Spara - insättningar och uttag

Kategorier

 • Hur gör jag en insättning på mitt sparkonto?

  Insättningar görs till bankgiro 309-4075. Ange ditt sparkontos OCR-nummer, som du hittar genom att klicka på plusset bredvid kontonumret i kontoöversikten. Har du öppnat ditt konto med blanketter finns insättningsuppgifterna i välkomstbrevet som du fick vid kontoöppningen.

   

  Insättningar kan du göra antingen via din internetbank eller genom att använda en bankgirotalong och göra insättningen via post eller på ditt bankkontor. Om du har öppnat ditt konto via post får du insättningsblanketter hemskickade. Insättningen brukar finnas på ditt sparkonto inom 1 till 3 bankdagar.

  Observera att om du har öppnat ett sparkonto med fast ränta måste den första insättningen finnas på sparkontot inom 28 dagar från det datum du öppnar kontot, sedan stängs kontot för framtida insättningar.

  Det går maximalt att sätta in 1 050 000 kr per person.  

 • Hur gör jag ett uttag från mitt sparkonto?

  Logga in i kundportalen och gå till fliken Uttag. Välj vilket konto du vill ta ut pengar från och beloppet du vill ta ut. Bekräfta uttaget genom BankID-signering. Pengarna förs över till ditt uttagskonto och är tillgängliga inom 2 till 4 bankdagar.

   

  Uttag är inte möjligt om godkänt utbetalningskonto saknas.

   

  Tänk på att:

   

  • Uttag från fasträntekonton inte kan göras innan bindningstiden löpt ut. Du kan inte avsluta ett fasträntekonto i förtid.
  • Om du gör uttag från en kontotyp med uttagsavisering (Plus 7, Plus 30, Plus 90, Flex 90) tillkommer aviseringstiden (läs mer på www.bluestep.se/spara/rorlig-ranta).  
  • Även om du tar ut alla dina pengar avslutas inte ditt konto automatiskt. Om du vill avsluta ditt konto, gå in på kontot via kontoöversikten och klicka på ”Avsluta konto”.

   

  Om du inte har något BankID kan du använda uttagsblanketten du fick när kontot öppnades, eller skriv ut uttagsblanketten som finns länkad här nedanför. Fyll i blanketten och skicka den till:

   

  Bluestep Servicing AB

  Box 825

  251 08 Helsingborg

 • Jag gjorde ett uttag för flera dagar sedan, varför har jag inte fått pengarna?

  Det beror på att dina pengar skickas via autogiro genom Bankgirocentralen. Samtliga uttag som registrerats under en dag skickas vid dagens slut i en samlad datafil till Bankgirocentralen, som behandlar filen och drar beloppen från Bluesteps konto. Därefter registreras filen från Bankgirocentralen hos din bank, som i sin tur placerar beloppet på ditt föranmälda utbetalningskonto. Det förloppet tar normalt mellan 2-4 bankdagar.

 • Varför kan jag inte göra uttag direkt efter att jag öppnat mitt konto?

  För din egen säkerhet måste vi kontrollera att du är innehavare av det uttagskonto du registrerade när du öppnade kontot.

   

  Processen för att kontrollera ditt uttagskonto sker genom en filöverföring till din huvudbank via Bankgirocentralen. Oftast tar kontrollen bara några bankdagar, men kan i vissa fall ta längre tid.

 • Vad är mini- och maxigräns för insättningar och uttag?

  Det finns ingen minimigräns för insättningar, men du får maximalt ha 1 050 000 kr totalt på dina konton, inklusive räntor. Maxbeloppet gäller alltså per kund, inte per konto.

   

  Våra rörliga SparkontoPlus och SparkontoFlex tillåter ett obegränsat antal uttag, medan SparkontoSuperFlex låter dig ta ut pengar högst 12 gånger om året.

   

  Observera att inga uttag från våra sparkonton med fast ränta kan göras innan bindningstidens slut. Du kan inte heller avsluta ett fasträntekonto i förtid.

 • Hur många uttag får jag göra från sparkontot?

  Det beror på vilken kontotyp du har.

   

  Plus

  • Fritt antal uttag
  • Bonusränta (f.n. 0,15%) om du inte gör uttag/12-månadersperiod (från det datum du öppnar kontot)

   

  Flex

  • Fritt antal uttag

   

  SuperFlex

  • 12 fria uttag/12-månadersperiod (räknat från det datum du öppnar kontot)

   

  Plus 7/30/90 dagar

  • Fritt antal uttag kan göras med 7, 30 respektive 90 dagars avisering

   

  Flex 90 dagar

  • 6 fria uttag/12-månadersperiod (räknat från det datum du öppnar kontot)
  • Uttag kan göras med 90 dagars avisering

   

  Fast 3/6 mån och 1/2/3/5 år

  • Inga uttag från våra sparkonton med fast ränta kan göras före den bindningstid du valt har passerat (3 månader, 6 månader, 1 år, 2 år, 3 år, 4 år, 5 år eller 7 år). Du kan inte heller avsluta ett fasträntekonto i förtid.

   

  Observera att Bluestep Bank för närvarande inte erbjuder löptiderna om 4 år och 7 år för Fasträntekonton samt kontotypera Plus 7 dagar, Plus 90 dagar samt Flex 90 dagar.

 • Hur överför jag pengar från mitt rörliga sparkonto till ett fasträntekonto?

