Spara - insättningar och uttag

Kategorier

 • Hur gör jag en insättning på mitt sparkonto?

  Insättningar görs via Bankgiro. Vid insättning till Bankgiro måste du ange ditt OCR-nummer för kontot. Du hittar Bankgiro och ditt OCR-nummer under rubriken "Kontoinformation" för varje enskilt konto. Har du öppnat ditt konto med blanketter finns insättningsuppgifterna i välkomstbrevet som du fick vid kontoöppningen. 

   

  Insättningar kan du göra antingen via din internetbank eller genom att använda en bankgirotalong och göra insättningen via post eller på ditt bankkontor. Om du har öppnat ditt konto via post får du insättningsblanketter hemskickade. Insättningen brukar finnas på ditt sparkonto inom 1 till 3 bankdagar.

  Observera att om du har öppnat ett sparkonto med fast ränta måste den första insättningen finnas på sparkontot inom 28 dagar från det datum du öppnar kontot, sedan stängs kontot för framtida insättningar.

  Det går maximalt att sätta in 1 050 000 kr per person.  

 • Hur gör jag ett uttag från mitt sparkonto?

  Logga in i kundportalen och gå till fliken "Överföringar och uttag". Ange beloppet du vill ta ut och bekräfta uttaget genom BankID-signering. Pengarna förs över till ditt utbetalningskonto och finns tillgängliga inom 2 till 4 bankdagar. Uttag är inte möjligt om godkänt utbetalningskonto saknas.

   

  Tänk på att:

   

  • Uttag från fasträntekonton inte kan göras innan bindningstiden löpt ut. Du kan inte avsluta ett fasträntekonto i förtid.
  • Om du gör uttag från en kontotyp med uttagsavisering (Plus 7, Plus 30, Plus 90, Flex 90) tillkommer aviseringstiden (läs mer på www.bluestep.se/spara/rorlig-ranta).  
  • Även om du tar ut alla dina pengar avslutas inte ditt konto automatiskt. Om du vill avsluta ditt konto, gå in på kontot via kontoöversikten och klicka på ”Avsluta konto”.

   

  Om du inte har något BankID kan du använda uttagsblanketten du fick när kontot öppnades, eller skriv ut uttagsblanketten som finns länkad här nedanför. Fyll i blanketten och skicka den till:

   

  Bluestep Servicing AB

  Box 825

  251 08 Helsingborg

 • Jag gjorde ett uttag för flera dagar sedan, varför har jag inte fått pengarna?

  Det beror på att dina pengar skickas via autogiro genom Bankgirocentralen. Samtliga uttag som registrerats under en dag skickas vid dagens slut i en samlad datafil till Bankgirocentralen, som behandlar filen och drar beloppen från Bluesteps konto. Därefter registreras filen från Bankgirocentralen hos din bank, som i sin tur placerar beloppet på ditt föranmälda utbetalningskonto. Det förloppet tar normalt mellan 2-4 bankdagar.

 • Varför kan jag inte göra uttag direkt efter att jag öppnat mitt konto?

  Det är för din egen säkerhet. Vi måste kontrollera att du är innehavare av utbetalningskontot. 

   

  När du öppnar ett sparkonto hos oss måste du ange ett bankkonto i en svensk bank dit du vill att dina uttag ska överföras. Efter att du öppnat ditt sparkonto genomför vi en kontroll av att du är innehavare av utbetalningskontot via autogirot. Den här processen tar cirka 14 dagar beroende på banken där du har ditt utbetalningskonto. Så fort vi fått klartecken från din bank kan du börja göra uttag.

 • Vad är mini- och maxigräns för insättningar och uttag?

  Det finns ingen minimigräns för insättningar, men varje person kan maximalt sätta in 1 050 000 kr. Högst fyra personer kan dela kontot. Det betyder att ni tillsammans kan sätta in maximalt 4,2 miljoner kr. 

   

  Uttag från Sparkonto Plus är inte begränsade på något sätt annat än till saldot på sparkontot. Sparkonto Flex har minimumsaldo 20 000 kr för bibehållen ränta. Sparkonto SuperFlex har minimisaldo 10 000 kr för bibehållen ränta. Observera att inga uttag från våra sparkonton med fast ränta kan göras före den bindningstid du valt har passerat. Du kan inte heller avsluta ett fasträntekonto i förtid.

 • Hur många uttag får jag göra från sparkontot?

  Det beror på vilken kontotyp du har.

   

  Plus

  • Fritt antal uttag
  • Bonusränta (f.n. 0,15%) om du inte gör uttag/12-månadersperiod (från det datum du öppnar kontot)

   

  Flex

  • Fritt antal uttag

   

  SuperFlex

  • 12 fria uttag/12-månadersperiod (räknat från det datum du öppnar kontot)

   

  Plus 7/30/90 dagar

  • Fritt antal uttag kan göras med 7, 30 respektive 90 dagars avisering

   

  Flex 90 dagar

  • 6 fria uttag/12-månadersperiod (räknat från det datum du öppnar kontot)
  • Uttag kan göras med 90 dagars avisering

   

  Fast 3/6 mån och 1/2/3/5 år

  • Inga uttag från våra sparkonton med fast ränta kan göras före den bindningstid du valt har passerat (3 månader, 6 månader, 1 år, 2 år, 3 år, 4 år, 5 år eller 7 år). Du kan inte heller avsluta ett fasträntekonto i förtid.

