Skuldsättning

Enligt SCB är svenska hushåll högt skuldsatta jämfört med många andra länder. Endast Luxemburg och Danmark har högre lån per invånare i hela EU. Vanligaste skulden i svenska hushåll är bolån, som i takt med bostadspriserna har ökat kraftigt.

Finns det bra skulder?

Skulder kan vara nödvändiga för att finansiera stora köp som bostäder eller utbildning. Lånen möjliggör då investeringar inför framtiden. Samtidigt kan överdriven skuldsättning leda till ekonomiska svårigheter och påverka livskvaliteten väldigt negativt. En balanserad skuldsättningsgrad och noggrann budgetering är avgörande för en fungerande ekonomi.

Vad händer om skulderna inte betalas?

Om en faktura inte betalas i tid trots påminnelser kan den gå vidare till ett inkassoföretag. Betalar du fortfarande inte av skulden kan den slutligen hamna hos Kronofogden, vars uppdrag är att driva in obetalda skulder till företag, myndigheter och privatpersoner.

Betalar du ändå inte av din skuld riskerar du att få en betalningsanmärkning. Hos Kronofogden kan obetalda skulder i ett senare skede även resultera i utmätning av lön och egendom.

Att leva med skulder

En skuld behöver inte vara något negativt, som exempelvis ett bolån. Däremot måste du alltid ha en reservplan för att kunna betala av skulden även om dina ekonomiska förutsättningar skulle försämras. En extra buffert kan vara bra att ha, liksom ett låneskydd.

Ett låneskydd är en sorts försäkring som täcker kostnader för skulder vid inkomstbortfall som vid exempelvis arbetslöshet eller sjukdom. Förbehållsbeloppet, den del av inkomsten som inte kan utmätas, ger en miniminivå av ekonomiskt skydd.

Ett skuldsatt flerbostadshus

Skuldrådgivning

För den som inte längre har kontroll över sina skulder rekommenderas att söka skuldrådgivning. Skuldrådgivning är en resurs som erbjuder en professionell vägledning för att hantera skulder och som kan hjälpa dig att skapa en realistisk budget. Det är viktigt att ta kontakt med en auktoriserad rådgivningsorganisation för att få korrekt och relevant hjälp.

Har dina lånekostnader blivit ohanterliga kan det vara en bra idé att samla dyra lån och krediter i ett större lån med lägre ränta. Det kallas också med ett annat ord för skuldfinansiering. Lån utan säkerhet är som oftast dyrare i både ränta och avgifter i jämförelse med exempelvis ett bolån.

En sista utväg ur en ohanterlig ekonomi är att ansöka om skuldsanering via Kronofogden.

Till startsidan för Ekonomiskolan

Gå till steg 7 (av 7)
Familjeekonomi