  Om du inte redan öppnat ett nytt fasträntekonto, gör detta genom att logga in och välj sedan "Öppna nytt konto". När kontot är skapat, gå till "Överföringar" och välj ditt rörliga konto i menyn "Från" och ditt nya fasträntekonto i menyn "Till". Ange belopp och klicka på "Överför". Pengarna förs omedelbart över till ditt nya konto.

   

  Tänk på att ett fasträntekonto endast är öppet för insättningar i 28 dagar efter att kontot skapats. Detta innebär att fasträntekonton inte kan ta emot överföringar från kontotyperna Plus 30 dagar, Plus 90 dagar, eller Flex 90 dagar.

   

  Överföringar är inte möjliga för gemensamma konton.

 • Hur avslutar jag ett sparkonto?

  Logga in med BankID. I kontoöversikten finns ett plus-tecken vid varje konto. Klicka på plusset vid det konto du vill avsluta. Till höger i kontodetaljerna finns en länk som heter "Avsluta konto". Klicka på den, kontrollera att uppgifterna stämmer, och välj sedan "Bekräfta avslut av konto". Signera med ditt BankID.

   

  Observera att länken "Avsluta konto" endast visas om du har ett godkänt uttagskonto.

   

  Om du inte har ett BankID kan du begära avslut på blankett.

 • Hur länge behöver jag vänta på mina pengar om jag har ett 30-dagarskonto?

  Om du gör ett uttag från ett sparkonto med rörlig ränta och uttagsavisering får du vänta i 30 dagar från att du registrerar uttaget till att pengarna skickas från kontot till ditt uttagskonto. För kontotyperna Plus 7 dagar är aviseringstiden sju dagar, och för kontotyperna Plus 90 dagar och Flex 90 dagar gäller nittio dagars väntetid.

   

  Observera att uttagstiden även gäller vid avslut av kontot.

   

  Uttagstiden innebär att överföringar från 30- och 90-dagarskonton till Bluesteps fasträntekonton inte går att göra, eftersom fasträntekonton endast tillåter insättningar under de första 28 dagarna.

 • Hur ändrar jag uttagskonto?

  Logga in med BankID. Uttagskonto ändrar du i kontodetaljerna, som du når genom att klicka på plus-tecknet bredvid varje kontonummer. Till höger i kontodetaljerna finns en länk som heter "Ändra uttagskonto". Ange ett nytt uttagskonto och signera med ditt BankID.

   

  Tänk på att uttagskontot måste tillhöra dig och vara ett så kallat transaktionskonto, som används för löpande transaktioner och tillåter autogirokoppling. Det konto dit du får lön eller pension är vanligtvis ett transaktionskonto. Om din banks clearingnummer är femsiffrigt ska endast de fyra första siffrorna anges i clearingfältet.

 • Vad betyder "Uttagskonto verifieras"?

  "Uttagskonto verifieras" betyder att vi kontrollerar ditt uttagskonto för att säkerställa att du står som kontohavare och att det är en kontotyp som går att koppla till autogiro. När uttagskontot godkänts försvinner detta meddelande.

   

  Processen för att kontrollera ditt uttagskonto sker genom en filöverföring till din huvudbank via Bankgirocentralen. Oftast tar kontrollen bara några bankdagar, men kan i vissa fall ta längre tid.

   

  Du kan göra överföringar och insättningar till ditt Bluestepkonto medan ditt uttagskonto väntar på godkännande. Det går däremot inte att ta ut pengar eller avsluta kontot.

 • Hur fungerar autogiro?

  I samband med att du öppnar ett sparkonto hos Bluestep Bank upprättar vi en autogirokoppling till det uttagskonto du angivit. Denna koppling används för att verifiera att uttagskontot tillhör dig, och gör att du kan vara 100% säker på att ingen annan kan ta ut pengar från ditt sparkonto. 

   

  För att autogirokopplingen ska fungera måste uttagskontot du anger vara ett transaktionskonto, t.ex. ditt lönekonto. Det är viktigt att du inte makulerar autogiromedgivandet i din bank, då du inte kan göra uttag från ditt sparkonto hos Bluestep Bank utan ett aktivt autogiromedgivande. 

   

  Autogirokopplingen är endast till för att du ska kunna göra uttag från ditt sparkonto. Bluestep Bank har alltså ingen rätt eller möjlighet att dra pengar från ditt uttagskonto. 

 • Vad betyder "Uttagskonto ej godkänt"?

  "Uttagskonto ej godkänt" betyder att det av någon anledning inte gått att upprätta en autogirokoppling till ditt uttagskonto. Detta kan bero på att du angett ett felaktigt kontonummer, att du inte står som kontohavare, eller att det är en kontotyp som inte tillåter autogirokoppling.

   

  För att ändra uttagskonto, öppna kontodetaljerna genom att klicka på plustecknet bredvid kontonumret. Till höger finns en länk som heter "Ändra uttagskonto". Ange ett nytt uttagskonto och signera med ditt BankID. Om din banks clearingnummer är femsiffrigt ska endast de fyra första siffrorna anges i clearingfältet.

   

  Du kan göra överföringar och insättningar till ditt Bluestepkonto även om ditt uttagskonto inte är godkänt. Det går däremot inte att ta ut pengar eller avsluta kontot.

Tillbaka till Frågor & Svar