Ärver man skulder?

Det korta svaret på frågan om man ärver skulder är: nej, man ärver inte skulder i Sverige. Däremot kan skulder i dödsbo påverka ditt arv och, i vissa situationer, även din ekonomi. Det är dock möjligt, men ovanligt, att ärva skulder från en person som varit långvarigt bosatt i ett land där man kan ärva skulder. Här svarar vi på vanliga frågor om vad som händer med skulder när en närstående dör.

När en person med privata skulder avlider används eventuella tillgångar i dödsboet för att betala skulderna. Därmed kan skulder påverka storleken på arvet. Om en närstående till dig dör blir du delägare i dödsboet tillsammans med övriga arvingar. Ett dödsbo innehåller alla tillgångar och skulder som efterlämnas av den avlidne. Tillgångar inkluderar pengar och alla ägodelar som har ett pengavärde. Det kan bland annat inkludera bostad, bil, möbler och smycken. Eventuella skulder som efterlämnas, till exempel lån, ska betalas med de tillgångar som finns i dödsboet. Finns det inga tillgångar alls skrivs eventuella skulder av. När alla skulder i ett dödsbo är betalda kan arvingarna dela upp tillgångarna genom ett arvskifte.

Barn ärver inte sina föräldrars skulder

Enligt svensk lag ärver du aldrig någon annans skulder. Om dina föräldrar är skuldsatta när de dör ärver du alltså inte deras skulder. Skulderna regleras med de eventuella tillgångar som finns i dödsboet. Både pengar och all sorts egendom räknas som tillgångar. Saknas det helt tillgångar i dödsboet avskrivs skulderna. Du ärver alltså inte dina föräldrars skulder, men skulderna dras av från det som skulle bli ditt arv.

Ärver makar varandras skulder?

Du ärver inte enskilda skulder av din make/maka eller sambo. Men om en partner i ett gemensamt hushåll har privata skulder när hen avlider kan det ändå påverka dig. Skulderna räknas med i bodelningen som görs efter dödsfallet. I en bodelning delas gemensam egendom upp. Gemensamma lån räknas av från gemensamma tillgångar.

Är ni gifta är det arvsrätten som påverkas. Om din make eller maka vid sin död har enskilda skulder som överstiger tillgångarna blir effekten helt enkelt att det inte finns några tillgångar att ärva. Genom äktenskapsförord kan ni reglera vad som ska räknas som enskild respektive gemensam egendom.

Ärver en sambo skulder? 

För sambo-par gäller att enskilda skulder i första hand löses av den enskildes tillgångar. Men om den skuldsattes tillgångar inte räcker för att lösa skulderna dras summan av från det eventuella överskott som uppstår i bodelningen. För att undvika att en sådan situation uppstår är det bra att teckna ett samboavtal som förhindrar att privata lån har gemensam skuldtäckning. Det är också klokt att försöka få en stabil ekonomi medan ni båda lever. Det kan man göra genom att exempelvis skapa en effektiv hushållsbudget.

Laddar

Har ni gemensamma skulder så finns det däremot ett solidariskt betalningsansvar. Finns det till exempel ett gemensamt bolån kan banken kräva att dödsboet återbetalar hela summan. För att undvika den risken kan det vara bra att teckna ett låneskydd. Ett låneskydd kan skydda efterlevande genom att en del av lånet skrivs av om en av låntagarna dör. Hur stor del av lånet som skrivs av beror på vilken nivå du har valt i försäkringen.

Detta gäller för skulder i ett dödsbo

Om en närstående till dig har dött och det finns skulder i dödsboet kan du få ett brev om dödsbo som har skulder från Kronofogden. Brevet informerar om vilken skuld som finns. Den måste då betalas av dödsboet, med de tillgångar som finns där.

Om dödsboet inte betalar skulden till Kronofogden kan en utmätning göras. Både lös och fast egendom kan utmätas. Saknas tillgångar helt i dödsboet skrivs skulden av. Det gäller också om tillgångarna som finns i dödsboet inte räcker för att betala av alla skulder. Du blir alltså inte betalningsskyldig för skulder i dödsboet om tillgångarna inte täcker skulderna.

Vänta med uppdelning av dödsboet

Ha inte för bråttom med att dela upp tillgångarna i dödsboet. Om någon delägare i dödsboet redan har hunnit spendera sin andel och inte har några tillgångar kvar när det är dags att reglera skulderna blir övriga delägare betalningsskyldiga. Det beror på att det är dödsboet och inte de enskilda delägarna i dödsboet som är betalningsansvarigt. Vänta därför med att dela upp tillgångarna tills ni är säkra på att alla eventuella skulder är betalda. 

Utlandssvenskar och arv

I Sverige ärver vi inte skulder. Trots det kan du under vissa omständigheter ändå ärva skulder. Enligt en EU-lag som infördes 2015 gäller arvslagen i landet där den avlidne varit långvarigt bosatt i. Det gör att det är teoretiskt möjligt att ärva skulder från utlandssvenskar. Undantag görs dock om den avlidne bedöms ha starkare anknytning till sitt hemland än landet som hen var bosatt i. 

Om du är bosatt utomlands behöver du alltså ha koll på arvslagen i landet där du bor. Spanien är ett exempel på ett populärt land bland utlandssvenskar där du kan ärva skulder. Risken kan undvikas genom att upprätta ett testamente. Där kan du ange att Sveriges arvslag ska gälla.