i snitt har högre lön. Kvinnor arbetar oftare deltid, tar ut merparten av föräldradagar och vab-dagar och utför mer oavlönat hushållsarbete. Det är faktorer som påverkar ekonomin under hela livet. Därför har vi en bit kvar till ekonomisk jämställdhet i Sverige.

Varje hushåll bestämmer förstås själva hur de vill hantera ekonomin och fördelningen av arbete. Men det är viktigt att analysera konsekvenserna av de val man gör. Då är det lättare att identifiera ojämlikhet och kompensera för den.

Delad ekonomi på olika sätt

För att få en jämställd ekonomi i hushållet är det enklast att skapa någon sorts gemensam ekonomi. Det finns flera olika tillvägagångssätt, och måste inte innebära att alla inkomster och utgifter är gemensamma. Men det blir mest rättvist om den som tjänar mer också betalar mer.

Vissa väljer att sätta in alla inkomster på ett gemensamt konto. Då blir också alla utgifter gemensamma. Men många vill ha egna pengar också, och då finns det andra lösningar för en jämställd ekonomi. Oavsett hur ni lägger upp er gemensamma ekonomi bör ni ha både individuella lönekonton och ett gemensamt bankkonto för gemensamma utgifter. 

En proportionerligt delad ekonomi

Alternativ 1

Ett sätt att få en rättvis gemensam ekonomi är att bidra procentuellt av sin inkomst till det gemensamma kontot. Slå ihop era inkomster och räkna sedan ut procentsatsen för respektive inkomst. Om du till exempel tjänar 55 % av hushållets totala inkomst så står du för 55 % av de gemensamma utgifterna.

Alternativ 2

Tycker du att det blir krångligt att räkna på procentsatser finns det ett annat enkelt sätt att skapa en proportionerligt delad ekonomi i hushållet. Börja med att räkna ut hur stora gemensamma utgifter ni har. Slå ihop inkomsterna och dra sedan av de gemensamma utgifterna. Det som blir kvar delar ni lika på. Här är ett räkneexempel: om ni har en gemensam inkomst på 50 000 kr och har 40 000 kr i gemensamma utgifter blir det 10 000 kr över. Då får ni 5000 kr var att själva bestämma över. Det kan vara ett smidigt sätt att slippa konflikter kring kostnader för fritidsintressen, kläder och andra personliga utgifter.

Kompensera för lägre inkomst

Det finns ytterligare sätt att skapa rättvisa i en ekonomiskt ojämlik relation. Om den ena parten i hushållet har betydligt lägre inkomster under en lång period kommer den personen få lägre pension. På kort sikt kan det till exempel vara ekonomiskt fördelaktigt att den med lägre lön tar en större del av vab-dagar och föräldradagar. Då kan personen med högre lön kompensera utebliven inkomst genom att pensionsspara åt sin partner. Ni kan också överföra pensionsrätter till varandra.

Den som tjänar mer kan bidra mer även till annat sparande. Det kan vara både individuellt sparande och sparande för gemensamma mål. Genom att skapa en jämlik ekonomi både för vardagens utgifter och det långsiktiga sparande skapas trygghet för den ekonomiskt svagare parten. Utan en jämställd ekonomi kan det vara svårt rent ekonomiskt att bryta upp från relationen.

Ofta är det kvinnor som har lägre inkomster, inte minst för att de ofta tar en större del av föräldradagar och vab-dagar. Att få barn riskerar alltså att bli en ekonomisk fälla framför allt för kvinnor. Risken finns att kvinnor fastnar i dåliga eller till och med våldsamma relationer i brist på ekonomisk självständighet och möjlighet att skaffa en egen bostad. Om du tror dig vara utsatt för ekonomiskt våld kan du få hjälp från relationsvåldsteamet i din kommun eller kontakta Kvinnojouren/Mansjouren så du får stöd i vad du har gått igenom och hur du ska kunna ta dig vidare.

Lever ni däremot i en bra relation så kan ni med en gemensam ekonomi ge varandra en ekonomisk trygghet som många kvinnor saknar idag. Här kan du läsa mer om hur du klarar ekonomin vid en separation.

