Skatt

I Sverige betalar i princip alla som har en inkomst skatt. Det finns olika typer av skatter och skattenivåer som regleras utifrån olika faktorer som var du bor i landet eller vilken inkomst du har.

Varför betalar vi skatt?

Skatt finansierar och stödjer flera viktiga delar av det svenska samhället. 

Vad går skatten bland annat till?

 • Finansiering av offentliga tjänster och infrastruktur
  Exempelvis utbildning, hälso- och sjukvård, vägar, polis, brandkår och andra viktiga samhällsfunktioner.
 • Social rättvisa och jämlikhet
  Högre inkomster beläggs med en högre skattesats i syfte att främja social rättvisa och minska ekonomiska klyftor.
 • Stimulering av ekonomisk tillväxt
  Finansiering av forskning och utvecklingsprojekt.
 • Finansiering av sociala förmåner och stödstrukturer
  Exempelvis: pensionssystem, arbetslöshetsersättning, sjukförsäkring och andra former av socialt skyddsnät.
 • Krishantering
  Akuta insatser och stödåtgärder under exempelvis en pandemi.


Olika typer av skatter

Hur mycket du betalar i skatt regleras av olika skattesatser och tröskelvärden som varierar beroende på inkomst och andra faktorer. Vilka typer av skatter du betalar varierar också.

Skattepapper

A-skatt (arbetsgivaravgift)
A-skatt är den skatt som arbetsgivare betalar för att finansiera sociala förmåner och pensioner. Den används för att täcka kostnader för sjukförsäkring, pension och andra sociala förmåner.

Preliminär skatt
Preliminär skatt betalar egenföretagare i förväg och den baseras på förväntade inkomster. Syftet är att undvika stora skatteskulder vid årets slut.

Kommunal skatt
Kommunal skatt betalas till den kommun där du är folkbokförd. Skattesatsen varierar mellan olika kommuner.

Statlig skatt
Statlig skatt går till den svenska staten och baseras på din inkomst.

Kyrkoskatt
Kyrkoskatt är en särskild skatt som tas ut för att finansiera kyrkans verksamhet. I Sverige dras kyrkoskatten automatiskt för medlemmar i Svenska kyrkan. Går du ur Svenska kyrkan betalar du däremot inte någon kyrkoskatt.

Mer information om skatter samt aktuella skattetabeller hittar du på Skatteverket.

Skatteåterbäring, restskatt och skatteskuld

Skatteåterbäring innebär att du får tillbaka den skattekostnad du har överbetalat under året. Har du bolån eller andra lån har du rätt till ränteavdrag, även kallat skatteavdrag, vilket vanligtvis betalas ut i samband med skatteåterbäringen. Läs mer om deklaration och skatteåterbäring.

Väljer du att jämka ditt bolån kan du istället få ränteavdraget utbetalt månadsvis och kan på så vis sänka dina månatliga kostnader.

Motsatsen till skatteåterbäring är kvarskatt, också kallat restskatt, som innebär att du har betalat för lite skatt. Betalar du inte din kvarskatt i tid förs skulden över till Kronofogden och du får därmed en skatteskuld. 

Till startsidan för Ekonomiskolan

Gå till steg 6 (av 7)
Skuldsättning