Vanliga frågor och svar

Vad betyder "Uttagskonto verifieras" och "Uttagskonto ej godkänt"?

"Uttagskonto verifieras" betyder att vi kontrollerar ditt uttagskonto för att säkerställa att du står som kontohavare och att det är en kontotyp som går att koppla till autogiro. När uttagskontot godkänts försvinner detta meddelande.

Processen för att kontrollera ditt uttagskonto sker genom en filöverföring till din huvudbank via Bankgirocentralen. Oftast tar kontrollen endast några bankdagar, men kan i vissa fall ta längre tid.

Du kan göra överföringar och insättningar till ditt sparkonto medan ditt uttagskonto väntar på godkännande. Det går däremot inte att ta ut pengar eller avsluta kontot.

"Uttagskonto ej godkänt" betyder att det av någon anledning inte gått att upprätta en autogirokoppling till ditt uttagskonto. Detta kan bero på att du angett ett felaktigt kontonummer, att du inte står som kontohavare, eller att det är en kontotyp som inte tillåter autogirokoppling.

För att ändra uttagskonto, öppna kontodetaljerna genom att klicka på plustecknet bredvid kontonumret. Till höger finns en länk som heter "Ändra uttagskonto". Ange ett nytt uttagskonto och signera med ditt BankID. Om din banks clearingnummer är femsiffrigt ska endast de fyra första siffrorna anges i clearingfältet.

Du kan göra överföringar och insättningar till ditt sparkonto även om ditt uttagskonto inte är godkänt. Det går däremot inte att ta ut pengar eller avsluta kontot.

Hittar du inte svaret på din fråga?

Du är varmt välkommen att kontakta oss.


Ring oss på telefon 0770-33 01 00