7 tips för en mer jämställd ekonomi

Följ dessa sju råd för att få en jämställd ekonomi:

Prata om ekonomin

Första steget mot en jämställd ekonomi är att prata med varandra. Prata om hur ni vill sköta ekonomin. Prata om gemensamma och individuella ekonomiska mål. Prata om framtiden och hur ni vill att den ska se ut. Bra kommunikation är nyckeln till att skapa jämställdhet i hemmet, både vad gäller sysslor och ekonomi.

Hantera löneskillnader i hushållet

Om ni har olika stora inkomster behöver ni ta hänsyn till det för att få en jämställd ekonomi. Använd någon av metoderna för en proportionerligt delad ekonomi, där den som tjänar mest också betalar mest. Då får ni ungefär lika mycket pengar att röra er med. 

Jämställt pensionssparande

Tjänar ni olika mycket bör pensionssparandet vara en del av den gemensamma ekonomin. Den som tjänar mer kan pensionsspara åt den som tjänar mindre för att jämna ut skillnaderna. Personen med högre inkomst kan också föra över pensionsrätter.

Skapa en jämställd budget

En bra grundsten för att bygga en jämställd ekonomi är att skapa en gemensam hushållsbudget. En budget hjälper er att få koll på alla gemensamma utgifter. Den kan också vara ett bra verktyg för att identifiera eventuell ojämlik fördelning av utgifter. En genomtänkt hushållsbudget kan även hjälpa er att spara pengar. Planera tillsammans för framtiden och sätt upp gemensamma mål. Här hittar du fler tips på hur du skapar en balanserad budget för ditt hushåll.

Laddar

Spara till en buffert

Sparande bör också vara en del av den gemensamma ekonomin. Det är värdefullt att ha en ekonomisk buffert gemensamt. En buffert skapar trygghet och hjälper er att hantera oförutsedda händelser. Försök att minska på fasta utgifter för att kunna spara mer pengar. Det ger större frihet och möjlighet att förverkliga era mål. Här hittar du smarta spartips som får pengarna att räcka längre.

20 bästa spartipsen 2024

  • Utgifter och inkomster
  • Mat och hushåll
  • Sparande
  • Skulder och krediter
  • Bonustips – om det är akut

Läs våra 20 bästa spartips

Jämställdhet i hemmet – dela på obetalt hushållsarbete

En jämställd ekonomi bör även inkludera en rättvis fördelning av hushållsarbetet. Traditionella könsroller kan leda till obalans i ansvar och tid, vilket i sin tur påverkar ekonomin. Trots alla framsteg i jämställdhet som har gjorts under de senaste decennierna utför kvinnor fortfarande en betydligt större del av det oavlönade arbetet i hemmet. Det kan innebära minskade möjligheter att arbeta heltid och att få anställningar med högre lön. Kvinnor riskerar att få sämre inkomster genom hela livet, och det kommer även in mindre pengar till det gemensamma hushållet.

Genom att dela upp hushållssysslorna på ett jämlikt sätt får båda parter samma tid och möjlighet att arbeta utanför hemmet, och kan bidra till familjens ekonomi på lika villkor. Med högre inkomster är det också lättare att få bolån. I vår bolånekalkylator kan du se hur mycket ni har råd att låna baserat på inkomst.

Planera för det värsta

Ofta vill vi inte tänka på att livet kan ta plötsliga vändningar till det sämre. Men livet blir inte alltid som man har tänkt sig, så det gäller att ta höjd för separation, skilsmässa och dödsfall när man planerar ekonomin.

Skaffa gärna livförsäkringar så att den person som finns kvar har råd att bo kvar i den gemensamma bostaden om den andra går bort. Planera för hur ert sparande ska fördelas om en av er dör eller om ni skiljer er. Läs på om vad som gäller juridiskt - det skiljer sig en del beroende på om ni är sambo eller gifta, eller om det finns särkullbarn. Du kan också utse förmånstagare för att skydda sparandet. Är ni inte gifta bör ni skriva ett testamente. Försök också att undvika lån utan säkerhet. De kan vara svåra att behöva betala av på egen hand.