Tips vid separation – så överlever du ekonomiskt

En separation eller skilsmässa är inte bara en känslomässigt utmanande period i livet – den kan också ha stor påverkan på din ekonomi. Men att tänka på ekonomi samtidigt som du kämpar med att gå vidare i livet kan kännas överväldigande. För att göra det lite lättare har vi samlat några användbara tips för att hantera den ekonomiska aspekten av en separation.

Allra bäst är att förbereda ekonomin för en eventuell separation redan innan en sådan blir aktuell. Det är till exempel bra att ha ett sparande. Då blir det lättare att ekonomiskt överleva en separation och ha råd med de kostnader som uppstår då.

Är ni gifta görs egendom enskild genom äktenskapsförord, villkor i testamente eller villkor av givare av en gåva från en extern part. Enligt sambolagen räknas er gemensamt införskaffad bostad och gemensamma bohag som gemensam egendom. Den ska delas lika även om ni till exempel har betalat olika mycket av bostaden. Övrig egendom räknas som enskild egendom. Det kan ändras genom ett samboavtal.

Flest skilsmässor inträffar i åldern 35–49 år, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB). Det är en period i livet då många har barn som bor hemma, och det är vanligt med stora bolån. Ofta gör det separationen både känsligare och ekonomiskt mer utmanande. Försök samarbeta för att båda parter ska kunna landa så bra som möjligt i den nya livssituationen. Om ni har barn ihop och har svårt att samarbeta eller behöver stöd kan ni få hjälp med samarbetssamtal via familjerätten i er kommun. Där kan ni få rådgivning kring vårdnad, boende, umgänge och försörjning.

Från gemensam till enskild ekonomi

Hur ni hanterade den gemensamma ekonomin innan separationen kommer att ha stor påverkan på dina ekonomiska förutsättningar efter separationen. En ojämställd gemensam ekonomi kan göra det svårt att klara av en separation rent ekonomiskt. I värsta fall blir det ett hinder för att bryta sig loss från en dålig relation. Om personen med lägre inkomst inte har kompenserats på något sätt under förhållandet, eller skyddat egna tillgångar som enskild egendom, kan det bli lite svårare att klara de ökade hushållskostnader som en separation oftast innebär.

En jämställd ekonomi ger trygghet till båda parter i relationen. Kan du undvika att hamna i en ekonomisk kris blir det lite lättare att återhämta dig efter en separation. Det skapar mer utrymme att hantera alla känslor du behöver bearbeta vid en separation. 

Om du till exempel tar en större del av föräldradagar och vab-dagar, eller arbetar deltid för att ta ett större ansvar för barnen, kan din partner kompensera för din lägre inkomst på olika sätt. Här hittar du tips på hur ni kan skapa en mer jämställd ekonomi i hushållet.

Ekonomiskt våld

Har du levt i en relation där du inte har haft egna tillgångar, inte har blivit kompenserad vid ingen eller lägre inkomst, eller där din partner medvetet har kontrollerat din ekonomi eller tagit lån i ditt namn kan det vara så att du blivit utsatt för ekonomiskt våld. I det fallet är det viktigt att du kommer bort från relationen så att du får chansen att starta ett nytt liv där du kan må bättre och kan börja kontrollera din ekonomi själv. Ta hjälp av relationsvåldsteamet i din kommun eller kontakta Kvinnojouren/Mansjouren så får du stöd i vad du har gått igenom och hur du ska kunna ta dig vidare.

Ekonomiska tips vid separation

Börja med att skaffa en tydlig bild av din ekonomiska situation. Samla all relevant information om dina inkomster, tillgångar, skulder och utgifter. Då får du en bättre bild av hur separationen kommer att påverka din ekonomi.

Gör en budget

För många innebär en separation eller skilsmässa en försämrad privatekonomi. Boendekostnaden per person blir oftast högre, och din inkomst ska räcka för alla kostnader i hushållet. För att se vad din ekonomi klarar efter en separation är det viktigt att göra en hushållsbudget. Börja med att göra en budget för nuläget – alltså din ekonomiska situation som den ser ut just nu. Här kan du identifiera utgifter som är för höga eller som kan tas bort.

Sedan gör du en framtidsbudget. Då får du bättre koll på hur stora löpande utgifter du klarar i ditt nya liv. Här hittar du tips på hur du gör en hushållsbudget. Det är också bra att räkna på kostnaderna som själva separationen medför. Det kan till exempel vara flyttkostnader och nya möbler.

Vänta inte för länge med bodelningen

När du separerar eller skiljer dig görs en bodelning. Det innebär att ni delar upp gemensamma tillgångar och skulder. Uppdelningen regleras genom ett bodelningsavtal. Ni kan göra ett bodelningsavtal själva, men tänk på att det är juridiskt bindande när det är undertecknat. Därför kan det vara bra att ta juridisk hjälp med avtalet, även om ni är överens om uppdelningen. Avtalet måste vara skriftligt.

Det är bra att göra bodelningen så snart som möjligt efter separationen. Är ni gifta kan din partner annars komma med krav på bodelning flera år senare. Är ni sambo har ni bara ett år på er att begära bodelning. Om ni behöver ta nya bolån behöver ni oftast visa upp ett bodelningsavtal. 

