Ekonomi vid skilsmässa och separation

Att genomgå en skilsmässa kan vara en känslosam och komplicerad process. Utöver de emotionella utmaningar som en separation innebär, kan även den ekonomiska omställningen vara svår och omvälvande. Vi delar med oss av praktiska tips som kan vara värdefulla inför och under separationen.

Det är mycket att tänka på när man ska genomgå en skilsmässa. Det kan kännas mer än nog med de emotionella påfrestningar som en separation kan innebära, men det är även en stor del praktiska saker som måste lösas. 

Kartlägg er gemensamma ekonomi

Du ska nu gå från att ha haft en delad ekonomi till att stå på egna ben. I ett första steg är det viktigt att skapa sig en tydlig översikt över er gemensamma ekonomi. Gör en sammanställning över era bankkonton, investeringar, fastigheter och skulder. En klar bild av tillgångar och skulder är grundläggande för att avgöra hur de sedan ska fördelas vid en bodelning.

Är ni gifta är i regel all egendom och tillgångar gemensamma och ska delas lika vid en skilsmässa. Undantag kan ske om egendom har gjorts enskild genom äktenskapsförord, villkor i testamente eller villkor av givare för gåva från extern part. Om ni inte är gifta träder sambolagen in. 

Enligt sambolagen räknas er gemensamma bostad inklusive bohag som gemensam egendom om den har inköpts för gemensamt bruk. Den ska delas lika vid en separation även om ni till exempel har betalat olika mycket för bostaden. Övrig egendom räknas som enskild egendom, vilket kan frångås om något annat har avtalats genom ett samboavtal.

Vänta inte för länge med bodelningen

När du separerar eller skiljer dig görs en bodelning. Det innebär att ni delar upp gemensamma tillgångar och skulder. Uppdelningen regleras genom ett bodelningsavtal. Ni kan göra ett bodelningsavtal själva, men tänk på att det är juridiskt bindande när det är undertecknat. Därför kan det vara bra att ta juridisk hjälp med avtalet, även om ni är överens om uppdelningen. Avtalet måste vara skriftligt.

Det är bra att göra bodelningen så snart som möjligt efter separationen. Är ni gifta kan din partner annars komma med krav på bodelning flera år senare. Är ni sambo har ni bara ett år på er att begära bodelning. Om ni behöver ta nya bolån behöver ni oftast visa upp ett bodelningsavtal. 

Ekonomiskt våld

Har du levt i en relation utan egna tillgångar, där du inte har blivit kompenserad för utebliven eller en lägre inkomst? Har din partner medvetet kontrollerat din ekonomi eller tagit lån i ditt namn kan det vara så att du blivit utsatt för ekonomiskt våld. Det är då viktigt att du kommer bort från relationen så att du får chansen att börja om på nytt och må bra. Ta hjälp av relationsvåldsteamet i din kommun eller kontakta Kvinnojouren/Mansjouren så får du stöd i vad du har gått igenom och hur du ska kunna ta dig vidare.

Ekonomitips vid skilsmässa

 • Gör en budget
  För många innebär en skilsmässa en försämrad privatekonomi. Boendekostnaden per person blir oftast högre och din inkomst ska räcka för alla kostnader i hushållet. För att se vad din ekonomi klarar efter en separation är det viktigt att göra en hushållsbudget. I den identifierar du utgifter som är för höga eller som kan tas bort. Det är också bra att räkna på kostnaderna som själva separationen medför, exempelvis flyttkostnader och nya möbler.

  Anpassa kostnaderna efter din nya ekonomiska situation så långt det är möjligt. Kanske behöver du flytta till ett billigare boende eller på andra sätt minska dina utgifter för att kalkylen ska gå ihop. Fundera över vilket boendealternativ som passar din nya situation bäst.
 • Se över dina försäkringar
  Försäkringar är något som kan vara lätta att glömma när man är mitt uppe i en omvälvande separation. Se över alla dina försäkringar för att skapa en ekonomisk trygghet även efter skilsmässan. Gemensamma försäkringar behöver ofta delas upp. Bestäm hur ni ska betala barnens försäkringar och hur eventuella ersättningar från försäkringar ska betalas ut. Om du och din partner har varandra som förmånstagare behöver dessa uppgifter också uppdateras.
 • Uppdatera avtal
  Att ha en bostad kan innebära många olika avtal. Det gäller allt från el och sophämtning till bredband och streamingtjänster. Se över vem som står som ansvarig för respektive avtal och uppdatera där det behövs. Säg upp abonnemang och avtal som inte längre används.


Separera med barn

Har ni gemensamma barn måste ni även utarbeta en tydlig plan för vårdnad, boende och fördelning av kostnader för barnen. Glöm inte att prioritera barnens bästa under hela processen. Försök samarbeta för att båda parter ska kunna landa så bra som möjligt i den nya livssituationen. Har ni svårt att samarbeta eller behöver stöd kan ni få hjälp med samarbetssamtal via familjerätten i er kommun. Där kan ni få rådgivning kring vårdnad, boende, umgänge och försörjning.

