Så fungerar utmätning av lön eller egendom

Om du har en skuld du inte kan betala kan en utmätning av lön eller egendom bli aktuell. Här hittar du svar på några vanliga frågor om vad som gäller för utmätning av olika slag. Vi tipsar också om hur du kan undvika en utmätning.

Ett par viktiga begrepp att hålla reda är gäldenär och borgenär. Den som är betalningsskyldig kallas gäldenär. Personen eller företaget som kräver betalning av skulden kallas borgenär.

När gör Kronofogden en utmätning?

En utmätning görs av Kronofogden om du har fastställda skulder som du inte kan betala. Den du har en skuld till har vänt sig till Kronofogden för att få hjälp med återbetalning av skulden. Om du inte betalar eller invänder mot betalningskravet fattar Kronofogden ett beslut att du ska betala skulden. Det är då en utmätning kan bli aktuell.

Du har rätt att invända mot ett betalningskrav om du anser att det är felaktigt. Då bestrider du kravet. Nås ingen överenskommelse kan den som har ställt betalningskravet driva ärendet till domstol. Förlorar du målet där kan du bli skyldig att betala rättegångskostnaderna.

Hur görs en utmätning?

När en utmätning ska göras börjar Kronofogden med att göra en utredning av gäldenärens tillgångar. För att något ska kunna utmätas måste det ägas av den person som är betalningsskyldig. Utmätningen görs sedan enligt en prioritering där målet är att orsaka så lite skada som möjligt. Kronofogden undviker att utmäta din bostad så länge det går. Särskild hänsyn tas när det finns barn i hushållet.

Pengar är det som utmäts först. Får du som gäldenär en skatteåterbäring inkluderas den i utmätningen. Om det inte finns tillräckligt med pengar för att betala av skulden är en löneutmätning nästa steg. Då dras en del av din lön tills skulden är betald. Om det inte finns pengar eller en tillräcklig inkomst för löneutmätning är utmätning av aktier och fonder nästa steg.

Utmätning av egendom

Om pengar, lön och värdepappersinnehav inte räcker är utmätning av lös egendom nästa steg. Det kan vara möbler, smycken, kläder och andra fysiska ägodelar som ägs av gäldenären. Till lös egendom räknas även bil och bostadsrätt. Utmätning av en bostadsrätt kan ske om gäldenären äger hela eller en del av bostadsrätten. En bostadsrätt kan alltså utmätas även om den samägs med en annan person. Bostadsrätten säljs, och den andra personen har då rätt att få den summa som motsvarar ägande-andelen.

Sist i prioritering av utmätning kommer fast egendom som ägs av den betalningsskyldige. Det som räknas som fast egendom är mark, fastigheter på marken och annat som är fysiskt förankrat på marken. Fast egendom kan vara allt från en villa eller sommarstuga till växthus, träd och flaggstång.

Det finns några villkor som begränsar möjligheten till utmätning. Finns det till exempel ett testamente eller gåvobrev som förbjuder försäljning av egendomen kan den inte utmätas. Har en egendom inget ekonomiskt värde blir den inte utmätt – själva poängen med utmätningen är ju att driva in pengar.

Hos Kronofogden kan du läsa mer om hur utmätning av lön och egendom fungerar.

Laddar

Vad är en löneutmätning?

Om du har en skuld som du inte kan betala görs ofta en löneutmätning. Det är ett vanligt alternativ om du saknar kontanta medel för att betala skulden. Löneutmätning prioriteras före utmätning av både lös och fast egendom, som en bostad. Alla sorters inkomst kan utgöra grund för löneutmätning, även sjukpenning och arbetslöshetsersättning. Vid tillfällig sjukdom kan du få anstånd med löneutmätningen under en begränsad period. Vissa skulder prioriteras före andra vid en löneutmätning. Det gäller underhåll, skatt och böter. En löneutmätning pågår så länge det finns skulder kvar.

Om det beslutas om löneutmätning drar din arbetsgivare av en fastställd summa från varje lön. Pengarna går till att betala av skulden. För att klara av att försörja dig får du behålla ett visst belopp. Det kallas förbehållsbelopp. Flera faktorer kan påverka storleken på din löneutmätning. Kronofogden gör en utredning av din ekonomiska situation. De tar hänsyn till om du har barn, om du är ensamstående eller sambo, samt vilka övriga inkomster som finns i hushållet. 