   

  Observera att Bluestep för närvarande inte erbjuder löptiderna om 4 år och 7 år för Fasträntekonton samt kontotypera Plus 7 dagar, Plus 90 dagar samt Flex 90 dagar.

 • Hur överför jag pengar från mitt rörliga sparkonto till ett fasträntekonto?

  Logga in som vanligt på sparkontoportalen. Öppna ett nytt fasträntekonto och välj sedan "Överföring mellan konton" i kontoöversikten. Pengarna förs omedelbart över till ditt nya konto. 

  För konton med aviseringstid längre än 7 dagar måste ett uttag först göras till det föranmälda utbetalningskontot och därefter sättas in till fasträntekontot. Är ni fler kontohavare på det rörliga kontot måste ni först föra över pengarna till det föranmälda utbetalningskontot för att sedan sätta in dem på det nya fasträntekontot.

   

  Om du inte har någon e-legitimation skickar du in blanketten "Överföring mellan sparkonton" som är bifogad nedan och skickar den till:

   

  Bluestep Servicing AB
  Box 825
  251 08 Helsingborg

 • Hur avslutar jag ett sparkonto?

  Logga in genom att identifiera dig med e-legitimation. Gå till "Kontoöversikt" och välj det konto som du vill avsluta. Klicka därefter på länken ”Avsluta konto”. Du hittar länken under inställningar och verktyg. 

   

  Observera att länken "Avsluta konto" endast visas om du har ett aktivt autogiro. En aktiv autogirokoppling måste finnas för att kontot ska kunna avslutas, även om saldot på kontot är noll.

 • Hur länge behöver jag vänta på mina pengar om jag har ett 30-dagarskonto?

  Om du har valt ett sparkonto med rörlig ränta och uttagsavisering får du vänta i 30 dagar innan dina uttagna pengar är tillgängliga för överföring.

   

  Efter det att uttagstiden löpt ut tar det sedan normalt mellan 3 till 5 dagar innan du har pengarna tillgängliga på ditt angivna utbetalningskonto.

   

  EXEMPEL

  Du har sparkontot Plus 30 dagar och vill ta ut pengar till din semester den 1 juli. Själva utbetalningen (banktransaktionen) tar 3-5 bankdagar. Det innebär att du behöver göra uttaget minst cirka 35 dagar innan du vill ha pengarna för att vara säker på att ha dem till semestern. Du behöver alltså göra uttaget i slutet av maj.

   

  På grund av att den fullmaktshantering som krävs för att kunna genomföra den här typen av transaktioner är det inte möjligt att överföra pengar mellan gemensamt ägda konton. Om du vill göra den här typen av överföring måste pengarna istället gå via det föranmälda utbetalningskontot.

 • Hur ändrar jag mitt utbetalningskonto?

  I inloggat läge i sparportalen kan du klicka på det Bluestepkonto vars utbetalningskonto du vill ändra. Du kommer då till en sida där du under fliken "Kontoinformation" har möjlighet att ändra ditt uttagskonto.

   

  Uttagskontot måste vara ett transaktionskonto, det vill säga ett konto som du får in lön/pension på och betalar räkningar från. Om din banks clearingnummer är femsiffrigt ska endast de fyra första siffrorna anges i clearingfältet.

   

  Du kan även ändra ditt uttagskonto genom att fylla i blanketten "Ändring av uttagskonto" som finns att ladda ner här nedanför.

 • Vad betyder ”Utbetalningskonto verifieras"?

  ”Utbetalningskonto verifieras” betyder att vi kontrollerar ditt föranmälda utbetalningskonto för att säkerställa att du står som kontohavare och att det är en kontotyp som går att koppla till Autogiro. När uttagskontot godkänts försvinner denna text.

   

  Du kan göra överföringar och insättningar till ditt nya Bluestepkonto medan ditt uttagskonto väntar på godkännande.

 • Hur fungerar autogiro?

  I samband med att du öppnar ett sparkonto hos Bluestep upprättar vi en autogirokoppling till det uttagskonto du angivit. Denna koppling används för att verifiera att uttagskontot tillhör dig, och gör att du kan vara 100% säker på att ingen annan kan ta ut pengar från ditt sparkonto. 

   

  För att autogirokopplingen ska fungera måste uttagskontot du anger vara ett transaktionskonto, t.ex. ditt lönekonto. Det är viktigt att du inte makulerar autogiromedgivandet i din bank, då du inte kan göra uttag från ditt sparkonto hos Bluestep utan ett aktivt autogiromedgivande. 

   

  Autogirokopplingen är endast till för att du ska kunna göra uttag från ditt sparkonto. Bluestep har alltså ingen rätt eller möjlighet att dra pengar från ditt uttagskonto. 

 • Vad betyder ”Utbetalningskonto ej godkänt”?

  För att du ska kunna göra uttag på ett säkert sätt måste vi upprätta en autogirokoppling mellan ditt Bluestepkonto och ditt utbetalningskonto. Denna autogirokoppling garanterar att ingen annan än du själv kan ta ut dina pengar.

   

  Texten ”Utbetalningskonto ej godkänt” visas om det av någon anledning inte gått att upprätta en autogirokoppling till ditt utbetalningskonto. Detta kan bero på att du angett ett felaktigt kontonummer, att du inte står som kontohavare, eller att det är en kontotyp som inte tillåter autogirokoppling.

   

  Utbetalningskontot måste vara ett transaktionskonto, det vill säga ett konto som du får in lön/pension på och betalar räkningar från. Om din banks clearingnummer är femsiffrigt ska endast de fyra första siffrorna anges i clearingfältet.