Nya framtidsplaner

En skilsmässa innebär utöver stora förändringar i vardagen, som oftast även nya framtidsplaner. Under skilsmässoprocessen är det klokt att söka professionell juridisk rådgivning. En advokat specialiserad på familjerätt kan hjälpa er med allt praktiskt och säkerställa att du får en rättvis fördelning av tillgångar och skulder.

Försök att se din nya vardag framför dig. Öppna ett sparkonto med bra ränta och planera för en morgondag. Spara till något som du kanske länge velat prioritera men inte gjort på grund av kompromisser.

En bolånebank för fler.

Vi på Bluestep Bank ser mer till dina framtida betalningsmöjligheter än ekonomisk historik eller anställningsform.

Välkommen som du är.

Ansök nu

Vad händer med gemensamma lån vid separation?

När ni separerar görs en bodelning för att reglera både gemensam egendom och gemensamma lån. Har ni tagit lån tillsammans delar ni på betalningsansvaret. Om fördelningen av lånet inte är reglerat på annat sätt (genom avtal) ansvarar ni för 50 % var.

Ta över en bostad vid separation

Hemmet är en viktig trygghet i livet och det är vanligt att vilja bo kvar i den gemensamma bostaden vid separation. Om du vill behålla er gemensamma bostad när ni separerar måste ni tillsammans komma överens om det. Din partner måste alltså godkänna att du tar över bostaden. Eftersom ni äger bostaden tillsammans måste den part som tar över bostaden kompensera den andra parten ekonomiskt. En mäklare fastställer bostadens aktuella marknadsvärde och utifrån det bestäms storleken på kompensationen.

Om du har möjlighet att ta över den gemensamma bostaden vid separation, har samtycke från din partner och klarar att betala lånet på egen hand finns det fler praktiska aspekter att tänka på. Om lånebetalningarna görs från ett gemensamt bankkonto med autogiro eller stående överföring behöver du ändra konto för betalning. Det gör du enkelt genom att kontakta banken.

Hur kan jag ta över bolån vid separation?

Om du vill ta över hela bolånet vid en separation behöver du uppfylla följande krav:

 1. Du behöver samtycke från din partner att ta över bolånet. Om ni inte kommer överens om detta måste bostaden säljas.
 2. Du behöver omförhandla lånet med din bank. Din ekonomi måste klara av kostnaderna för bolånet. Om ert bolån togs innan 1 mars 2018 gäller inte det nya amorteringskravet. Om du utökar det gamla bolånet behöver den nya delen amorteras enligt de nya reglerna. För lån tagna efter 1 mars 2018 gäller de nya reglerna. Vill du ta över hela bolånet beräknas då en ny skuldkvot som avgör amorteringsbeloppen. Med vår bolånekalkylator kan du räkna ut hur stort bolån din ekonomi klarar.

Banken kan eventuellt bevilja undantag från amorteringskraven under en begränsad period vid en separation. Kontakta banken för rådgivande samtal.

Ansök om lånelöfte för köp av bostad

Skicka in din ansökan redan idag så kontaktar vi dig och går igenom dina förutsättningar och möjligheter till bolån.

Ansök om lånelöfte

Kan jag bo kvar i hyresrätt vid separation?

Bor ni en hyresrätt är det oftast möjligt att den ena parten kan bo kvar i hyresrätten. Vem som får behålla hyresrätten bestäms av omständigheterna. Enklast är om ni själva kommer överens om vem som ska bo kvar. Hyresvärden måste dock godkänna den personen som hyresgäst.

Har ni skaffat bostaden tillsammans är huvudregeln att den person som har störst behov av bostaden får bo kvar. Om du hade hyresrätten innan ni flyttade ihop har din partner vanligtvis inte rätt att bo kvar. Finns det gemensamma barn kan din sambo ändå få rätt att ta över bostaden även om du skaffade den själv. Den rätten kan förhandlas bort i ett samboavtal.

Köp av ny bostad efter separation

Om du inte kan behålla er gemensamma bostad vid separationen behöver du hitta en ny. Finns det barn i hushållet vill man ofta bo kvar i samma område för att barnen ska slippa byta skola och sammanhang. Om du planerar att flytta så långt bort att det påverkar en smidig överlämning av barn eller påverkar barnens mående behöver du ha ett godkännande från den andre vårdnadshavaren innan du skriver på ett kontrakt för en ny bostad.

Ekonomiskt sett är det förstås lättare att köpa en bostad tillsammans med någon. Som ensam bostadsköpare har du högre krav på din inkomst då du själv måste kunna stå för alla kostnader, men så länge ekonomin finns går det utmärkt. På Bluestep Bank ser vi mer till framtida betalningsmöjligheter framför anställningsform eller eventuell kredithistorik. 

Har du inte ekonomi för att köpa en bostad själv kan du med Kompisavtalet göra det tillsammans med en kompis eller ett syskon. Med en kombo blir livet som nyskild också mindre ensamt.

Laddar