Förbehållsbeloppet består av två delar: boendekostnader och ett så kallat normalbelopp, som ofta kallas existensminimum. Normalbeloppet inkluderar sådant som mat, hygien, hushållsel, försäkringar, kläder och telefon. Det är helt enkelt den summa som krävs för att klara alla nödvändiga utgifter. Kronofogden bestämmer nivån på normalbeloppet. Det görs en gång per år och baseras på konsumentprisindex. Om priserna för till exempel mat och el ökar kraftigt under året görs ingen extra justering.

Utöver förbehållsbeloppet kan du få tillägg för vissa nödvändiga kostnader. Det gäller till exempel barnomsorg, vård, glasögon och resor, till exempel till arbetet.

Påverkas min sambo av min utmätning?

Ja, om beslut om utmätning fattas kan din sambo eller make/maka påverkas. Skulderna är visserligen inte gemensamma, men en utmätning kan ändå påverka din sambos ekonomi. Vid en löneutmätning tas hänsyn till hushållets totala inkomst. Eftersom du anses vara ägare av det som finns i det gemensamma hemmet kan all egendom där utmätas, om din sambo inte kan påvisa enskilt ägande.

Om det behövs kan er gemensamma bostad utmätas. Vid försäljning får sambon den vinst som motsvarar andel av ägandet.

Utmätning vid dödsbo

När en skuldsatt person avlider kan skulderna följa med till dödsboet. Saknas det helt tillgångar i dödsboet behöver skulderna inte betalas av delägare i dödsboet. Finns det däremot tillgångar i dödsboet ska dessa användas för att betala av de skulder som finns. Om skulderna inte betalas sker en utmätning av dödsboet. Det kan gälla både lös egendom som pengar och bilar, och fast egendom som en bostad. Läs mer om vad som gäller kring skulder och arv.

Hur kan jag undvika en utmätning?

Det kan finnas möjligheter att undvika en utmätning. Du kan till exempel försöka komma överens om en avbetalningsplan med den person eller företag som du är skyldig pengar. Här hittar du tips på hur du kan lösa dina skulder. Vid stora skulder som tar många år att återbetala kan det vara aktuellt med skuldsanering. Då lever du på existensminimum i fem år. Sedan skrivs skulderna av. Men du får en betalningsanmärkning när skuldsaneringen inleds.

Har du dömts att betala pengar i domstol är du skyldig att betala direkt. För att undvika att Kronofogden kontaktas av den du ska betala skulden till kan du själv kontakta Kronofogden och deponera summan hos dem. Det kallas för att göra en nedsättning. Om du äger din bostad kan det också vara möjligt att lösa skulderna genom ett nytt bolån.

Ansök om samlingslån tryggt och säkert

Vill du undersöka möjligheterna att samla dina lån och krediter i ett bolån hos Bluestep Bank? Skicka in din ansökan redan idag så ser vi igenom dina möjligheter tillsammans.


Ansök om samlingslån

Kalkylator - utöka bolån

Vill du samla dina dyra lån i ett billigare bolån eller utöka ditt bolån för exempelvis renovering? Räkna ut din nya månadskostnad genom att fylla i önskat lånebelopp inklusive befintligt bolån. Observera att räntan sätts individuellt.

Laddar

I ett räkneexempel hos Bluestep Bank på 1 500 000 kr med rörlig nominell ränta på 6,7%, 3 månaders rörlig ränta, löptid på 40 år och månatlig amortering är den effektiva räntan 6,96%. Detta inkluderar uppläggningsavgift (2 495 kr) och aviavgift (20 kr/månad för autogiro). Totalt belopp att betala är 3 924 960 kr. Antal betalningar till Bluestep Bank under 40 år är 480 st, vilket innebär en genomsnittlig månadskostnad om 8 179 kr. Detta exempel gäller lån med säkerhet i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt. Exemplet baseras på aktuell ränta den 13 november 2023. Läs mer om våra räntor.

Laddar