Se över dina försäkringar

Försäkringar är något som kan vara lätta att glömma när man är mitt uppe i en omvälvande separation. Se över alla dina försäkringar för att skapa en ekonomisk trygghet för dig och din familj. Gemensamma försäkringar behöver ofta delas upp. Bestäm hur ni ska betala barnens försäkringar, och hur eventuella erättningar från försäkringar ska betalas ut. Om du och din partner har varandra som förmånstagare i vissa försäkringar behöver dessa uppgifter också uppdateras. När du flyttar till en egen bostad är det viktigt att du tecknar en hemförsäkring från dag ett. Annars kan det stå dig mycket dyrt om något oväntat skulle hända.

Uppdatera avtal

Att ha en bostad innebär att ha många olika avtal. Det gäller allt från el och sophämtning till bredband och streamingtjänster. Se över vem som står som ansvarig för alla olika avtal och uppdatera där det behövs. Säg upp abonnemang och avtal som inte längre behövs.

20 bästa spartipsen 2023

  • Utgifter och inkomster
  • Mat och hushåll
  • Sparande
  • Skulder och krediter
  • Bonustips – om det är akut

Läs våra 20 bästa spartips

Vad händer med gemensamma lån vid separation?

När ni separerar görs en bodelning för att reglera både gemensam egendom och gemensamma lån. Har ni tagit lån tillsammans delar ni på betalningsansvaret. Om fördelningen av lånet inte är reglerat på annat sätt (genom avtal) ansvarar ni för 50 % var.

Hur kan jag ta över bolån vid separation?

Om du vill ta ha över hela bolånet vid en separation behöver du uppfylla följande krav:

  1. Du behöver samtycke från din partner att ta över bolånet. Om ni inte kommer överens om detta måste bostaden säljas.
  2. Du behöver omförhandla lånet med din bank. Din ekonomi måste klara av kostnaderna för bolånet. Om ert bolån togs innan 1 mars 2018 gäller inte det nya amorteringskravet. Men om du utökar det gamla bolånet behöver den nya delen amorteras enligt de nya reglerna. För lån tagna efter 1 mars 2018 gäller de nya reglerna. Vill du ta över hela bolånet beräknas då en ny skuldkvot som avgör amorteringsbeloppen. Med vår bolånekalkylator kan du räkna ut hur stort bolån din ekonomi klarar.

Banken kan eventuellt bevilja undantag från amorteringskraven under en begränsad period vid en separation. Kontakta banken för rådgivande samtal.

Ansök om lånelöfte tryggt och säkert

Skicka in din ansökan redan idag så kontaktar vi dig och går igenom dina förutsättningar och möjligheter till bolån.

Ansök om lånelöfte

Ta över en bostad vid separation

Hemmet är en viktig trygghet i livet och det är vanligt att vilja bo kvar i den gemensamma bostaden vid separation. Om du vill behålla er gemensamma bostad när ni separerar måste ni tillsammans komma överens om det. Din partner måste alltså godkänna att du tar över bostaden. Eftersom ni äger bostaden tillsammans måste den part som tar över bostaden kompensera den andra parten ekonomiskt.

Om du har möjlighet att ta över den gemensamma bostaden vid separation, har samtycke från din partner och klarar att betala lånet på egen hand finns det fler praktiska aspekter att tänka på. Om lånebetalningarna görs från ett gemensamt bankkonto med autogiro eller stående överföring behöver du ändra konto för betalning. Det gör du enkelt genom att kontakta banken.

Du behöver också se över de försäkringar ni har för bostaden och säkerställa att det är du som är försäkringstagare.

Kan jag bo kvar i hyresrätt vid separation?

Bor ni en hyresrätt är det oftast möjligt att den ena parten kan bo kvar i hyresrätten. Vem som får behålla hyresrätten bestäms av omständigheterna. Enklast är om ni själva kommer överens om vem som ska bo kvar. Hyresvärden måste dock godkänna den personen som hyresgäst.

Har ni skaffat bostaden tillsammans är huvudregeln att den person som har störst behov av bostaden får bo kvar. Om du hade hyresrätten innan ni flyttade ihop har din partner vanligtvis inte rätt att bo kvar. Finns det gemensamma barn kan din sambo ändå få rätt att ta över bostaden även om du skaffade den själv. Den rätten kan förhandlas bort i ett samboavtal.

Kan jag få hjälp med bostad vid separation?

Om du inte kan behålla er gemensamma bostad vid separationen behöver du hitta en ny bostad. Finns det barn i hushållet vill man ofta bo kvar i samma område för att barnen ska slippa byta skola och sammanhang. Om du planerar att flytta så långt bort att det påverkar en smidig överlämning av barn eller påverkar barnens mående behöver du ha ett godkännande från den andre vårdnadshavaren innan du skriver på ett kontrakt för en ny bostad.

Att ordna med en ny bostad kan bli särskilt tufft för den ekonomiskt svagare parten. Tidigare gav många kommuner och hyresvärdar förtur i bostadskön till nyseparerade, men det är ovanligt numera.

Som ensamstående kan det vara svårt att få pengarna att räcka till ett bostadsköp. Då kan det vara värt att titta på möjligheten att köpa en bostad tillsammans med en vän eller med hjälp av en förälder. Det blir lättare att få bolån när ni är två som slår ihop era tillgångar.